Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec

erb Ruský Hrabovec 51
07264 Ruský Hrabovec

IČO: 00325732, DIČ: 2020752371

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 24 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2018/102
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 42.00 KARMOX, Švermova 785,073 01,Sobrance dopravné výkony Detail
DF2019/1
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica systémová podpora Detail
DF2019/2
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 217.36 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2019/3
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 42.26 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka , internet Detail
DF2019/4
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 21.46 Lindstrom, Orešianska 3,917 71,Trnava prenájom rohoží Detail
DF2019/5
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 490.00 Bardzák Peter, 76,067 73,Ubľa údržba ulíc - odhrňanie snehu Detail
DF2019/6
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 0.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2019/7
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 171.20 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2019/8
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 286.00 REKA - Ing. Katarína Jakubová, 1. mája 1,073 01,Sobrance pečiatky Detail
DF2019/9
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 104.37 MIPA, Michalovská 2,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2019/10
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 44.87 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka , internet Detail
DF2019/11
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 62.40 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom 48,071 01,Michalovce doména Detail
DF2019/12
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 323.63 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2019/13
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 9.60 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce SPRacovanie hlásenia Detail
DF2019/14
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 23.11 Lindstrom, Orešianska 3,917 71,Trnava prenájom rohoží Detail
DF2019/15
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 393.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2019/16
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 450.00 LESY SR OZ Sobrance, Kúpeľská 69,073 01,Sobrance Prenájom pozemkov Detail
DF2019/17
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 420.00 Bardzák Peter, 76,067 73,Ubľa údržba ulíc - odhrňanie snehu Detail
DF2019/18
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 386.40 DOXX Stravné lístky, Kálov 356,010 01,Žilina stravne lístky Detail
DF2019/19
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 20.40 SOZA, Rastislavova 3,810 00,Bratislava autorská odmena Detail
DF2019/20
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 11.00 Regionálne vzdelávacie centrum, Nám. osloboditeľov 30,071 01,Michalovce publikácia Miestna samospráva - základné princípy fungovania Detail
DF2019/21
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 30.70 MIPA, Michalovská 2,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2019/22
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 50.21 MIPA, Michalovská 2,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2019/23
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 74.77 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka , internet Detail
DF2019/24
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 24.77 Lindstrom, Orešianska 3,917 71,Trnava prenájom rohoží Detail
DF2019/25
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 217.47 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2019/27
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 168.00 VKÚ Harmanec, 54,974 01,Kynceľová mapy Detail
DF2019/28
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 130.94 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2019/29
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 30.00 j2net, Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa zverejnovanie dokumentov Detail
DF2019/30
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 45.00 Premium BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,079 01,Veľké Kapušany Odchyt psov Detail
DF2019/31
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 1730.00 PAVLINA Lukáš, 60,067 73,Ubľa montáž žľabov Detail
DF2019/32
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 511.72 Majkuthová Jana, J. Hollého 181,071 01,Michalovce služby Detail
DF2019/33
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 39.91 ESET, Einsteinova 24,810 00,Bratislava antivirusový program Detail
DF2019/34
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 71.00 MIPA, Michalovská 2,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2019/35
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica systémová podpora Detail
DF2019/36
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 60.48 LIPA, Nám. Osloboditeľov 10,071 01,Michalovce samolepky Detail
DF2019/37
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 68.27 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka , internet Detail
DF2019/38
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 232.68 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2019/39
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 15.95 LESY SR OZ Sobrance, Kúpeľská 69,073 01,Sobrance Prenájom pozemkov Detail
DF2019/40
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 33.59 MIPA, Michalovská 2,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2019/41
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 24.77 Lindstrom, Orešianska 3,917 71,Trnava prenájom rohoží Detail
DF2019/42
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 24.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom 48,071 01,Michalovce zverejnovanie dokumentov Detail
DF2019/43
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 104.35 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2019/45
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 240.60 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2019/46
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 24.77 Lindstrom, Orešianska 3,917 71,Trnava prenájom rohoží Detail
DF2019/47
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 47.25 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka , internet Detail
DF2019/48
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 234.84 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2019/49
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 325.00 EUROFORMA s.r.o., Pri mlyne 1,071 01,Michalovce príprava podkladov pre Environmentálny fond Detail
DF2019/50
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 600.00 TELLUS - Peter Lukáč, 273,072 01,Pozdišovce HP prodesk počitač, tlačiareň Detail
DF2019/54
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 393.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2018/48
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica systémová podpora Urbis Detail
DF2018/50
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 1152.00 LESY SR OZ Sobrance, Kúpeľská 69,073 01,Sobrance prenájom pozemku Detail
DF2018/51
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 44.27 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka - internet Detail
DF2018/52
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 48.37 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2018/53
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 42.61 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2018/54
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 499.55 DOXX Stravné lístky, Kálov 356,010 01,Žilina stravné lístky Detail
DF2018/55
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 204.46 Merkury Market Slovakia, Duklianska 11,080 01,Prešov kancelársky nábytok - písacie stoly Detail
DF2018/56
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 11.88 Platon technologies, Hlavná 3,927 01,Šaľa doména SK Detail
DF2018/57
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 30.00 j2net, Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa zverejňovanie dokumentov Detail
DF2018/58
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 12.00 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce spracovanie ohlásenia Detail
DF2018/59
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 203.80 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2018/60
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 62.78 VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4,071 01,Michalovce žiarivky Detail
DF2018/61
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 499.98 PROKOM SR, Galvaniho 2A,810 00,Bratislava parkové lavičky Detail
DF2018/62
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 58.18 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka - internet Detail
DF2018/63
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 540.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2018/64
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 48.77 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2018/65
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 260.85 Technické služby mesta Sobrance, Gorkého 55,073 01,Sobrance zmesový komunálny odpad Detail
DF2018/66
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 237.46 PLYNROZ, Kúpeľska 66,073 01,Sobrance materiál Detail
DF2018/67
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 480.00 Mgr. Ladislav Polák, 23,072 64,Inovce služby Detail
DF2018/68
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 150.00 MIDEY s.r.o., Kúpeľská 653,073 01,Sobrance služby Detail
DF2018/69
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 500.00 ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1,071 01,Michalovce preprava osôb Maďarsko Detail
DF2018/70
