Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec

erb Ruský Hrabovec 51
07264 Ruský Hrabovec

IČO: 00325732, DIČ: 2020752371

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 24 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2019/54
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 393.00 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2019/50
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 600.00 TELLUS - Peter Lukáč, 273,072 01,Pozdišovce HP prodesk počitač, tlačiareň Detail
DF2019/49
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 325.00 EUROFORMA s.r.o., Pri mlyne 1,071 01,Michalovce príprava podkladov pre Environmentálny fond Detail
DF2019/48
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 234.84 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2019/47
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 47.25 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka , internet Detail
DF2019/46
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 24.77 Lindstrom, Orešianska 3,917 71,Trnava prenájom rohoží Detail
DF2019/45
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 240.60 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2019/43
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 104.35 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2019/42
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 24.00 LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom 48,071 01,Michalovce zverejnovanie dokumentov Detail
DF2019/41
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 24.77 Lindstrom, Orešianska 3,917 71,Trnava prenájom rohoží Detail
DF2019/40
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 33.59 MIPA, Michalovská 2,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2019/39
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 15.95 LESY SR OZ Sobrance, Kúpeľská 69,073 01,Sobrance Prenájom pozemkov Detail
DF2019/38
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 232.68 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
DF2019/37
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 68.27 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava pevná linka , internet Detail
DF2019/36
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 60.48 LIPA, Nám. Osloboditeľov 10,071 01,Michalovce samolepky Detail
DF2019/35
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 75.00 MADE, s.r.o., Lazovná,974 01,Banská Bystrica systémová podpora Detail
DF2019/34
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 71.00 MIPA, Michalovská 2,073 01,Sobrance kancelárske potreby Detail
DF2019/33
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 39.91 ESET, Einsteinova 24,810 00,Bratislava antivirusový program Detail
DF2019/32
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 511.72 Majkuthová Jana, J. Hollého 181,071 01,Michalovce služby Detail
DF2019/31
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 1730.00 PAVLINA Lukáš, 60,067 73,Ubľa montáž žľabov Detail
DF2019/30
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 45.00 Premium BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595,079 01,Veľké Kapušany Odchyt psov Detail
DF2019/29
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 30.00 j2net, Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa zverejnovanie dokumentov Detail
DF2019/28
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 130.94 Východoslovenská energetika, Mlynská 31,040 01,Košice elektrina Detail
DF2019/27
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 168.00 VKÚ Harmanec, 54,974 01,Kynceľová mapy Detail
DF2019/25
(Faktúra prijatá)
26.09.2019 217.47 FURA, SNP 77,044 42,Rozhanovce zmesový komunálny odpad Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 24 >> Spolu