Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Vlkovce

erb Vlkovce 90
05971 Vlkovce

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 34 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
2/2019
(Zmluva)
16.02.2019 0.00 Anna Maľaková, Vlkovce 2_2019_Zmluva o najme nebytových priestorov_sala_Anna Maľaková Detail
1/2019
(Zmluva)
09.02.2019 0.00 TJ Požiarnik Vlkovce, Vlkovce 1_2019_Zmluva o vypožičke_sala_TJ Požiarnik Vlkovce.... Detail
35/2019
(Zmluva)
01.02.2019 0.00 Ústredie práce, sociálných vecí a rodiny ,Úrad práce, socialných vecí a rodiny Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 06001 Kežmarok Dohoda c.19/46/012/63 uzatvorena podla zakona č.417_2013 Z.z. o pomoci v hmotnej nudzi.... Detail
27/2019
(Zmluva)
20.01.2019 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava Dodatok č. 1_ k zmluve č.PHZ-OPK1-2018-000726-003 o poskytnutí dotácie zo štát. rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR zo dňa 30.5.2018 Detail
Zmluva č.158_2016-Dodatok č.1 O prevádzkovaní verejnej kanalizácie
(Zmluva)
07.01.2019 0.00 VaK SERVIS, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad Detail
40/2018
(Zmluva)
31.12.2018 0.00 Silvester Lorko Mário Rušin Daniela Cehulová, Vlkovce 40_2018_Zmluva o vypôžičke nebytových priestorov_sala_SilvesterLorko, Mário Rušin, Daniela Cehulova Detail
39/2018
(Zmluva)
26.12.2018 25.00 OZ Stredný Spiš, Vlkovce 100 39_2018_Zmluva o najme nebytových priestorov_sala_OZ Stredný Spiš Detail
38/2018
(Zmluva)
22.12.2018 0.00 Jozef Kellner, Vlkovce 31 38_2018_Zmluva o najme nebytových priestorov_sala_Jozef Kellner Detail
Dodatok 1/2018 k zmluve 8/2018
(Zmluva)
22.12.2018 0.00 Ing. Mária Kyselová, Poprad, Matejovská 4094/54 Dodatok 1_2018 k zmluve 8_2018 zmluve o poskytovaníštatutarneho auditu Detail
37/2018
(Zmluva)
23.11.2018 0.00 Jakub Kellner, Vlkovce 37_2018_Zmluva o vypôžičke nebytových priestorov_sala_Jakub Kellner_DHZ Detail
36/2018
(Zmluva)
15.11.2018 0.00 eRko-HKSD Územie Spiš, Granč Petrovce 36_2018_Zmluva o najme nebytových priestorov_sala_eRKO Detail
35/2018
(Zmluva)
10.11.2018 100.00 Monika Šoltisová, Tvarožná 26 35_2018_Zmluva o najme nebytových priestorov_sala_Monika_Šoltisová Detail
Dohoda
(Zmluva)
09.11.2018 92.59 Centrum voľného času, Gen. Štefánika47, 06001 Kežmarok Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času uzatvorena podľa 51 OZ Detail
8219316889
(Faktúra prijatá)
25.10.2018 38.00 Slovak Telekom a.s., Bratislava,Bajkalská 28 služby mobilnej siete 15.09 -14.10.2018 Detail
33/2018
(Zmluva)
20.10.2018 100.00 Peter Semaňák, Vlkovce 54 Zmluva o najme nebytových priestorov_sala_Peter Semaňák Detail
20180749
(Faktúra prijatá)
18.10.2018 282.84 FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146 vývoz VOK na skládku Detail
821800687
(Faktúra prijatá)
18.10.2018 33.00 Slovak Telekom a.s., Bratislava,Bajkalská 28 služby pevnej linky 09/2018 Detail
10180224
(Faktúra prijatá)
18.10.2018 5955.33 STAV-MONTÁŽE s.r.o., Partizánska 1849 oprava miestneho potoka 55 m, odvodňovací žľab Detail
18220378
(Faktúra prijatá)
18.10.2018 210.62 Mestský podnik Spišská Belá, Spišská Belá, Továrenská 30 uloženie TKO na skládku Detail
4420397433
(Faktúra prijatá)
18.10.2018 182.90 innogy Slovensko s.r.o., Košice, Mlynská 31 zemný plyn 10/2018 Detail
218040665
(Faktúra prijatá)
18.10.2018 90.00 LIVONEC SK s.r.o., Bratislava, Ivanská cesta 19 technik PO 3Q 2018 Detail
ZD180535
(Faktúra prijatá)
04.10.2018 10.80 ESPIK group s.r.o., Orlov 133 zber a odvoz použitého oleja 9/2018 Detail
20183467
(Faktúra prijatá)
04.10.2018 100.00 MADE spol. s r.o., Banská Bystrica, Lazovna 69 systémová podpora URBIS 4Q2018 Detail
491/2018
(Faktúra prijatá)
04.10.2018 578.70 W-Control s,r,o,, Kuzmányho 5000/1, Poprad prevádzka ČOV - 4q 2018 Detail
8217327603
(Faktúra prijatá)
04.10.2018 38.00 Slovak Telekom a.s., Bratislava,Bajkalská 28 služby mobilnej siete 15.8.-14.9.2018 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 34 >> Spolu