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 56.40 Technické služby mesta Sobrance, Gorkého 55,073 01,Sobrance služby Detail
DF2018/71
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 222.00 ASKO - Nábytok, Cesta na Senec 2B,810 00,Bratislava stoličky Detail
DF2018/72
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 1400.00 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance odev zásahový hasičský Detail
DF2018/73
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 114.00 ALTENA s.r.o., 171,027 54,Zábrež kreslo Cuba Detail
DF2018/74
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 121.15 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka - internet Detail
DF2018/75
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 302.99 Technické služby mesta Sobrance, Gorkého 55,073 01,Sobrance zmesový komunálny odpad Detail
DF2018/76
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 147.00 PLYNROZ, Kúpeľska 66,073 01,Sobrance materiál Detail
DF2018/77
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 75.02 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2018/78
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 577.00 STREŇO - geodetické práce, 45,072 41,Vyšná Rybnica geometrický plán - vodovod Detail
DF2018/79
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 35.92 WebSupport, Staré grunty 12,810 00,Bratislava web stránka hosting Detail
DF2018/81
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 489.37 DOXX Stravné lístky, Kálov 356,010 01,Žilina stravné lístky Detail
DF2016/107
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 87.94 Merkury Market Slovakia, Duklianska 11,080 01,Prešov metrážny koberec Detail
DF2016/108
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 459.00 Merkury Market Slovakia, Duklianska 11,080 01,Prešov pec Belluno Gold Detail
DF2016/109
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 48.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Komenského 50,040 01,Košice vývoz obsahu žumpy Detail
DF2017/1
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora Detail
DF2017/2
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 204.31 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2017/3
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 14.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Detail
DF2017/4
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 204.71 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2017/5
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 45.56 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telefón - pevná linka Detail
DF2017/6
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 165.78 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2017/7
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 420.00 Milan Poľak, 61,072 64,Inovce Odhrňanie snehu Detail
DF2017/8
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 429.50 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2017/9
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 534.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2017/10
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 56.12 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telefón - pevná linka Detail
DF2017/11
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 507.20 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2017/12
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 204.31 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2017/13
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 20.40 SOZA, Rastislavova 3,810 00,Bratislava autorská odmena za licenciu Detail
DF2017/14
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 36.32 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telefón - pevná linka Detail
DF2017/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 161.41 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2017/16
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 96.00 Viktoria - Hámor, s.r.o., Šugovská dolina 10,044 25,Medzev struna do kosačky Detail
DF2017/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 30.00 j2net, Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa služby Detail
DF2017/18
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 138.96 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2017/19
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora Detail
DF2017/20
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 82.58 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telefón - pevná linka Detail
DF2017/21
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 303.91 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2017/22
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 1900.00 Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., Hellova 2,040 11,Košice služby Detail
DF2017/23
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 89.67 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2017/24
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 46.20 Sieberz, Széchenyiho 2000,929 01,Dunajská Streda ruže Detail
DF2017/25
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 114.13 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2017/26
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 12.00 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Detail
DF2017/27
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 190.00 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie - aktivačné Detail
DF2017/28
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 216.00 Ján Kučmáš, 320,067 73,Ubľa zemné a výkopové práce Detail
DF2017/29
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 204.91 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2017/30
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 58.63 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telefón - pevná linka Detail
DF2017/31
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 84.00 KARMOX, Švermova 785,073 01,Sobrance preprava materiálu Detail
DF2017/32
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 48.76 Softart Jozef Šnirc, 168,972 42,Podhradie profievidencia Detail
DF2017/33
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 298.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2017/34
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 150.00 BOSKOV, Myslina 15,066 01,Humenné vypracovanie žiadosti Detail
DF2017/35
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 89.88 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2017/36
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 347.97 ELSATEX, Nám. Osloboditeľov 23,071 01,Michalovce kamera s prislušenstvom Detail
DF2017/37
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 191.64 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie - aktivačné Detail
DF2017/38
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 204.01 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2017/39
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 44.56 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telefón - pevná linka Detail
DF2017/40
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 57.56 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2017/41
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 183.34 PLYNROZ, Kúpeľska 66,073 01,Sobrance kameň - aktivačné Detail
DF2017/42
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 352.00 Mgr. Ladislav Polák, 23,072 64,Inovce služby Detail
DF2017/43
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora Detail
DF2017/44
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 507.20 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2017/46
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 204.11 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2017/47
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 42.85 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telefón - pevná linka Detail
DF2017/48
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 44.18 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2017/49
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 40.00 KARMOX, Švermova 785,073 01,Sobrance preprava materiálu Detail
DF2017/50
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 12.00 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Detail
DF2017/51
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 720.00 STREŇO - geodetické práce, 45,072 41,Vyšná Rybnica služby Detail
DF2017/52
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 184.31 PLYNROZ, Kúpeľska 66,073 01,Sobrance kameň - aktivačné Detail
DF2017/53
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 393.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2017/54
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 39.35 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telefón - pevná linka Detail
DF2017/55
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 49.71 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2017/56
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 300.00 MIDEY s.r.o., Kúpeľská 653,073 01,Sobrance verejné obstarávanie Detail
DF2017/57
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 181.40 PLYNROZ, Kúpeľska 66,073 01,Sobrance kameň - aktivačné Detail
DF2017/58
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 1400.00 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance hasičská výstroj Detail
DF2017/59
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 5156.03 JUVENSTAV, Kúpeľská 22,073 01,Sobrance stavebné práce na ceste cintorín Detail
DF2017/61
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 80.00 KARMOX, Švermova 785,073 01,Sobrance preprava materiálu Detail
DF2017/62
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 58.45 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telefón - pevná linka Detail
DF2017/63
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 303.77 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2017/64
