Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 143 144 145 146 147 ... 150 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 1208.30 Václav Bratko, Sedliská 230 predaj pozemku Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 4000.00 Ján Pastier, Petrovany 427 predaj pozemku Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 376.00 Bohúš Takáč, Holčíkovce 47 predaj pozemku Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 2096.00 RSDr.Milan Lučkanič, Laborecká 1845/1 06601 Humenné predaj pozemku Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 756.00 Ing.Ján Motešický, Ondavská 945/18,09301 Vranov n/T predaj pozemku Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 784.00 Štefan Rak, Brestov č.127 predaj pozemku Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 476.33 František Vavrek, Arm.gen.Svobodu,0801 Prešov predaj pozemku Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 3392.00 PaedDr.Lucia Marcinová, Vranovská 25/A, 08006 Prešov predaj pozemku Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 7644.00 Dušan Brečka, Gaštanová 793, 06783 Kamenica n/C predaj pozemku Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 996.00 Matej Demčák, Prešovská 535/32, 09301 Vranov n/T predaj pozemku Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 1209.00 Michal Andrejčák, Orechová 2348/36 Humenné predaj pozemku Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 1041.70 Ing.Ján Dzurčanin, Sídl.Poľana 857/117,06601 Humenné predaj pozemku Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 4540.00 Ing.Ľubor Kulich, Sídl.Okulka V16/12, 09301 Vranov n/T predaj pozemku Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 986.00 Ing.Igor Kopček, Dukl.hrdinov 1209,09301 Vranov n/ predaj pozemku Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 547.80 Mgr.Ján Rada, Sídl.1.mája 64/23,09301 Vranov n/t predaj pozemku Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 2320.00 Jozef Švancara, Vihorlatská 626,07222 Strážske predaj pozemku Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 155.00 Ing.Ján Motešický, Ondavská 945/18,09301 Vranov n/T predaj pozemku Detail
Zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 0.00 AMT SK, s.r.o. , Veterná č.992/6, 09301 Vranov n/t zmluva o zverení majetku do správy a užívania Detail
Zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 0.00 Fedorová Valéria, 09405 Ďapalovce Detail
Zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 160.00 Ing. Martin Jančáry, Hlavná 131, 080 01 Prešov zmluva o vývoze TKO Detail
Zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 500.00 Kočiš Ján JK, Sídl.Lúčna 830/28,09301 Vranov n/t zmluva o vývoze TKO Detail
Zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 1500.00 NJOY DJ´s MUSIC AGENCY, Školská 344,09412 Vechec Zmluva o zverení majetku do správy a užívania Detail
Zmluva
(Zmluva)
27.06.2012 0.00 Valéria Fedorová, 09405 Ďapalovce nájomná zmluva Detail
Zmluva
(Zmluva)
26.06.2012 2600.00 JUDr.Marek Tkáč, Kukučinova 12 082 71 Lipany za poskytovanie právnych služieb Detail
100
(Faktúra prijatá)
25.06.2012 62.00 NEO Slovakia, s.r.o, Levočská 4292, 05801 poprad inzercia - cestovanie po Slovensku Detail
nahor << 1 ... 143 144 145 146 147 ... 150 >> Spolu