Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Bátka

erb Bátka 161
98021 Bátka

IČO: 00318604, DIČ: 2021293197

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 142 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva o termínovanom úvere č. 168/2020/UZ
(Zmluva)
03.03.2020 25000.00 VUB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava poskytnutie peňažných prostriedkov Detail
Zmluva o nájme časti pozemku
(Zmluva)
07.02.2020 0.00 NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 55, 821 09 Bratislava Nájom časti pozemku pre účel osadenia reklamnej stavby Detail
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
(Zmluva)
07.02.2020 0.00 Pohrebníctvo KEMBA, Bátka 168, 98021 výška a splatnosť nájomného- domu smútku Detail
Notárska zápisnica
(Zápisnica)
06.02.2020 0.00 kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti - reštauračný objekt s.č. 275, parc. č. 2/5 v k.ú.Bátka Detail
DF2019/901
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 67.67 Štefan Csernok, 979 01,Rimavská Sobota potraviny Detail
DF2019/900
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 118.15 Renáta Szabóová, Pekáreň Bátka,980 21,Bátka potraviny Detail
DF2019/899
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 109.93 Potraviny Tatiana Tóthová, 65,980 21,Bátka potraviny Detail
DF2019/898
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 45.25 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2019/897
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 88.85 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2019/896
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 96.97 Štefan Csernok, 979 01,Rimavská Sobota potraviny Detail
DF2019/895
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 15.37 Ryba Žilina, spol. s r.o. potraviny Detail
DF2019/894
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 30.03 Ryba Žilina, spol. s r.o. potraviny Detail
DF2019/893
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 61.73 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2019/892
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 72.08 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2019/891
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 6.43 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2019/890
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 28.33 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2019/889
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 21.05 Ryba Žilina, spol. s r.o. potraviny Detail
DF2019/888
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 138.59 Renáta Szabóová, Pekáreň Bátka,980 21,Bátka potraviny Detail
DF2019/887
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 138.78 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2019/886
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 32.07 Potraviny Tatiana Tóthová, 65,980 21,Bátka potraviny Detail
DF2019/885
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 40.56 Ryba Žilina, spol. s r.o. potraviny Detail
DF2019/884
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 121.90 Štefan Csernok, 979 01,Rimavská Sobota potraviny Detail
DF2019/883
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 82.09 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2019/882
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 95.65 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2019/881
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 113.07 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 142 >> Spolu