Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Bátka

erb Bátka 161
98021 Bátka

IČO: 00318604, DIČ: 2021293197

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 202 203 204 205 206 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2013/38
(Faktúra prijatá)
06.02.2013 39.90 Orange Slovensko a.s., 810 00,Bratislava telefon Detail
DF2013/37
(Faktúra prijatá)
06.02.2013 115.40 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava 2 telefon Detail
DF2013/36
(Faktúra prijatá)
06.02.2013 15.40 RSNET s.r.o., 33,979 01,Rimavská Sobota internet Detail
DF2013/35
(Faktúra prijatá)
06.02.2013 21.00 OZ-VB-2001, 980 22,Veľký Blh internet Detail
DF2013/34
(Faktúra prijatá)
06.02.2013 40.00 Dopravná výchova BCP,R.Sobota preškolenie vodičov Detail
DF2013/33
(Faktúra prijatá)
06.02.2013 50.00 Budai Mikuláš SHR,Tomašovce, 98021,Bátka služby-čistenie kanalizácie Detail
7/2013 VZN
(Nariadenie)
30.12.2012 0.00 VZN o nkaladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bátka Detail
6/2013 VZN
(Nariadenie)
29.11.2012 0.00 VZN o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni (ZRUŠENÉ) Detail
5/2013 VZN
(Nariadenie)
29.11.2012 0.00 VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnost školského klubu detí, ktorého zriadovatelom je obec Bátka (ZRUŠENÉ) Detail
4/2013 VZN
(Nariadenie)
29.11.2012 0.00 VZN o výške príspevku za pobyt dietata v materskej škole (ZRUŠENÉ) Detail
3/2013 VZN
(Nariadenie)
29.11.2012 0.00 VZN - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bátka (ZRUŠENÉ) Detail
1/2013 VZN
(Nariadenie)
29.11.2012 0.00 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce BÁTKA (ZRUŠENÉ) Detail
6/2012 VZN
(Nariadenie)
16.12.2011 0.00 VZN o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni (ZRUŠENÉ) Detail
4/2012 VZN
(Nariadenie)
16.12.2011 0.00 VZN o výške príspevku za pobyt dietata v materskej škole (ZRUŠENÉ) Detail
5/2012 VZN
(Nariadenie)
16.12.2011 0.00 VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriadovatelom je obec Bátka (ZRUŠENÉ) Detail
1/2012 VZN
(Nariadenie)
15.12.2011 0.00 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bátka (ZRUŠENÉ) Detail
3/2012 VZN
(Nariadenie)
02.12.2011 0.00 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a materskej škole, ktorej riaďovateľom je obec Bátka (ZRUŠENÉ) Detail
3/2009 VZN
(Nariadenie)
01.07.2009 0.00 VZN o určení školského obvodu základnej školy na území obce Bátka Detail
2/2009 VZN
(Nariadenie)
31.03.2009 0.00 VZN o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb Detail
1 VZN
(Nariadenie)
01.01.2005 0.00 VZN o podmienkach chovu držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Bátka Detail
nahor << 1 ... 202 203 204 205 206 >> Spolu