Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Priekopa

erb Priekopa 100
072 61 Priekopa
www.priekopa.yw.sk
IČO: 00325686, DIČ: 2020752338

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 5 6 7 8 9 ... 72 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2021/50
(Faktúra prijatá)
03.05.2021 780.00 HOLZ, 233,07254,Lekárovce fa - udržba ocu - nabytok Detail
DF2021/49
(Faktúra prijatá)
03.05.2021 241.32 FÚRA s.r.o., SNP 77,04442,Rozhanovce fa - odpad - 03/2021 Detail
DF2021/48
(Faktúra prijatá)
03.05.2021 15.00 Websupport, s.r.o., Stare grunty 12,841 04,Bratislava – mestská časť Dúbr fa - veb. str. - obce - priekopa-obec.sk - domena Detail
DF2021/47
(Faktúra prijatá)
03.05.2021 20.39 T-COM, Karadžičova 10,825 13,Bratislava fa - telefon 04/2021 Detail
DF2021/46
(Faktúra prijatá)
03.05.2021 60.00 BM PROTECT, Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce fa - zodpovednosť - GDPR Detail
DF2021/45
(Faktúra prijatá)
03.05.2021 15.00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,82108,Bratislava fa - mobil - 04/2021 Detail
DF2021/44
(Faktúra prijatá)
03.05.2021 460.00 mmm architects, 78,07254,Lekárovce fa - projektova dokument.úprav stavby - DS - RF Detail
DF2021/43
(Faktúra prijatá)
03.05.2021 198.11 KOVEX-stavebniny, Michalovská 75/14,07301,Sobrance fa - kancellaria ocú - KV - z RF Detail
DF2021/42
(Faktúra prijatá)
03.05.2021 80.00 SPP,a.s., Mlynské Nivy 44/a,82511,Bratislava fa - plyn - 04/2021 Detail
DF2021/41
(Faktúra prijatá)
03.05.2021 300.00 MADE spol. s.r.o., Lazovna 69,974 01,Banská Bystrica fa - systemová podpora URBIS /2021 Detail
DF2021/40
(Faktúra prijatá)
03.05.2021 42.47 2-morrow, 113,05918,Kravany fa - sms - 03/2021 Detail
Zápisniva z otvárania ponúk na chodník
(Zápisnica)
30.04.2021 0.00 Zápisnica z otvárania ponúk na výstavbu chodníka k cintorínu Detail
Zápisnica z otvárania ponúk z VO na Dom smútku
(Zápisnica)
30.04.2021 15.00 Zápisnica z otváranie ponúk na VO Detail
45/2020
(Uznesenie)
19.04.2021 0.00 Zámer obce na odpredaj nehnuteľného majetku hodný osobitého zreteľa Detail
2c/2021
(Výzva na predloženie ponúk)
15.04.2021 16112.47 Technická správa k projektu opravy strechy na DS Detail
2b/2021
(Výzva na predloženie ponúk)
15.04.2021 16112.47 Výkresová časť projektu opravy strechy DS Detail
2a/2021
(Výzva na predloženie ponúk)
15.04.2021 16112.47 Výkaz výmer k stavbe DS Detail
02/2021
(Výzva na predloženie ponúk)
15.04.2021 16112.47 Stavebné práce na rekonštrukciu strechy Domu smútku Detail
DF2021/39
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 30.00 MIŠĽAN Vladimír, 113,072 31,Trnava pri Laborci fa - kontrola hasiaceho prístroja Detail
DF2021/38
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 43.20 Technické služby mesta Sobrance, Gorkého 350/55,07301,Sobrance fa - výkon autom - vianočná výzdoba Detail
DF2021/37
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 11.94 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov fa - poplatok za stravne listky Detail
DF2021/36
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 208.00 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov fa - stravne Detail
DF2021/35
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 879/56,06401,Stará Ľubovňa fa - zverejňovanie faktur - rov Detail
DF2021/34
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 70.00 PETINA Ingrid Lineková, 90,99122,Čeláre fa - dekontaminácia chladničky - DS Detail
DF2021/33
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 116.65 Komunalna poisťovňa POIST., Hlavna 7,040 01,Košice fa - poistenie budov - 04-06/2021 Detail
nahor << 1 ... 5 6 7 8 9 ... 72 >> Spolu