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 31710.60 NAJ - STAV, 3063,072 31,Vinné rekonštrukcia miestnej komunikácie Detail
DF2017/65
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 480.00 Nachtmannová Marta Ing., 358,072 34,Zalužice Audit 2016 Detail
DF2017/66
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 63.36 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2017/67
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 46.56 DATATRADE s.r.o., Moyzesová 12,953 01,Zlaté Moravce služby obce - info Detail
DF2017/69
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 539.00 Ján Kostičák, 73,073 01,Nižná Rybnica elektrocentrála Detail
DF2017/70
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 61.44 KUZMA Martin, Bernolákova 2,073 01,Sobrance Oprava vodovodného potrubia Detail
DF2017/71
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 2902.32 Štefan Havrila, 131,067 12,Hankovce Maľovanie strechy Detail
DF2017/72
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 300.00 MIDEY s.r.o., Kúpeľská 653,073 01,Sobrance verejné obstarávanie Detail
DF2017/73
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 600.00 Drahoslava Dankaninová, 84,072 21,Petrovce nad Laborcom Vypracovanie projektovej dokumentácie Detail
DF2017/74
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 204.31 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2017/75
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 250.00 Slovenská rada rodičovských združení, Štefánikova 22,073 01,Sobrance Vystúpenie FS Viničiar Detail
DF2017/76
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora Detail
DF2017/77
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 677.20 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2017/78
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 62.42 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telefón - pevná linka Detail
DF2017/79
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 108.89 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2017/80
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 12.00 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Detail
DF2017/81
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 15531.60 NAJ - STAV, 3063,072 31,Vinné Rekonštrukcia prístupovej cesty na cintoríne a parkovisko pri cintoríne Detail
DF2017/82
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 142.35 Farby-laky, Tibavská 16,073 01,Sobrance materiál na maľbu kuchyne Detail
DF2017/83
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 204.11 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2017/84
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 393.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2017/85
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 61.27 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telefón - pevná linka Detail
DF2017/86
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 302.60 EUROFORMA s.r.o., Pri mlyne 1,071 01,Michalovce Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Detail
DF2017/87
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 128.22 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2017/88
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 172.44 Technické služby mesta Sobrance, Gorkého 55,073 01,Sobrance Vývoz kontajnéra Detail
DF2017/89
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 48.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Komenského 50,040 01,Košice vývoz obsahu žumpy Detail
DF2017/90
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 334.28 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2017/91
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 126315.79 EUROSTAV MICHALOVCE, Brezová 49,071 01,Michalovce Stavebné práce: "Vodovod Ruský Hrabovec" objekt SO 04 Prívodné potrubie - km 0,000-km 1,042 z rúr PVC DN 150 mm dlžky 1042,00 m Detail
DF2017/92
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 29386.48 Ján Kučmáš, 320,067 73,Ubľa Vykonané práce: "Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Ruský Hrabovec." Detail
DF2017/93
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 400.00 EUROFORMA s.r.o., Pri mlyne 1,071 01,Michalovce Záverečné vyhodnotenie projektu Vodovod Ruský Hrabovec Detail
DF2017/94
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 67.60 INPROST, s.r.o., Smrečianska 29,810 00,Bratislava Obecné noviny 2018 Detail
DF2017/95
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 41.92 LESY SR OZ Sobrance, Kúpeľská 69,073 01,Sobrance Prenájom pozemku Detail
DF2017/97
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 203.91 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2017/98
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 801.60 CLASHUNT, Svätušská 2830,077 01,Kráľovský Chlmec Kovová dvojkrídlová brána a zábradlie Detail
DF2017/99
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 89.24 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telefón - pevná linka, internet Detail
DF2017/100
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 1080.00 Ingreal Domus, P.O. Hviezdoslava 56,079 01,Veľké Kapušany Technický dozor na stavbe - Vodovod Ruský Hrabovec Detail
DF2017/101
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 147.82 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2017/102
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 9734.11 NAJ - STAV, 3063,072 31,Vinné asfaltová úprava dvora Detail
DF2017/103
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 663.40 LIM PO s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov darčekové predmety Detail
DF2017/104
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 58.92 VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4,071 01,Michalovce žiarivky Detail
DF2017/105
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 44.63 Prima banka Slovensko, Hodžová 11,010 01,Žilina ročné vedenie účtu cenných papierov Detail
DF2017/53a
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 204.61 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2017/96
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 200.00 Jozef Motrič, 138,072 64,Ruský Hrabovec prenájom skákacieho hradu Detail
DF2017/106
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 48.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Komenského 50,040 01,Košice vývoz obsahu žumpy Detail
DF2018/1
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 204.51 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2018/2
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 44.62 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka - internet Detail
DF2018/3
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 96.82 LESY SR OZ Sobrance, Kúpeľská 69,073 01,Sobrance prenájom pozemku Detail
DF2018/4
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica systémová podpora Urbis Detail
DF2018/6
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 55.09 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2018/7
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 12.00 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce spracovanie ohlásenia Detail
DF2018/8
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 303.60 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2018/9
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 62.40 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom 48,071 01,Michalovce registrácia domény Detail
DF2018/10
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 540.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2018/11
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 49.46 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka - internet Detail
DF2018/12
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 450.00 LESY SR OZ Sobrance, Kúpeľská 69,073 01,Sobrance prenájom pozemku Detail
DF2018/13
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 169.90 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2018/14
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 360.00 Milan Poľak, 61,072 64,Inovce odhrňanie snehu Detail
DF2018/15
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 80.00 OBEC Inovce, 28,072 64,Inovce pracovné stretnutie - reprezentačné 1/4 Detail
DF2018/16
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 610.50 REKA - Ing. Katarína Jakubová, 1. mája 1,073 01,Sobrance pečiatka a potlač hrnčekov Detail
DF2018/17
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 26.00 Regionálne vzdelávacie centrum, Nám. osloboditeľov 30,071 01,Michalovce publikácia účtovné súvzťažnosti 2018 Detail
DF2018/18
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 39.60 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce vrecia, zneškodnenie odpadu z vriec Detail
DF2018/19
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 204.00 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2018/20
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 489.37 DOXX Stravné lístky, Kálov 356,010 01,Žilina stravné lístky Detail
DF2018/21
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 55.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka - internet Detail
DF2018/22
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 20.40 SOZA, Rastislavova 3,810 00,Bratislava autorská odmena Detail
DF2018/23
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 131.53 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2018/24
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 97.80 Regionálne vzdelávacie centrum, Nám. osloboditeľov 30,071 01,Michalovce Administratívna mapa SR Detail
DF2018/25
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 895.97 JUVENSTAV, Kúpeľská 22,073 01,Sobrance stavebné práce - oplotenie obecného úradu Detail
DF2018/26
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 1900.00 Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., Hellova 2,040 11,Košice služby Detail
DF2018/27
