Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Dolné Zelenice

Dolné Zelenice 109
92052 Dolné Zelenice
zsdolnezelenice.edupage.org
IČO: 36090239, DIČ: 2021485928

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 83 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2021118
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 165.00 Ing. Dušan Petrovič, Sihoťská č.15,92001,Hlohovec Fa za kontrolu detských ihrísk ZŠ,MŠ Detail
DF2021119
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 165.00 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa,010 01,Žilina Fa za portál VSSR Detail
DF2021120
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 45.35 RAABE Krasňanský, P.O.BOX 148,90901,Skalica Fa za odbornú publikáciu Detail
DF2021121
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 229.20 B2Bpartner s.r.o., Šulekova,810 00,Bratislava Fa za lavičky Detail
DF2021122
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 48.00 POBEST s.r.o., Zavarská 10/H,917 71,Trnava Fa za zodpovednú osobu GDPR Detail
DF2021123
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 66.00 RAU Rudolf, Č.d. 180,92052,Horné Zelenice Fa za mäso ŠJ MŠ Detail
DF2021124
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 87.70 Miroslav Krcho, Michalská 7,920 01,Hlohovec Fa za materiál - elektroinšt. IKT Detail
DF2021125
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 217.55 DUMAT-SK s.r.o., Vážska 733,919 25,Šúrovce Fa za vývoz septiku ZŠ1,ZŠ2, ŠJ ZŠ,MŠ Detail
DF2021126
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 90.00 BP AGRO - CENTRUM, Pod Jašterom,920 01,Hlohovec Fa za likvidáciu bio odpadu ŠJ 2Q/2021 Detail
DF2021127
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 57.00 Viva elektroservis s.r.o., 1.Mája 19,900 44,Tomášov Fa za náhradné diely, materiál ŠJ ZŠ Detail
DF2021128
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 38.65 JSRrec. s.r.o., Hradská 269,966 54,Tekovské Nemce Fa za učebné pomôcky - predškoláci Detail
DF2021129
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 165.51 RAU Rudolf, Č.d. 180,92052,Horné Zelenice Fa za mäso ŠJ ZŠ Detail
DF2021130
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 122.16 Proxima spol. s r.o., Saratovská 26/A,84102,Bratislava Fa za kontrolu hasiacich prístrojov ZŠ,MŠ Detail
DF2021131
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 32.00 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A,82109,Bratislava Fa za telefon ZŠ2 Detail
DF2021132
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 3.78 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A,82109,Bratislava Fa za telefon ŠKD Detail
DF2021133
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 25.00 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A,82109,Bratislava Fa za telefon MŠ Detail
DF2021134
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 71.79 EXACT Invest s.r.o., Ďurgalova 2,810 00,Bratislava Fa za dezinf prostriedky MŠ Detail
DF2021135
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 703.59 Ján Beránek - Rozl. tovar, 240,92052,Horné Zelenice Fa za potraviny ŠJ ZŠ 05/21 Detail
DF2021136
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 601.30 MAG-DUŠ-MIX, 285,920 52,Siladice Fa za potraviny ŠJ MŠ 06/21 Detail
DF202186
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 159.00 Slov. plyn. priemysel, L. Podjavorinskej 10,91583,Nové Mesto nad Váhom Fa za plyn ZŠ2 Detail
DF202187
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 92.00 Slov. plyn. priemysel, L. Podjavorinskej 10,91583,Nové Mesto nad Váhom Fa za plyn ZŠ1 Detail
DF202188
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 72.00 Slov. plyn. priemysel, L. Podjavorinskej 10,91583,Nové Mesto nad Váhom Fa za plyn MŠ Detail
DF202189
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 85.86 T-COM, Bajkalská,81762,Bratislava Fa za telefon ZŠ1, ŠJ ZŠ, MŠ Detail
DF202190
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 306.62 ZSE Bratislava, Čulenova 6,81647,Bratislava Fa za elektrickú energiu ZŠ1,ZŠ2,ŠJ ZŠ,ŠKD Detail
DF202191
(Faktúra prijatá)
13.07.2021 103.90 ZSE Bratislava, Čulenova 6,81647,Bratislava Fa za elektrickú energiu MŠ Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 83 >> Spolu