Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Bátka

erb Bátka 161
98021 Bátka

IČO: 00318604, DIČ: 2021293197

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 130 131 132 133 134 ... 151 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2014/38
(Faktúra prijatá)
17.03.2014 121.87 VYTNES Ing.Básti Oto, 979 01,Rimavská Sobota mater. AČ,kanc.potreby Detail
DF2014/37
(Faktúra prijatá)
17.03.2014 222.96 Rozhlas a televízia Slovenska,Bratislava služby verejnosti-konc.poplatky Detail
DF2014/36
(Faktúra prijatá)
17.03.2014 15.40 RSNET s.r.o., 33,979 01,Rimavská Sobota internet Detail
DF2014/35
(Faktúra prijatá)
17.03.2014 53.00 O.Hercko-Ratus, Rim.Sobota služby-deratizácia Detail
DF2014/34
(Faktúra prijatá)
17.03.2014 96.00 O.Hercko-Ratus, Rim.Sobota služby-deratizácia Detail
DF2014/33
(Faktúra prijatá)
17.03.2014 48.48 Orange Slovensko a.s., 810 00,Bratislava služby Detail
DF2014/32
(Faktúra prijatá)
17.03.2014 20.40 SOZA, 810 00,Bratislava poplatok Detail
39/2014 VZN
(Nariadenie)
12.03.2014 0.00 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a o pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu na území obce Bátka Detail
DFI2014/4
(Faktúra prijatá)
03.03.2014 720.00 RSDr.Szucs František, Rim. Sobota manažovanie projektu
HUSK/1001/2.1.1/0068
Detail
DFI2014/3
(Faktúra prijatá)
26.02.2014 497.68 T.Gaál,Graphic, Rim. Sobota výroba inf.tabule k projektu
HUSK/1001/2.1.1/0068
Detail
Zmuva o dielo č. O/045/2014
(Zmluva)
26.02.2014 0.00 METAL SERVIS Recyclig s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča zmluva o dielo na prevzatie odobratých elektroodpadov a použité prenos.bat. a akum. Detail
Zmluva o dielo č. 2/2014
(Zmluva)
26.02.2014 5640.00 Ing. Longaiová Anna, Trhové námestie 4567/7A, 979 01 Rimavská Sobota Vyhotovenie projektovej dokumentácie:Rekonštrukciu Materskej školy-Óvoda v obci Bátka Detail
DF2014/818
(Faktúra prijatá)
24.02.2014 6.70 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2014/817
(Faktúra prijatá)
24.02.2014 12.85 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2014/816
(Faktúra prijatá)
24.02.2014 93.12 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2014/815
(Faktúra prijatá)
24.02.2014 8.02 Gemerprodukt Valice OVD,Valice potraviny Detail
DF2014/814
(Faktúra prijatá)
24.02.2014 16.56 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2014/813
(Faktúra prijatá)
24.02.2014 51.69 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2014/812
(Faktúra prijatá)
24.02.2014 47.57 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2014/811
(Faktúra prijatá)
24.02.2014 96.73 CHRIEN spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2014/810
(Faktúra prijatá)
24.02.2014 270.23 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2014/809
(Faktúra prijatá)
24.02.2014 104.08 Viera Fodorová,Detva potraviny Detail
DF2014/808
(Faktúra prijatá)
24.02.2014 21.95 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2014/807
(Faktúra prijatá)
24.02.2014 153.83 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2014/806
(Faktúra prijatá)
24.02.2014 16.79 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
nahor << 1 ... 130 131 132 133 134 ... 151 >> Spolu