Oznamy subjektu

Obec

erb Ruský Hrabovec 51
07264 Ruský Hrabovec

IČO: 00325732, DIČ: 2020752371

Oznámenie výsledkov o referende o odvolaní starostu 2015
(7.4.2015)  
Výsledky z referenda o odvolaní starostu 2015