Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Priekopa

erb Priekopa 100
072 61 Priekopa
www.priekopa.yw.sk
IČO: 00325686, DIČ: 2020752338

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 63 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
16/2020
(Zmluva)
13.10.2020 0.02 SPP a. s. , Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava Zmluva o dodávke plynu Detail
Dohoda
(Zmluva)
08.10.2020 0.00 UPSVaR, Seleziánov 1, 071 01 Michalovce Detail
Zápisnica z otváranie ponúk
(Zápisnica)
05.10.2020 0.00 Zápisnica z otvárania ponúk na rekonštrukciu autobusových zastávok v obci Priekopa Detail
DF2020/128
(Faktúra prijatá)
01.10.2020 25.00 ZSNP RECZKLING, Priemyselná 650/12,96501,Žiar nad Hronom fa - dosky na lavičky Detail
DF2020/127
(Faktúra prijatá)
01.10.2020 950.00 mmm architects, 78,07254,Lekárovce fa - projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia autobusová zastavka - novostavba Detail
DF2020/126
(Faktúra prijatá)
01.10.2020 144.50 Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, 502,07254,Lekárovce fa - členský príspevok -2021 - MAS Zemplin pod Vih Detail
DF2020/125
(Faktúra prijatá)
01.10.2020 26.40 PP Poradca, a.s., Martina Rázusa 23A,0101,Žilina fa - časopis - FIN/ 2021 Detail
DF2020/124
(Faktúra prijatá)
01.10.2020 300.00 Mihaľovič Jozef Ing., Komenského 25,07301,Sobrance fa - znalecký posudok - pozemky Detail
DF2020/123
(Faktúra prijatá)
01.10.2020 21.60 FÚRA s.r.o., SNP 77,04442,Rozhanovce fa - nebezpečný odpad - 08/2020 Detail
DF2020/122
(Faktúra prijatá)
01.10.2020 255.66 FÚRA s.r.o., SNP 77,04442,Rozhanovce fa - odpad - 08/2020 Detail
DF2020/121
(Faktúra prijatá)
01.10.2020 21.07 T-COM, Karadžičova 10,825 13,Bratislava fa - telefon - 08/2020 Detail
DF2020/120
(Faktúra prijatá)
01.10.2020 30.00 LEKOSS, Okružná 999/3,07101,Michalovce fa - inter. služby - 8/2020 Detail
DF2020/119
(Faktúra prijatá)
01.10.2020 75.38 PEMAX, Nova 682/16,07301,Sobrance fa - oprava kosačky Detail
DF2020/118
(Faktúra prijatá)
01.10.2020 116.65 Komunalna poisťovňa POIST., Hlavna 7,040 01,Košice fa - poistka III/2020 Detail
DF2020/117
(Faktúra prijatá)
01.10.2020 14.05 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,82108,Bratislava fa - mobil - 09/2020 Detail
DF2020/116
(Faktúra prijatá)
01.10.2020 88.80 B2B Partner, Šuleková 2,81421,Bratislava – mestská časť fa - stojan na vrecia Detail
DF2020/114
(Faktúra prijatá)
01.10.2020 19.62 2-morrow, 113,05918,Kravany fa - sms - 08/2020 Detail
DF2020/113
(Faktúra prijatá)
01.10.2020 65.00 SPP,a.s., Mlynské Nivy 44/a,82511,Bratislava fa - plyn - 09/2020 Detail
15/2020
(Zmluva)
29.09.2020 84.91 Slávka Gujdánová, Priekopa 52 Predaj nadbytočného majetku obce hodný osobitého zreteľa fyzickým osobám Detail
Výzva na predkladanie ponúk
(Výzva na predloženie ponúk)
23.09.2020 14090.47 Výzva na predkladanie ponúk Detail
Zámer obce na odpredaj nadbytočného majtku obce
(Nariadenie)
14.09.2020 0.00 Zverejňuje sa zámer obce na odpredaj nadbytočného majetku obce ako prípad hodný osobitého zreteľa Detail
DF2020/112
(Faktúra prijatá)
02.09.2020 188.50 DR študio, Priekopská 2006/34,03861,Martin fa - bledohnedý paravan - sala KD Detail
DF2020/111
(Faktúra prijatá)
02.09.2020 32.40 Disig, a.s., Záhradnícka 151,82108,Bratislava fa - elektronická pečať na 4 roky Detail
DF2020/110
(Faktúra prijatá)
02.09.2020 232.62 FÚRA s.r.o., SNP 77,04442,Rozhanovce fa - odpad - 07/2020 Detail
DF2020/109
(Faktúra prijatá)
02.09.2020 21.60 FÚRA s.r.o., SNP 77,04442,Rozhanovce fa - nebezpečný odpad - 07/2020 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 63 >> Spolu