Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec

erb Ruský Hrabovec 51
07264 Ruský Hrabovec

IČO: 00325732, DIČ: 2020752371

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 4 5 6 7 8 ... 24 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2018/3
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 96.82 LESY SR OZ Sobrance, Kúpeľská 69,073 01,Sobrance prenájom pozemku Detail
DF2018/2
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 44.62 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka - internet Detail
DF2018/1
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 204.51 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2017/106
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 48.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Komenského 50,040 01,Košice vývoz obsahu žumpy Detail
DF2017/96
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 200.00 Jozef Motrič, 138,072 64,Ruský Hrabovec prenájom skákacieho hradu Detail
DF2017/53a
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 204.61 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2017/105
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 44.63 Prima banka Slovensko, Hodžová 11,010 01,Žilina ročné vedenie účtu cenných papierov Detail
DF2017/104
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 58.92 VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4,071 01,Michalovce žiarivky Detail
DF2017/103
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 663.40 LIM PO s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov darčekové predmety Detail
DF2017/102
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 9734.11 NAJ - STAV, 3063,072 31,Vinné asfaltová úprava dvora Detail
DF2017/101
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 147.82 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2017/100
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 1080.00 Ingreal Domus, P.O. Hviezdoslava 56,079 01,Veľké Kapušany Technický dozor na stavbe - Vodovod Ruský Hrabovec Detail
DF2017/99
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 89.24 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telefón - pevná linka, internet Detail
DF2017/98
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 801.60 CLASHUNT, Svätušská 2830,077 01,Kráľovský Chlmec Kovová dvojkrídlová brána a zábradlie Detail
DF2017/97
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 203.91 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2017/95
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 41.92 LESY SR OZ Sobrance, Kúpeľská 69,073 01,Sobrance Prenájom pozemku Detail
DF2017/94
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 67.60 INPROST, s.r.o., Smrečianska 29,810 00,Bratislava Obecné noviny 2018 Detail
DF2017/93
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 400.00 EUROFORMA s.r.o., Pri mlyne 1,071 01,Michalovce Záverečné vyhodnotenie projektu Vodovod Ruský Hrabovec Detail
DF2017/92
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 29386.48 Ján Kučmáš, 320,067 73,Ubľa Vykonané práce: "Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Ruský Hrabovec." Detail
DF2017/91
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 126315.79 EUROSTAV MICHALOVCE, Brezová 49,071 01,Michalovce Stavebné práce: "Vodovod Ruský Hrabovec" objekt SO 04 Prívodné potrubie - km 0,000-km 1,042 z rúr PVC DN 150 mm dlžky 1042,00 m Detail
DF2017/90
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 334.28 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2017/89
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 48.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Komenského 50,040 01,Košice vývoz obsahu žumpy Detail
DF2017/88
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 172.44 Technické služby mesta Sobrance, Gorkého 55,073 01,Sobrance Vývoz kontajnéra Detail
DF2017/87
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 128.22 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2017/86
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 302.60 EUROFORMA s.r.o., Pri mlyne 1,071 01,Michalovce Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Detail
nahor << 1 ... 4 5 6 7 8 ... 24 >> Spolu