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 44.27 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka - internet Detail
DF2018/28
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 204.00 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2018/29
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica systémová podpora Urbis Detail
DF2018/30
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 499.75 DOXX Stravné lístky, Kálov 356,010 01,Žilina stravné lístky Detail
DF2018/31
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 463.28 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2018/32
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 174.14 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2018/33
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 54.38 Office Depot, Prievozská 2,810 00,Bratislava kancelárske potreby Detail
DF2018/34
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 12.00 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce spracovanie ohlásenia Detail
DF2018/35
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 117.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2018/36
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 180.00 Milan Poľak, 61,072 64,Inovce odhrňanie snehu Detail
DF2018/37
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 55.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka - internet Detail
DF2018/38
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 540.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2018/39
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 204.10 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2018/40
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 87.68 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2018/41
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 20.80 INPROST, s.r.o., Smrečianska 29,810 00,Bratislava doplatok obecné noviny Detail
DF2018/42
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 48.17 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka - internet Detail
DF2018/43
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 203.60 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2018/44
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 91.20 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2018/45
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 63.07 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2018/46
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 480.00 Nachtmannová Marta Ing., 358,072 34,Zalužice audit ročnej závierky za rok 2017 Detail
DF2018/47
(Faktúra prijatá)
06.11.2018 520.80 B2B partner, Šuleková 2,810 00,Bratislava kancelársky nábytok Detail
DF2016/78
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica systémová podpora URBIS Detail
DF2016/79
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 204.41 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2016/80
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 46.56 DATATRADE s.r.o., Moyzesová 12,953 01,Zlaté Moravce služba obce info Detail
DF2016/81
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 36.00 KARMOX, Švermova 785,073 01,Sobrance preprava materiálu Detail
DF2016/82
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 39.37 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2016/83
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 480.00 Nachtmannová Marta Ing., 358,072 34,Zalužice audit ročnej závierky za rok 2015 Detail
DF2016/84
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 19.22 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2016/85
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 1181.89 Ján Kostičák, 73,073 01,Nižná Rybnica elektrocentrála, čerpadlo, mraznička Detail
DF2016/86
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 144.00 Ján Kučmáš, 320,067 73,Ubľa služby Detail
DF2016/87
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 14.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce spracovanie hlásenia Detail
DF2016/88
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 205.11 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2016/89
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 43.57 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2016/90
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 309.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2016/91
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 300.00 EUROFORMA s.r.o., Pri mlyne 1,071 01,Michalovce vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Detail
DF2016/92
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 750.00 MIDEY s.r.o., Kúpeľská 653,073 01,Sobrance výber dodávateľa stavebných prác - Dom smútku Detail
DF2016/93
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 6240.74 JUVENSTAV, Kúpeľská 22,073 01,Sobrance stavebné práce - oplotenie pri obecnom úrade Detail
DF2016/94
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 638.00 Ján Kučmáš, 320,067 73,Ubľa služby Detail
DF2016/95
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 132.29 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2016/96
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 507.20 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2016/97
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 67.60 INPROST, s.r.o., Smrečianska 29,810 00,Bratislava obecné noviny 2017 Detail
DF2016/99
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 42.29 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2016/100
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 103.20 Disig, Záhradnícka 151,82108,Bratislava zhotovenie elektronickej pečate Detail
DF2016/101
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 145.79 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2016/102
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 77.40 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2016/103
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 136.20 VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4,071 01,Michalovce žiarivky, štarter, konzoly Detail
DF2016/104
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 204.41 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2016/106
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 44.63 Prima banka Slovensko, Hodžová 11,010 01,Žilina poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov Detail
DF2016/110
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 240.00 Milan Poľak, 61,072 64,Inovce odhrňanie snehu Detail
DF2016/111
(Faktúra prijatá)
23.05.2017 2681.00 CLASHUNT, Svätušská 2830,077 01,Kráľovský Chlmec výroba kovaného oplotenia a brány Detail
DF2015/63
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 487.98 PLYNROZ, Kúpeľska 66,073 01,Sobrance materiál -- Rigol Detail
DF2015/64
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora Detail
DF2015/66
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 56.47 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2015/67
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 112.32 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2015/68
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 141.26 Farby-laky, Tibavská 16,073 01,Sobrance materiál - oprava cintorína Detail
DF2015/69
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 240.00 Ján Kučmáš, 320,067 73,Ubľa služby Detail
DF2015/70
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 14.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce spracovanie hlásenia Detail
DF2015/71
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 51.23 KOVEX - Tomáš Čalovka, Michalovská 14,073 01,Sobrance materiál - oprava cintorína Detail
DF2015/72
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 204.61 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2015/73
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 48.94 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2015/74
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 543.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2015/75
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 39.60 FVCC - Potočníková, Hviezdoslavova 25,979 01,Rimavská Sobota kancelárske potreby Detail
DF2015/76
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 67.60 INPROST, s.r.o., Smrečianska 29,810 00,Bratislava Obecné noviny 2016 Detail
DF2015/77
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 204.81 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2015/78
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 45.22 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2015/79
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 39.80 Farby-laky, Tibavská 16,073 01,Sobrance materiál - oprava cintorína Detail
DF2015/80
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 42.30 Prima banka Slovensko, Hodžová 11,010 01,Žilina poplatok banky za ročné vedenie účtu CP Detail
DF2015/81
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 297.00 Mgr. Ladislav Polák, 23,072 64,Inovce služby Detail
DF2015/82
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 247.15 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2015/18
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 48.86 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina Finančný spravodajca ročník 2014 doplatok Detail
DF2015/65
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 250.00 Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., Hellova 2,040 11,Košice služby - vypracovanie žiadosti Detail
DF2015/83
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 14.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce spracovanie hlásenia Detail
DF2015/84
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 204.31 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2015/85
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 49.80 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2015/86
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 332.74 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina nedoplatok Detail
