Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Dolné Zelenice

Dolné Zelenice 109
92052 Dolné Zelenice
zsdolnezelenice.edupage.org
IČO: 36090239, DIČ: 2021485928

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 88 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2021245
(Faktúra prijatá)
08.12.2021 86.76 PP-SOT, 98,956 43,Kšinná Fa za čist. a dezinf. prostriedky ZŠ1,ZŠ2 Detail
DF2021246
(Faktúra prijatá)
08.12.2021 1148.40 FasterComp s.r.o., Karpatská 1,920 01,Hlohovec Fa za IT ZŠ2 Detail
DF2021247
(Faktúra prijatá)
08.12.2021 210.41 DUMAT-SK s.r.o., Vážska 733,919 25,Šúrovce Fa za vývoz septiku ZŠ1,ZŠ2, ŠJ ZŠ,MŠ Detail
DF2021248
(Faktúra prijatá)
08.12.2021 721.20 FasterComp s.r.o., Karpatská 1,920 01,Hlohovec Fa za NTB + nastavenie MŠ predškoláci Detail
DF2021249
(Faktúra prijatá)
08.12.2021 125.00 Ing. Peter Kločanka - MULTI šport, J.Švermu 1344,071 01,Michalovce Fa za učebné a kompenzačné pomôcky ZŠ Detail
DF2021250
(Faktúra prijatá)
08.12.2021 78.69 RAU Rudolf, Č.d. 180,92052,Horné Zelenice Fa za mäso ŠJ ZŠ Detail
DF2021251
(Faktúra prijatá)
08.12.2021 24.10 Michal Knotek PANDA MK, M.R.Štefánika,920 01,Hlohovec Fa za materiál predškoláci MŠ Detail
DF2021252
(Faktúra prijatá)
08.12.2021 1.16 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A,82109,Bratislava Fa za telefon ŠKD Detail
DF2021254
(Faktúra prijatá)
08.12.2021 28.50 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A,82109,Bratislava Fa za telefon ZŠ2 Detail
DF2021255
(Faktúra prijatá)
08.12.2021 108.00 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN, Wiliama Schifera 7,917 71,Trnava Fa za dávkovač na dezinfekciu bezdotykový Detail
DF2021256
(Faktúra prijatá)
08.12.2021 31.66 Donoci s.r.o., Pražská 2532,67801,Blansko Fa za materiál MŠ - žiarivky Detail
DF2021257
(Faktúra prijatá)
08.12.2021 502.66 MAG-DUŠ-MIX, 285,920 52,Siladice Fa za potraviny ŠJ MŠ 11/21 Detail
DF2021258
(Faktúra prijatá)
08.12.2021 1230.00 IVEKO s.r.o., Tehelná,920 01,Hlohovec Fa za IKT - dataprojektor s interaktívnou funkciou Detail
DF2021259
(Faktúra prijatá)
08.12.2021 582.82 Ján Beránek - Rozl. tovar, 240,92052,Horné Zelenice Fa za potraviny ŠJ ZŠ 11/21 Detail
Zmluva č. 12/2021 o vykonaní prác v oblasti OPP v objektoch organizácie
(Zmluva)
06.12.2021 13.00 Ing. Dušan Petovič, Sihotská ul. č. 15, 920 01 Hlohovec Zmluva o vykonanie prác v oblasti OPP v objektoch organizácie Detail
Zmluva č. 11/2021 o vykonaní prác v oblasti BOZP v objektoch organizácie
(Zmluva)
06.12.2021 38.00 Ing. Dušan Petrovič, Sihitská ul. č. 15, 920 01 Hlohovec Zmluva č. 11/2021 o vykonaní prác v oblasti BOZP v objektoch organizácie Detail
zmluva o dielo
(Zmluva)
01.12.2021 29751.83 SIMONT s.r.o, Siladice 233, 920 52 Zmluva o dielo obnovy havarijného stavu budovy ZŠ, rozpočet, vyhlásenie uchádzača, návrh plnenia kritérií Detail
DF2021209
(Faktúra prijatá)
11.11.2021 85.86 T-COM, Bajkalská,81762,Bratislava Fa za telefon ZŠ1, ŠJ ZŠ, MŠ Detail
DF2021210
(Faktúra prijatá)
11.11.2021 399.00 Slov. plyn. priemysel, L. Podjavorinskej 10,91583,Nové Mesto nad Váhom Fa za plyn ZŠ2 Detail
DF2021211
(Faktúra prijatá)
11.11.2021 230.00 Slov. plyn. priemysel, L. Podjavorinskej 10,91583,Nové Mesto nad Váhom Fa za plyn ZŠ1 Detail
DF2021212
(Faktúra prijatá)
11.11.2021 72.00 Slov. plyn. priemysel, L. Podjavorinskej 10,91583,Nové Mesto nad Váhom Fa za plyn MŠ Detail
DF2021213
(Faktúra prijatá)
11.11.2021 162.00 Magic Print s.r.o., Rovniakova 15,85102,Bratislava Fa za materiál predškoláci MŠ Detail
DF2021214
(Faktúra prijatá)
11.11.2021 12.00 KOMENSKY VIRAL s.r.o., Park Mládeže,040 01,Košice Fa za aplikáciu bezkriedy Detail
DF2021215
(Faktúra prijatá)
11.11.2021 306.62 ZSE Bratislava, Čulenova 6,81647,Bratislava Fa za elektrickú energiu ZŠ1,ZŠ2,ŠJ ZŠ,ŠKD Detail
DF2021216
(Faktúra prijatá)
11.11.2021 0.00 ZSE Bratislava, Čulenova 6,81647,Bratislava Fa za elektrickú energiu MŠ Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 88 >> Spolu