Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Priekopa

erb Priekopa 100
072 61 Priekopa
www.priekopa.yw.sk
IČO: 00325686, DIČ: 2020752338

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 56 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
01/2020a
(Uznesenie)
07.02.2020 0.00 Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov v obci Priekopa za rok 2019 Detail
DF2019/187
(Faktúra prijatá)
02.01.2020 228.59 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,04248,Košice fa - voda - 11-12/2019 Detail
DF2019/186
(Faktúra prijatá)
02.01.2020 22.90 NUNOFIA, Hviezdoslavova 732/30,97401,Banská Bystrica fa - album - červený Detail
DF2019/185
(Faktúra prijatá)
02.01.2020 103.06 Komunalna poisťovňa POIST., Hlavna 7,040 01,Košice fa - poistka budou - 01.01.- 30.03.2020 Detail
DF2019/184
(Faktúra prijatá)
02.01.2020 72.00 PP Protect, A. Bernoláka 2,07101,Michalovce fa - výkon funkcie zodpov. osoby - ochrana údajov so všeobecným nariadením - GDPR - 4.Q/2019 Detail
DF2019/183
(Faktúra prijatá)
02.01.2020 20.98 T-COM, Karadžičova 10,825 13,Bratislava fa - telefon - 11/2019 Detail
DF2019/182
(Faktúra prijatá)
02.01.2020 15.00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,82108,Bratislava fa - mobil - 12/2019 Detail
DF2019/181
(Faktúra prijatá)
02.01.2020 90.00 DEMJAN BRUS, 55,06773,Ubľa fa - doprava - autobus - Mikuláš Detail
DF2019/180
(Faktúra prijatá)
02.01.2020 21.60 FÚRA s.r.o., SNP 77,04442,Rozhanovce fa - nebezp. odpad - 11/2019 Detail
DF2019/179
(Faktúra prijatá)
02.01.2020 227.72 FÚRA s.r.o., SNP 77,04442,Rozhanovce fa - odpad - 11/2019 Detail
DF2019/178
(Faktúra prijatá)
02.01.2020 30.00 LEKOSS, Okružná 999,07101,Michalovce fa - servisne služby - 11/2019 Detail
DF2019/177
(Faktúra prijatá)
02.01.2020 142.50 Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, 502,07254,Lekárovce fa - členský príspevok na rok 2020 podľa uznesenia z VZ MAS Zemplín pod Vihorlatom , o,z. č. 2/2019 Detail
DF2019/176
(Faktúra prijatá)
02.01.2020 53.90 LIM PO, s.r.o., Jesenná 1,08001,Prešov fa - stolové kalendáre - erby Detail
DF2019/175
(Faktúra prijatá)
02.01.2020 31.50 PEMAX, Nova 682/16,07301,Sobrance fa - oprava kosačky Detail
DF2019/174
(Faktúra prijatá)
02.01.2020 100.00 SPP,a.s., Mlynské Nivy 44,82511,Bratislava fa - plyn - 12/2019 Detail
DF2019/173
(Faktúra prijatá)
02.01.2020 16.86 2-morrow, 113,05918,Kravany fa - službyy - sms - 11/2019 Detail
DF2019/172
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 200.00 Ing. Zuzana Lazarová, Konečná 1/3556,07101,Michalovce fa - aktualizácia rozpočtu a vypr. žiadosti o posk dotácie z EF - 2020, "Systemové riešenie ochr. majetku obce - podpora vodných pomerov v obci Detail
DF2019/171
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 4520.00 mmm architects, 78,07254,Lekárovce fa - projektová dokumentácia stav. úpravy a prístavba ku KD a Ocu Priekopa - KV Detail
DF2019/170
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 70.00 PETINA Ingrid Lineková, 90,99122,Čeláre fa - dekontáminácia chladiaceho zariadenia ma DS Detail
DF2019/169
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 360.00 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1,04266,Košice-Staré Mesto fa - výspravky MK cez obec Detail
DF2019/168
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 248.84 FÚRA s.r.o., SNP 77,04442,Rozhanovce fa - odpad - 10/2019 Detail
DF2019/167
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 21.60 FÚRA s.r.o., SNP 77,04442,Rozhanovce fa - nebezpečný odpad- 10/2019 Detail
DF2019/166
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 30.00 LEKOSS, Okružná 999,07101,Michalovce fa - servisne služby - 10/2019 Detail
DF2019/165
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 52.98 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,04248,Košice fa - voda - 06-10/2019 Detail
DF2019/164
(Faktúra prijatá)
02.12.2019 15.00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,82108,Bratislava fa - mobil starostu - 11/2019 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 56 >> Spolu