DF2016/1
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 165.28 CZABOCZKY Ján, Hraničná 13/10,076 33,Slovenské Nové Mesto čistenie kanalizácie obecný úrad Detail
DF2016/2
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica systémová podpora URBIS Detail
DF2016/4
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 62.40 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom 48,071 01,Michalovce registrácia domény web Detail
DF2016/5
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 348.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom 48,071 01,Michalovce vytvorenie webovej stránky pre obec Detail
DF2016/6
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 59.98 Ján Kostičák, 73,073 01,Nižná Rybnica mikrovlnka, varná konvica Detail
DF2016/7
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 160.00 Mgr. Ladislav Polák, 23,072 64,Inovce služby Detail
DF2016/8
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 204.71 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2016/9
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 621.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2016/10
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 42.02 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2016/11
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 29.80 Regionálne vzdelávacie centrum Senica, M. Nešpora 928,905 01,Senica publikácia Účtovné súvzťažnosti 2016 Detail
DF2016/12
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 507.20 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2016/13
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 238.51 VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4,071 01,Michalovce žiarivky, štarter, konzoly Detail
DF2016/14
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 20.40 SOZA, Rastislavova 3,810 00,Bratislava autorská odmena zaverejné použitie hudobných diel Detail
DF2016/15
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 47.42 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2016/16
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 204.11 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2016/17
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 37.03 SLOVAKIA TREND, Michalovská 87,073 01,Sobrance materiál Detail
DF2016/18
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 447.00 STREŇO - geodetické práce, 45,072 41,Vyšná Rybnica geometrické plány Detail
DF2016/19
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 30.00 j2net, Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa služba - zverejnenie dokumentov Detail
DF2016/20
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 285.23 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2016/21
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 86.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce vrecia na odpad Detail
DF2016/22
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 43.20 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce tlač harmonogramov Detail
DF2016/23
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 1900.00 Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., Hellova 2,040 11,Košice poradenské služby - vypracovanie žiadosti na proj Detail
DF2016/24
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 71.60 Ján Kostičák, 73,073 01,Nižná Rybnica materiál Detail
DF2016/25
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 303.77 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2016/26
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica systémová podpora URBIS Detail
DF2016/27
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 12.46 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina Finančný spravodajca 2015 Detail
DF2016/28
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 87.84 SLOVAKIA TREND, Michalovská 87,073 01,Sobrance materiál Detail
DF2016/29
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 40.00 Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 30,972 71,Nováky odborný seminár Detail
DF2016/30
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 29.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom 48,071 01,Michalovce RAM 4 GB - obecný notebook Detail
DF2016/31
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 44.20 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Komenského 50,040 01,Košice vývoz obsahu žumpy Detail
DF2016/32
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 36.76 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2016/33
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 14.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce spracovanie hlásenia Detail
DF2016/34
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 650.00 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2016/35
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 3000.00 Ing. Dovica Vladimír, Zemplínska 15,071 01,Michalovce vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentáci Detail
DF2016/36
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 59.95 Farby-laky, Tibavská 16,073 01,Sobrance materiál Detail
DF2016/37
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 48.76 Softart Jozef Šnirc, 168,972 42,Podhradie používanie systému Profievidencia Detail
DF2016/38
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 204.91 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2016/39
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 621.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2016/40
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 264.00 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce kontajner 1100 l Detail
DF2016/41
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 36.00 Drahoslava Dankaninová, 84,072 21,Petrovce nad Laborcom rozpočtárske práce- rekonštrukcia komunikácia Detail
DF2016/42
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 40.15 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2016/43
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 31.18 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2016/44
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 507.20 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2016/45
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 165.35 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2016/46
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 507.20 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2016/47
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 57.84 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2016/49
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 650.00 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2016/50
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 204.71 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2016/51
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 322.90 EUROFORMA s.r.o., Pri mlyne 1,071 01,Michalovce vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Detail
DF2016/52
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 537.50 Mgr. Ladislav Polák, 23,072 64,Inovce spracovanie Komunitného plánu spracovanie Programu rozvoja obce Detail
DF2016/53
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 455.00 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2016/54
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 155.21 PLYNROZ, Kúpeľska 66,073 01,Sobrance materiál aktivačné Detail
DF2016/55
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 204.41 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2016/56
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 31.61 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2016/57
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 100.20 Viktoria - Hámor, s.r.o., Šugovská dolina 10,044 25,Medzev struna Detail
DF2016/58
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 14.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce spracovanie hlásenia Detail
DF2016/59
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 250.11 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2016/60
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 360.00 ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1,071 01,Michalovce služby Detail
DF2016/61
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 300.00 EUBICO, Majakovského 9,810 00,Bratislava vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Detail
DF2016/62
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 48.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Komenského 50,040 01,Košice vývoz obsahu žumpy Detail
DF2016/63
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 621.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2016/64
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 40.87 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2016/65
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 21.50 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2016/66
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 365.00 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2016/67
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 155.80 PLYNROZ, Kúpeľska 66,073 01,Sobrance materiál aktivačné Detail
DF2016/68
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 155.21 PLYNROZ, Kúpeľska 66,073 01,Sobrance materiál aktivačné Detail
DF2016/69
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 43.66 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2016/70
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 304.36 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2016/71
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 286.07 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2016/72
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 700.00 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance uniforma hasičská Detail
DF2016/73
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 200.00 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2016/74
