Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola s MŠ P. Pázmánya s VaVJM Šaľa

Pázmaňa 48
92701 Šaľa

IČO: 37861409, DIČ: 2021623835

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 83 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
203
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 569.00 KVANT spol.s.r.o., Kríkova 1 82107 Bratislava program Alf GOLD Detail
202
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 174.30 Mgr. Zuzana Ivanová, SNP 929/5 92701 Šaľa prevoz stravy Detail
201
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 42.00 Juraj Bičan servisné práce-telefon Detail
200
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 0.72 Orange Slovensko, Metodova 8 92108 Bratislava telefon Detail
199
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 160.12 RM Gastro-JAZ, Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom čistiace prostriedky Detail
198
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 1452.00 ALEX kovový a škol. nábytok s.r.o., Hadovská cesta 870 94501 KOMÁRNO študenský nábytok Detail
197
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 7.20 SALAMON Internet internet MŠ Detail
196
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 22.56 Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3 91701 Trnava prenájom rohoží Detail
195
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 140.12 Západoslov.vodár.spoloč., Pázmánya 4 92700 Šaľa vodné, stočné Detail
194
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 35.00 Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač poh. služby Detail
193
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 10.09 Slovak Telecom, Karadžičova 10 81762 Bratislava telefon Detail
192
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 271.84 ZSE Energetika, Čulenova 6 81000 Bratislava elektrika Detail
191
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 30.36 Slovak Telecom, Karadžičova 10 81762 Bratislava telefon Detail
190
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 50.29 SPEKO odvoz odpadu Detail
189
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 24.00 Pannon Guard Security International s.r.o. ochrana objektu Detail
188
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 24.00 Pannon Guard Security International s.r.o. ochrana objektu Detail
187
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 242.14 MAJAX, s.r.o., Svätoplukova 39 90301 Senec prenájom kopírky Detail
186
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 29.09 FANIT nájomné EZS Detail
185
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 2033.33 Energetika Sereď, s.r.o., Mlynárska 4677/39 92601 Sereď energetické služby Detail
184
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 107.95 ILLE-Papier-Service SK, Lichardova 16 90901 Skalica hygienické potreby Detail
183
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 54.00 SaWo Consulting, Záhradnícka 15 92701 Šaľa BOZP a PO služby Detail
182
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 157.70 Mgr. Zuzana Ivanová, SNP 929/5 92701 Šaľa prevoz stravy Detail
181
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 410.00 Mesto Šaľa, Nám.Sv.trojice 92701 Šaľa réžia MŠ Detail
180
(Faktúra prijatá)
31.10.2018 318.13 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina splátka svietidiel Detail
2018048
(Objednávka vystavená)
17.10.2018 569.00 KVANT spol.s.r.o. Program ALF GOLD Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 83 >> Spolu