Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Lubeník

erb Lubeník 222
04918 Lubeník

IČO: 00328472, DIČ: 2020724695

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 109 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Nájomná zmluva č. 393
(Zmluva)
15.02.2018 25.00 Július Cavar, Lubeník o nájme hrobového miesta Detail
Nájomná zmluva č. 35
(Zmluva)
13.02.2018 25.00 Valéria Sendreiová, Lubeník o nájme hrobového miesta Detail
Nájomná zmluva č. 390
(Zmluva)
26.01.2018 25.00 Vojtech Samko, Lubeník o nájme hrobového miesta Detail
Nájomná zmluva č 392
(Zmluva)
15.12.2017 25.00 Oľga Sopková, Lubeník o nájme hrobového miesta Detail
Darovacia zmluva č.P762/2017
(Zmluva)
21.11.2017 50.00 Pierot n.o., Prešov peňažný dar Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
10.11.2017 73.44 Janka Kolesárová, Lubeník o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
24.10.2017 1990.00 Bellimpex s.r.o., Štúrovo namontovanie merača rýchlosti Detail
objednávka
(Objednávka vystavená)
11.08.2017 1000.00 Ander , Košice vystúpenie Andera z Košíc Detail
UH č. 34
(Zmluva)
07.07.2017 24.89 Ema Šošokova, Lubeník o nájme hrobového miesta Detail
Obec Lubeník
(Objednávka vystavená)
07.07.2017 1100.00 Peter Stašák objednávka vystúpenia Detail
Zmluva
(Zmluva)
05.07.2017 0.00 Mapa Slovakia Digital s.r.o., Bratislava o spracovaní osobných údajov prostr. sprostredkovateľa Detail
o poskytnutí služieb č. MSD Lubeník 64
(Zmluva)
05.07.2017 0.00 MAPA Slovakia Digital s.r.o., Bratislava poskytnutie sublicencie k Dielu Detail
o poskytnutí služby č. 301702
(Zmluva)
05.07.2017 0.00 Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota zber a odvoz KO Detail
o nájme
(Zmluva)
05.07.2017 600.00 Štefan Domik, Kmeťovo nájom pozemku Detail
záväzná objednávka
(Objednávka vystavená)
30.06.2017 1450.00 MAPA Slovakia Digital s.r.o., Bratislava vytvorenie mapového portálu Detail
zmluva o
(Zmluva)
28.06.2017 0.00 RESCUE SYSTEM SLOVAKIA s.r.o., Žilina spolupráci na záchrane ľudských životov Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
26.06.2017 5000.00 Junior Autoklub SK Rožňava, Rožňava zabezpečenie športovej časti RALLY LUBENIK Detail
č.37566
(Zmluva)
23.06.2017 3000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana, Bratislava o poskytnutí dotácie Detail
o internetovom pripojení PP27/2017
(Zmluva)
06.06.2017 32.00 PMIT , Lubeník Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
06.06.2017 12700.00 DONATO SLOVAKIA s.r.o., Lubeník o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Detail
Zmluva o dielo č.2/2017
(Zmluva)
06.06.2017 12600.00 PM IT s.r.o., Lubeník zvýšenie prevencie proti vandalizmu Detail
o poskytnutí služby č. 271702
(Zmluva)
02.06.2017 0.00 Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota odpadky Detail
117201
(Faktúra prijatá)
29.05.2017 612.00 Gemer Audit, Rožňava audit individ.závierky 2016
Detail
117202
(Faktúra prijatá)
29.05.2017 408.00 Gemer Audit, Rožňava audit konsolid.závierky 2016
Detail
10170023
(Faktúra prijatá)
29.05.2017 200.00 Elauk , Kaluža verej.obstaráv.-rekonštr.vnútorn.osvetlenia budov
Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 109 >> Spolu