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 237.00 Mgr. Ladislav Polák, 23,072 64,Inovce poradenské služby Detail
DF2016/75
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 163.18 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce služby likvidácia odpadu v rámci aktivačnej služby Detail
DF2016/76
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 16.08 KOVEX - Tomáš Čalovka, Michalovská 14,073 01,Sobrance materiál Detail
DF2016/77
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica systémová podpora URBIS Detail
DF2016/98
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 238.80 CBS, 54,974 01,Kynceľová letecké snímky Detail
DF2015/49
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 204.91 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2015/52
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 154.97 SLOVAKIA TREND, Michalovská 87,073 01,Sobrance materiál Detail
DF2015/53
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 68.80 KUZMA Martin, Bernolákova 2,073 01,Sobrance materiál Detail
DF2015/54
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 82.33 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2015/57
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 407.20 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2015/58
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 886.02 PLYNROZ, Kúpeľska 66,073 01,Sobrance materiál -- Rigol Detail
DF2015/59
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 304.51 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2015/60
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 46.56 DATATRADE s.r.o., Moyzesová 12,953 01,Zlaté Moravce Ročný poplatok obce info Detail
DF2015/61
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 134.28 Technické služby mesta Sobrance, Gorkého 55,073 01,Sobrance Vývoz kontajnéra Detail
DF2015/62
(Faktúra prijatá)
12.12.2016 48.00 KARMOX, Švermova 785,073 01,Sobrance služby preprava Detail
DF2013/58
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 305.26 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce Komunálny odpad Detail
DF2013/59
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 73.80 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2013/60
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 396.24 Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1,040 01,Košice Zásypový materiál na opravu miestnych komunikácii Detail
DF2013/61
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 140.00 Ivaniš Ján, 36,072 64,Ruský Hrabovec betónové schody vchodu do KD Detail
DF2013/62
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 52.00 INPROST, s.r.o., Smrečianska 29,810 00,Bratislava Obecné noviny na rok 2014 Detail
DF2013/63
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 39.61 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2013/64
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 300.00 EUROFORMA s.r.o., Pri mlyne 1,071 01,Michalovce Vypracovanie žiadosti - Vodovod Detail
DF2013/65
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 53.04 VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4,071 01,Michalovce žiarovky Detail
DF2013/66
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 318.00 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2013/67
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 127.70 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance oprava kopirky Detail
DF2013/68
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 39.98 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2013/69
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 90.43 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2013/70
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 82.30 VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4,071 01,Michalovce súprava led, sviet. Detail
DF2013/71
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 206.20 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce komunálny odpad Detail
DF2013/72
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 205.90 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce komunálny odpad Detail
DF2013/73
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 28.04 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2013/74
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 594.60 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom 48,071 01,Michalovce notebook, softwer Detail
DF2013/1
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 52.00 INPROST, s.r.o., Smrečianska 29,810 00,Bratislava Obecné noviny rok 2013 Detail
DF2013/2
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica Systomová podpora URBIS Detail
DF2013/3
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 54.24 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka - telefón Detail
DF2013/5
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 39.96 Prima banka Slovensko, Hodžová 11,010 01,Žilina ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov Detail
DF2013/7
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 14.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce Spracovanie hlásenie Detail
DF2013/8
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 549.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Elektrina Detail
DF2013/9
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 226.36 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce Zmesový komunálny odpad Detail
DF2013/10
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 51.05 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telefón - pevná linka Detail
DF2013/11
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 19.98 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina fin. spravodaj 2013 preddavok Detail
DF2013/12
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 48.00 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce Vrecia Detail
DF2013/13
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 493.60 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2013/14
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 20.40 SOZA, Rastislavova 3,810 00,Bratislava Hudba reprodukovaná rozhlasom Detail
DF2013/15
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 226.76 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce Vývoz komunálneho odpadu Detail
DF2013/16
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 54.67 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka - telefón Detail
DF2013/17
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 66.87 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2013/18
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 11.30 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina Finančný spravodajca 2012 - vyúčtovanie Detail
DF2013/19
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 38.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce Vrecia na triedený odpad Detail
DF2013/20
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 335.92 MULTI šport, Hollého 64,071 01,Michalovce tovar kopačky Detail
DF2013/21
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 69.49 ALZA, Játeční 33,Praha scener doprava Detail
DF2013/22
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 65.08 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná línka Detail
DF2013/23
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 227.26 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2013/24
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica systémová podpora Urbis Detail
DF2013/25
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 97.37 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce pevná linka Detail
DF2013/26
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 7.80 Úrad MV SR, Pribinová 2,810 00,Bratislava predplatné časopisu Revue soc. ochrany obyvateľstv Detail
DF2013/27
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 14.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce spracovanie hlasení Detail
DF2013/28
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 226.46 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2013/29
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 49.21 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2013/30
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 305.26 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2013/31
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 57.24 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2013/32
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 549.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice Detail
DF2013/33
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 15.00 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce tlač harmonogramov Detail
DF2013/34
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 44.20 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Komenského 50,040 01,Košice Vývoz obsahu žúmp Detail
DF2013/35
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 205.90 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce Zmesový komunálny odpad Detail
DF2013/36
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 68.30 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telefón - pevná linka Detail
DF2013/37
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora URBIS Detail
DF2013/38
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 14.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce Spracovanie hlásenia Detail
DF2013/39
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 344.00 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance Shihl FS 130 Detail
DF2013/40
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 240.00 Mgr. Ladislav Polák, 23,072 64,Inovce administratívne práce Detail
DF2013/41
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 58.19 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2013/42
