Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Veľký Lipník

Veľký Lipník 283
06533 Veľký Lipník
www.velkylipnik.sk
IČO: 00330248, DIČ: 2020698900

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 132 133 134 135 136 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
100021
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 172.48 Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 stravovanie zamestnancov Detail
100019
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 90.00 Ing.Jozef Priesol, PhD.Špe, audítor MS, Záhumnie 302/35, Liptovské Sliače, 034 84 letecké zábery obce Detail
100017
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 375.78 Jaroslav Hrebík - voda,k, Veľký Lipník, 065 33 OZS - kotolňa - oprava havarijný stav Detail
100016
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 33.98 Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 mobil. hovory + kotol OZS Detail
100015
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 225.00 Jaroslav Hrebík - voda,k, Veľký Lipník, 065 33 ohrievač vody 6+3b.j. Detail
100014
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 201.50 Miroslav Ščurka, Chmeľnica 249, Chmeľnica, 064 01 geometrický plán Detail
100013
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 170.44 EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 Detail
100011
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 654.80 EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, Stará Ľubovňa, 064 01 Detail
100010
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 68.02 Slovak Telekom, Karadžičová 10, Bratislava, 825 13 Detail
100008
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 1316.70 Poľnohospodárske družstvo, Veľký lipník 345, Veľký Lipník, 065 33 Detail
100007
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 3428.00 Východoslovenská energetik, Mlynská 31, Košice, 042 91 Detail
100005
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 172.48 Školská jedáleň pri ZŠ s M, Veľký Lipník, Veľký Lipník, 065 33 Detail
100004
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 45.88 EXO TECHNOLOGIES spol. s r, Garbiarska 3, Stará Ľubovňa, 064 01 Detail
100003
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 34.52 Orange Slovensko, Prievozska 6, Bratislava, 821 09 Detail
100002
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 60.44 Život, n.o., Spišské Hanušovce 176, Spiské Hanušovce, 059 04 Detail
100001
(Faktúra prijatá)
30.03.2012 333.64 Lesné družstvo Križová ska, Veľký Lipník 283, Veľký Lipník, 065 33 Detail
o prenájme pozemkov
(Zmluva)
30.03.2012 0.00 PD Veľký Lipník, Veľký Lipník č. prenájom parciel 419/3 a 419/4 Detail
kúpna zmluva
(Zmluva)
13.03.2012 2873.00 KOZÁK kúpa dvojmiestného chladiaceho boxu do Domu smútku Detail
o prevádzke kompostoviska
(Zmluva)
13.03.2012 0.00 EKOS,spol.s r.o. Detail
o poskytnutí dotácie na rok 2012
(Zmluva)
13.03.2012 2800.00 FO TJ Veľký Lipník Detail
o poskytnutí dotácie na rok 2012
(Zmluva)
13.03.2012 500.00 DHZ Veľký Lipník Detail
Fa110192
(Faktúra prijatá)
14.12.2011 2072.69 SLOVDACH s.r.o. Fa za izolacie a omietky-Dom smutku Detail
FA 20110072
(Faktúra prijatá)
12.12.2011 1673.15 ARMAKOV Dom smutku -vodovod a zdravotechnika Detail
FV 110345
(Faktúra prijatá)
18.11.2011 6186.00 MIW,s.r.o. Dom smútku-okná a dvere Detail
Dohoda o bianko zmenke
(Zmluva)
27.10.2011 0.00 OTP Banka Slovensko k Zmluve o úvere č.5006/11/30 z 21.10.2011 Detail
nahor << 1 ... 132 133 134 135 136 >> Spolu