Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Rakúsy

erb Rakúsy 35
05976 Rakúsy

IČO: 00326488, DIČ: 2020697261

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 50 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
16/2005/Zmluva o službách
(Zmluva)
07.05.2015 0.00 Grantprojekt s.r.o., J.Simora 5/7939, 940 01 Nové Zámky Zmluva o službách Detail
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku č. 1/2014 uzatvorená v súlade s § 51 Občianskeho zákonníka
(Zmluva)
19.02.2014 0.00 Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 42, 060 01 Kežmarok Detail
Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia
(Zmluva)
19.02.2014 0.00 SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Detail
Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia
(Zmluva)
18.02.2014 0.00 SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
05.02.2014 0.00 Rastislav Mižigár, Rakúsy č.d 391 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
30.01.2014 0.00 František Mirga , Rakúsy 392 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
30.01.2014 0.00 Vladimír Mirga, Rakúsy 393 Detail
0056-PRB/2012/Z Záložná zmlúva
(Zmluva)
14.01.2014 0.00 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 Detail
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
(Zmluva)
31.12.2013 0.00 Štefan Žoldák, Rakúsy č. 94 Detail
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
(Zmluva)
30.12.2013 0.00 Štefan Žoldák, Rakúsyč 94 Detail
03/2012 Dodatok č.1
(Zmluva)
30.12.2013 0.00 PROSPECT,spol.s r.o. Detail
046/4.1MP/2013
(Zmluva)
27.12.2013 163190.00 Ministerstvo životného prostredia Slovesnkej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1 Detail
42/§52/2013/ NP VAOTP SR-3
(Zmluva)
09.12.2013 0.00 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, Dr.Alexandra č.61, Kežmarok 060 01 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
09.12.2013 0.00 Obec Rakúsy, Rakúsy 35 Detail
114/2012-IZ-5.0V/ Zmluva o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach
(Zmluva)
05.12.2013 0.00 Fond sociálneho rozvoja, Špitálska 6, Bratislava 814 55 Detail
5/2013/ O údržbe softvéru
(Zmluva)
25.11.2013 0.00 NAJ,s.r.o., Nová Ľubovňa 1, Nová Ľubovňa 065 11 Detail
1.11.2013/ Kúpna zmluva
(Zmluva)
25.11.2013 0.00 NAJ,s.r.o., Nová Ľubovňa 1, Nová Ľubovňa 065 11 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
21.11.2013 0.00 Obec Raakúsy , Rakúsy 35 Detail
DF2013/554
(Faktúra prijatá)
19.11.2013 372.96 Technické služby ,s.r.o., Poľná 1,060 01,Kežmarok Vrecia na separovaný odpad, kalendáre SZ Detail
DF2013/553
(Faktúra prijatá)
19.11.2013 37.94 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 29,82513,Bratislava Mobilný telefón-ŠJ,OcÚ Detail
DF2013/552
(Faktúra prijatá)
19.11.2013 46.73 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 29,82513,Bratislava Telefón-mob.telefón Detail
DF2013/551
(Faktúra prijatá)
19.11.2013 16.29 Marek Mešár, Zimná 466,059 01,Spišská Belá Potraviny - ŠJ Detail
DF2013/550
(Faktúra prijatá)
19.11.2013 214.74 CIMBALAK.s.r.o. Duklianská 17A/3579, Duklianska 17A3579,085 01,Bardejov Potraviny - ŠJ Detail
DF2013/549
(Faktúra prijatá)
19.11.2013 32.64 Marek Mešár, Zimná 466,059 01,Spišská Belá Potraviny - ŠJ Detail
DF2013/548
(Faktúra prijatá)
19.11.2013 57.35 Marek Mešár, Zimná 466,059 01,Spišská Belá Potraviny - ŠJ Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 50 >> Spolu