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 205.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce komunálny odpad Detail
DF2013/43
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 88.39 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Komenského 50,040 01,Košice ťahanie žumpy Detail
DF2013/44
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 204.80 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2013/45
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 74.53 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2013/46
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 62.50 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava telefón pevná linka Detail
DF2013/47
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 19.98 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina Finančný spravodajca 2014 Detail
DF2013/48
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 527.20 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B,810 00,Bratislava stravné lístky + poplatok Detail
DF2013/49
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 549.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2013/50
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 318.00 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2013/51
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica systémová podpora Detail
DF2013/52
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 37.97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka Detail
DF2013/53
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 38.40 DATATRADE s.r.o., Moyzesová 12,953 01,Zlaté Moravce Služba obce - info Detail
DF2013/54
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 549.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2013/55
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 69.60 IURA EDITION s.r.o., Mlynské nivy 48,810 00,Bratislava mesačník Účtovníctvo Ropo a a obcí Detail
DF2013/56
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 205.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce komunálny odpad Detail
DF2013/57
(Faktúra prijatá)
11.01.2016 14.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Detail
DF2015/39
(Faktúra prijatá)
03.11.2015 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora Detail
DF2015/40
(Faktúra prijatá)
03.11.2015 204.31 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2015/41
(Faktúra prijatá)
03.11.2015 14.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce spracovanie hlásenia Detail
DF2015/42
(Faktúra prijatá)
03.11.2015 36.80 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2015/43
(Faktúra prijatá)
03.11.2015 204.31 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2015/44
(Faktúra prijatá)
03.11.2015 56.54 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2015/45
(Faktúra prijatá)
03.11.2015 543.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2015/46
(Faktúra prijatá)
03.11.2015 243.06 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2015/47
(Faktúra prijatá)
03.11.2015 250.00 EUROFORMA s.r.o., Pri mlyne 1,071 01,Michalovce služby - vypracovanie žiadosti Detail
DF2015/48
(Faktúra prijatá)
03.11.2015 826.82 KOVEX - Tomáš Čalovka, Michalovská 14,073 01,Sobrance materiál Detail
DF2015/50
(Faktúra prijatá)
03.11.2015 96.00 KARMOX, Švermova 785,073 01,Sobrance služby Detail
DF2015/51
(Faktúra prijatá)
03.11.2015 114.08 SCORPTRADE, Michalovská 1380,073 01,Sobrance materiál Detail
DF2015/20
(Faktúra prijatá)
24.06.2015 205.11 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2015/21
(Faktúra prijatá)
24.06.2015 36.00 VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4,071 01,Michalovce žiarivky Detail
DF2015/22
(Faktúra prijatá)
24.06.2015 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora Detail
DF2015/23
(Faktúra prijatá)
24.06.2015 14.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce spracovanie hlásenia Detail
DF2015/24
(Faktúra prijatá)
24.06.2015 194.40 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2015/25/1
(Faktúra prijatá)
24.06.2015 66.94 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2015/26
(Faktúra prijatá)
24.06.2015 242.50 Mgr. Ladislav Polák, 23,072 64,Inovce služby Detail
DF2015/27
(Faktúra prijatá)
24.06.2015 304.96 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2015/28
(Faktúra prijatá)
24.06.2015 47.90 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2015/29
(Faktúra prijatá)
24.06.2015 543.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2015/30
(Faktúra prijatá)
24.06.2015 187.20 Viktoria - Hámor, s.r.o., Šugovská dolina 10,044 25,Medzev struna poštovné Detail
DF2015/31
(Faktúra prijatá)
24.06.2015 14.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce spracovanie hlásenia Detail
DF2015/32
(Faktúra prijatá)
24.06.2015 300.00 EUROFORMA s.r.o., Pri mlyne 1,071 01,Michalovce služby Detail
DF2015/33
(Faktúra prijatá)
24.06.2015 2720.00 Štefan Peter, 119,067 31,Veľopolie oceľová chránička Detail
DF2015/34
(Faktúra prijatá)
24.06.2015 205.30 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2015/35
(Faktúra prijatá)
24.06.2015 32.30 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2015/37
(Faktúra prijatá)
24.06.2015 48.76 Softart Jozef Šnirc, 168,972 42,Podhradie Profievidencia prístup Detail
DF2015/38
(Faktúra prijatá)
24.06.2015 407.20 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
Zmluva audit
(Faktúra prijatá)
19.06.2015 480.00 Ing. Marta Nachtmannová, Zalužice 358 Zmluva o vykonaní auditu na rok 2015 Detail
DF2015/1
(Faktúra prijatá)
23.04.2015 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora Detail
DF2015/3
(Faktúra prijatá)
23.04.2015 14.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce spracovanie hlásenia Detail
DF2015/4
(Faktúra prijatá)
23.04.2015 480.00 Nachtmannová Marta Ing., 358,072 34,Zalužice Audit ročnej závierky Detail
DF2015/6
(Faktúra prijatá)
23.04.2015 205.30 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2015/7
(Faktúra prijatá)
23.04.2015 31.68 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2015/8
(Faktúra prijatá)
23.04.2015 543.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2015/9
(Faktúra prijatá)
23.04.2015 39.60 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce Vrecia na komunálny odpad Detail
DF2015/10
(Faktúra prijatá)
23.04.2015 100.80 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce Vrecia na komunálny odpad Detail
DF2015/11
(Faktúra prijatá)
23.04.2015 50.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce Tlač harmonogramov Detail
DF2015/12
(Faktúra prijatá)
23.04.2015 28.60 DATATRADE s.r.o., Moyzesová 12,953 01,Zlaté Moravce Almanach obce info 2015 Detail
DF2015/13
(Faktúra prijatá)
23.04.2015 205.20 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2015/14
(Faktúra prijatá)
23.04.2015 20.40 SOZA, Rastislavova 3,810 00,Bratislava Hudba reprodukovaná technickým zariadením Detail
DF2015/15
(Faktúra prijatá)
23.04.2015 26.54 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2015/16
(Faktúra prijatá)
23.04.2015 42.34 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2015/17
(Faktúra prijatá)
23.04.2015 120.00 Ing. Ján Džuba, Kpt. Nálepku 277,073 01,Sobrance Zhotovenie projektovej dokumentácie Detail
DF2015/19
(Faktúra prijatá)
23.04.2015 84.00 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina verejná správa - ročný prístup Detail
DF2015/20
(Faktúra prijatá)
23.04.2015 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica Systémová podpora Detail
DF2014/1
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica systémová podpora URBIS Detail
DF2014/3
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 525.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2014/4
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 360.00 Nachtmannová Marta Ing., 358,072 34,Zalužice audit ročnej závierky rok 2013 Detail
DF2014/5
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 75.08 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2014/6
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 14.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce spracovanie hlásení Detail
DF2014/7
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 205.30 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2014/8
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 72.07 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2014/9
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 39.96 Prima banka Slovensko, Hodžová 11,010 01,Žilina poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cen. papie Detail
DF2014/10
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 201.46 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2014/11
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 67.20 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce vrecia Detail
DF2014/12
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 36.00 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce tlač harmonogramov Detail
DF2014/13
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 205.60 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2014/14
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 20.40 SOZA, Rastislavova 3,810 00,Bratislava obecný rozhlas - autorské práva Detail
DF2014/15
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 158.80 Slávka Diničová, Štefaniková 35,073 01,Sobrance uteráky- obrusy Detail
DF2014/16
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 40.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom 48,071 01,Michalovce inštalácia WIFI Rutera Detail
DF2014/17
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 69.24 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2014/18
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 206.00 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2014/19
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica systémová podpora Detail
DF2014/20
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 14.21 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina finančný spravodaj za rok 2013 doplatok Detail
