Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Dolné Zelenice

Dolné Zelenice 109
92052 Dolné Zelenice
zsdolnezelenice.edupage.org
IČO: 36090239, DIČ: 2021485928

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 88 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Dodatok k poskytovaní verejnej služby
(Zmluva)
10.03.2022 43.00 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejnej služby- internet Detail
DF202252
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 488.65 MAG-DUŠ-MIX, 285,920 52,Siladice Fa za potraviny ŠJ MŠ 02/22 Detail
DF202251
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 404.85 Ján Beránek - Rozl. tovar, 240,92052,Horné Zelenice Fa za potraviny ŠJ ZŠ 02/22 Detail
DF202250
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 45.30 Preskoly.sk s.r.o., Svätouplukova,810 00,Bratislava Fa za učebnice ANJ II.st. ZŠ Detail
DF202249
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 1.12 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A,82109,Bratislava Fa za telefon ŠKD Detail
DF202248
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 25.00 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A,82109,Bratislava Fa za telefon MŠ Detail
DF202247
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 28.50 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A,82109,Bratislava Fa za telefon ZŠ Detail
DF202246
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 150.00 Turist hotel Drotár Slovenská republika, Mlynská 411,976 45,Hronec Fa za inštruktora (pedag. zamestn.) LVK Detail
DF202245
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 1500.00 Turist hotel Drotár Slovenská republika, Mlynská 411,976 45,Hronec Fa za lyžiarsky výcvikový kurz žiakov Detail
DF202244
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 72.00 RAU Rudolf, Č.d. 180,92052,Horné Zelenice Fa za mäso ŠJ MŠ Detail
DF202243
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 28.81 RAU Rudolf, Č.d. 180,92052,Horné Zelenice Fa za mäso ŠJ ZŠ Detail
DF202242
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 50.15 RAABE Krasňanský, P.O.BOX 148,90901,Skalica Fa za odbornú literatúru Detail
DF202241
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 48.00 POBEST s.r.o., Zavarská 10/H,917 71,Trnava Fa za zodpvednú osobu GDPR Detail
DF202240
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 55.48 RAU Rudolf, Č.d. 180,92052,Horné Zelenice Fa za mäso ŠJ ZŠ Detail
DF202239
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 8.80 Orbis Pictus Istropolita, Hrachová,82105,Bratislava Fa za učebnicu ZŠ1 Detail
DF202238
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 91.07 ZSE Bratislava, Čulenova 6,81647,Bratislava Fa za elektrickú energiu MŠ Detail
DF202237
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 174.29 ZSE Bratislava, Čulenova 6,81647,Bratislava Fa za elektrickú energiu ZŠ,MŠ Detail
DF202236
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 139.33 ZSE Bratislava, Čulenova 6,81647,Bratislava Fa za elektrickú energiu ZŠ,MŠ Detail
DF202235
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 1524.00 Slov. plyn. priemysel, L. Podjavorinskej 10,91583,Nové Mesto nad Váhom Fa za plyn ZŠ1 Detail
DF202234
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 2463.00 Slov. plyn. priemysel, L. Podjavorinskej 10,91583,Nové Mesto nad Váhom Fa za plyn ZŠ2 Detail
DF202233
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 201.00 Slov. plyn. priemysel, L. Podjavorinskej 10,91583,Nové Mesto nad Váhom Fa za plyn MŠ Detail
DF202232
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 34.17 RAU Rudolf, Č.d. 180,92052,Horné Zelenice Fa za mäso ŠJ ZŠ Detail
DF202231
(Faktúra prijatá)
10.03.2022 85.86 T-COM, Bajkalská,81762,Bratislava Fa za telefon ZŠ,ŠJ ZŠ,MŠ Detail
DF202230
(Faktúra prijatá)
10.02.2022 483.13 Ján Beránek - Rozl. tovar, 240,92052,Horné Zelenice Fa za potraviny ŠJ ZŠ 01/22 Detail
DF202229
(Faktúra prijatá)
10.02.2022 388.57 MAG-DUŠ-MIX, 285,920 52,Siladice Fa za potraviny ŠJ MŠ 01/22 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 88 >> Spolu