Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Žbince

Žbince 126
07216 Hatalov
www.zbince.sk
IČO: 326089, DIČ: 2020742779

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 97 98 99 100 101 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2012/6
(Faktúra prijatá)
10.02.2012 19.32 Mesto Michalovce, Osloboditeľov 1015,071 01 Michalovce Poplatok na spoločný stavebný úrad 1.Q Detail
DF2012/5
(Faktúra prijatá)
10.02.2012 414.64 SODEXHO Pass SR,s.r.o, Žižková 13,040 01 Košice Stravné listky 1/2012 Detail
DF2012/4
(Faktúra prijatá)
10.02.2012 268.80 EUREST,spol.s.r.o, Miletičová 40,810 00 Bratislava 2 Občerstvenie mariiášový turnaj 2012 Detail
DF2012/3
(Faktúra prijatá)
10.02.2012 230.40 Paľo, 42,072 16 Žbince Zemné práce Detail
DF2012/2
(Faktúra prijatá)
10.02.2012 32.86 SAMNET - informačný systém samosprávy, Hviezdoslavova 183,953 01 Zlaté Moravce Informácie o dotáciach a grantoch Detail
DF2012/1
(Faktúra prijatá)
10.02.2012 477.00 RWE Gas Slovensko,s.r.o, Mlynská 31,040 01 Košice Splátka plynu Detail
nahor << 1 ... 97 98 99 100 101 >> Spolu