DF2014/21
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 180.00 MIDEY s.r.o., Kúpeľská 653,073 01,Sobrance školenie z bezpečnosti a ochrany Detail
DF2014/22
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 641.40 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2014/23
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 507.20 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B,810 00,Bratislava stravné lístky + poplatok Detail
DF2014/24
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 14.05 ALZA, Játeční 33,Praha taška na notebook a poštovné Detail
DF2014/25
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 68.30 Euronext .s.r.o., Severná 24,900 25,Chorvátsky Grob tlakomer Detail
DF2014/26
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 641.40 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2014/27
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 525.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2014/28
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 14.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce spracovanie hlásenia Detail
DF2014/29
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 206.00 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2014/30
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 173.52 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce uloženie odpadu Detail
DF2014/31
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 73.12 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2014/32
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 305.86 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2014/33
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 157.50 Mgr. Ladislav Polák, 23,072 64,Inovce administratívne práce Detail
DF2014/34
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 56.86 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2014/35
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 205.60 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2014/36
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 54.40 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2014/37
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 15.60 INPROST, s.r.o., Smrečianska 29,810 00,Bratislava obecné noviny doplatok Detail
DF2014/38
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 151.80 Technické služby mesta Sobrance, Gorkého 55,073 01,Sobrance služby Detail
DF2014/39
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 641.40 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2014/40
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 360.56 KARLO Záhorčák Gabriel, Andreja Hrehovčíka 1,071 01,Michalovce kuchynské náradie Detail
DF2014/41
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 81.27 Softart Jozef Šnirc, 168,972 42,Podhradie používanie informačného systému Detail
DF2014/42
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 380.80 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2014/43
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 200.00 FARKAŠ Tibor, 992/5,Vinohrady obrusy Detail
DF2014/44
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 380.80 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2014/45
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 380.80 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2014/46
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 44.20 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Komenského 50,040 01,Košice ťahanie žumpy Detail
DF2014/47
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica systémová podpora Detail
DF2014/48
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 205.80 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2014/49
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 525.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2014/50
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 41.69 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2014/51
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 429.20 KOVEX - Tomáš Čalovka, Michalovská 14,073 01,Sobrance materiál Detail
DF2014/52
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 427.20 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B,810 00,Bratislava stravné lístky + poplatok Detail
DF2014/53
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 44.20 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Komenského 50,040 01,Košice ťahanie žumpy Detail
DF2014/54
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 68.78 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2014/55
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 205.11 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2014/56
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 217.53 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2014/57
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 49.07 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2014/58
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 94.50 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2014/59
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 206.00 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2014/60
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 37.32 KOVEX - Tomáš Čalovka, Michalovská 14,073 01,Sobrance materiál Detail
DF2014/61
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 217.50 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2014/62
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 77.53 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2014/63
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 38.40 DATATRADE s.r.o., Moyzesová 12,953 01,Zlaté Moravce služby obce info mini Detail
DF2014/64
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 181.10 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2014/65
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 205.20 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2014/66
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 14.40 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce spracovanie hlásenia Detail
DF2014/67
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 246.43 CZABOCZKY Ján, Hraničná 13/10,076 33,Slovenské Nové Mesto čistenie kanalizácie Detail
DF2014/68
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica systémová podpora Detail
DF2014/69
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 700.00 PUĽS, Námestie legionárov 6,080 01,Prešov odohranie umeleckého programu doprava Detail
DF2014/70
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 525.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2014/71
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 46.85 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2014/72
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 217.50 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2014/73
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 217.50 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2014/74
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 700.00 LIM PO s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov propagácia "Deň obce" Detail
DF2014/75
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 41.59 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2014/76
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 205.00 Mgr. Ladislav Polák, 23,072 64,Inovce administratívne práce Detail
DF2014/77
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 146.28 Technické služby mesta Sobrance, Gorkého 55,073 01,Sobrance služby Detail
DF2014/78
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 67.60 INPROST, s.r.o., Smrečianska 29,810 00,Bratislava obecné noviny Detail
DF2014/79
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 261.97 VATI - veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4,071 01,Michalovce súprava led, sviet. Detail
DF2014/80
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 500.00 EUROFORMA s.r.o., Pri mlyne 1,071 01,Michalovce vypracovanie žiadosti Detail
DF2014/81
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 300.00 EuroKONZULT Slovakia, n.o., Hraničná 2,040 01,Košice vypracovanie žiadosti Detail
DF2014/82
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 305.86 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2014/83
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 90.88 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2014/84
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 206.20 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2014/85
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 4200.00 SPK, s.r.o., Masarykova 2,040 01,Košice vypracovanie projektovej dokumentácie Detail
DF2014/86
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 39.96 Prima banka Slovensko, Hodžová 11,010 01,Žilina poplatok za ročné vedenie účtu Detail
DF2014/89
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 217.50 ELTEX - Ing. Vladimír Kušnír, Kúpeľská 17,073 01,Sobrance náradie aktivačné Detail
DF2014/90
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 142.70 ABAL - Ing. Anton Baláž, Tibavská 27,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2014/91
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 204.91 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2014/92
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 31.07 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,810 00,Bratislava pevná linka Detail
DF2014/93
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 19.98 Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina finančný spravodajca Detail
DF2014/94
(Faktúra prijatá)
17.03.2015 121.06 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
01203/Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
26.02.2015 0.00 j2net, s.r.o., Stará Ľubovňa, Okružná 56 Zmluva o poskytovaní služieb Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 24 >> Spolu