Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec

erb Ruský Hrabovec 51
07264 Ruský Hrabovec

IČO: 00325732, DIČ: 2020752371

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 20 21 22 23 24 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2014/57
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 49.07 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2014/58
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 94.50 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2014/59
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 206.00 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2014/60
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 37.32 KOVEX - Tomáš Čalovka, Michalovská 14,073 01,Sobrance materiál Detail
DF2014/61
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 217.50 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2014/62
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 77.53 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2014/63
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 38.40 DATATRADE s.r.o., Moyzesová 12,953 01,Zlaté Moravce služby obce info mini Detail
DF2014/64
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 181.10 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2014/65
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 205.20 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2014/66
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 14.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce spracovanie hlásenia Detail
DF2014/67
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 246.43 CZABOCZKY Ján, Hraničná 13/10,076 33,Slovenské Nové Mesto čistenie kanalizácie Detail
DF2014/68
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica systémová podpora Detail
DF2014/69
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 700.00 PUĽS, Námestie legionárov 6,080 01,Prešov odohranie umeleckého programu doprava Detail
DF2014/70
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 525.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2014/71
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 46.85 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2014/72
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 217.50 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2014/73
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 217.50 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2014/74
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 700.00 LIM PO s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov propagácia "Deň obce" Detail
DF2014/75
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 41.59 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2014/76
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 205.00 Mgr. Ladislav Polák, 23,072 64,Inovce administratívne práce Detail
DF2014/77
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 146.28 Technické služby mesta Sobrance, Gorkého 55,073 01,Sobrance služby Detail
DF2014/78
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 67.60 INPROST, s.r.o., Smrečianska 29,810 00,Bratislava obecné noviny Detail
DF2014/79
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 261.97 VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4,071 01,Michalovce súprava led, sviet. Detail
DF2014/80
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 500.00 EUROFORMA s.r.o., Pri mlyne 1,071 01,Michalovce vypracovanie žiadosti Detail
DF2014/81
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 300.00 EuroKONZULT Slovakia, n.o., Hraničná 2,040 01,Košice vypracovanie žiadosti Detail
nahor << 1 ... 20 21 22 23 24 >> Spolu