Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Priekopa

erb Priekopa 100
072 61 Priekopa
www.priekopa.yw.sk
IČO: 00325686, DIČ: 2020752338

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 40 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2017/154
(Faktúra prijatá)
04.12.2017 138.00 LEKOS , s.r.o., Nad Laborcom 48,07101,Michalovce fa - data komun. sieť - 10/2017 Detail
DF2017/153
(Faktúra prijatá)
04.12.2017 139.00 EDISON SK, Prešovská 537,09303,Vranov nad Topľou fa - vianočne ozdoby Detail
DF2017/152
(Faktúra prijatá)
04.12.2017 85.10 DECENT SC, T.J. Moussona 3635,071 01,Michalovce fa - toner, kancelerký papier Detail
DF2017/151
(Faktúra prijatá)
04.12.2017 180.60 Phobosstudio - Jaroslav Adamec, SNP 1155/21,97201,Bojnice fa - zakupenie tonerov do HP Detail
DF2017/150
(Faktúra prijatá)
04.12.2017 39.55 ABAL,Ing.Anton BALAŽ, Tibavska 27,073 01,Sobrance fa - kancelárske potreby EO Detail
DF2017/149
(Faktúra prijatá)
04.12.2017 13.05 ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava fa - mobil - 11/2017 Detail
DF2017/148
(Faktúra prijatá)
04.12.2017 20.98 T-COM, Karadžičova 10,825 13,Bratislava fa - telefon - 11/2017 Detail
DF2017/147
(Faktúra prijatá)
04.12.2017 388.00 VSE , a.s., Mlynska 31,040 01,Košice fa - elektrika - 4.Q/2017 Detail
DF2017/146
(Faktúra prijatá)
04.12.2017 21.60 FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce fa - nebezpečný odpad - 10/2017 Detail
DF2017/145
(Faktúra prijatá)
04.12.2017 223.13 FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce fa - odpad - 10/2017 Detail
DF2017/144
(Faktúra prijatá)
04.12.2017 30.00 LEKOSS, Okružná 999/3,07101,Michalovce fa - servisne služby - 10/2017 - lekos Detail
DF2017/143
(Faktúra prijatá)
04.12.2017 102.00 SPP,a.s., Mlynské Nivy 44,82511,Bratislava fa - plyn - 11/2017 Detail
1407/2210/2017
(Zmluva)
09.11.2017 50.00 Východoslovesnká distribičná a. s. , Mlynská 31, 042 91Košice Zmluva o zriadení vecného bremena na prístup k trafostanici Detail
1414/2210/2017
(Zmluva)
09.11.2017 300.00 Východoslovenská distribučná a. s. , Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva na odpredaj 10 m2 na výstavbu trafostanice Detail
DF2017/142
(Faktúra prijatá)
02.11.2017 138.00 LEKOS , s.r.o., Nad Laborcom 48,07101,Michalovce fa - data. komun. sieť - 09/2017 Detail
DF2017/141
(Faktúra prijatá)
02.11.2017 47.60 ALIANS poisťovna, Dostojevského rad 4,814 21,Bratislava – mestská časť Star fa - poistka - Zetor 16 - za rok 2018 Detail
DF2017/140
(Faktúra prijatá)
02.11.2017 12.00 FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce fa - spracovanie hlásenia o odpadoch Detail
DF2017/139
(Faktúra prijatá)
02.11.2017 30.00 LEKOSS, Okružná 999/3,07101,Michalovce fa - udržba vypočt. techniky - 09/2017 Detail
DF2017/138
(Faktúra prijatá)
02.11.2017 12.55 ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava fa - mobil - 10/2017 Detail
DF2017/137
(Faktúra prijatá)
02.11.2017 21.30 T-COM, Karadžičova 10,825 13,Bratislava fa - telefón - 10/2017 Detail
DF2017/136
(Faktúra prijatá)
02.11.2017 44.00 FORZA SLOVAKIA, Hurbanova 61/725,90848,Kopčany fa - kalendáre na rok 2018 Detail
DF2017/135
(Faktúra prijatá)
02.11.2017 182.79 FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce fa - odpad - 09/2017 Detail
DF2017/134
(Faktúra prijatá)
02.11.2017 21.60 FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce fa - nebezpečný odpad - 09/2017 Detail
DF2017/133
(Faktúra prijatá)
02.11.2017 102.00 SPP,a.s., Mlynské Nivy 44,82511,Bratislava fa - plyn - 10/2017 Detail
DF2017/132
(Faktúra prijatá)
02.11.2017 61.00 Vsl. vodárenská spoločnosť, 040 12,Košice – mestská časť Nad jaze fa . voda 3. Q/2017 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 40 >> Spolu