Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Rakúsy

erb Rakúsy 35
05976 Rakúsy

IČO: 00326488, DIČ: 2020697261

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 50 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
16/2005/Zmluva o službách
(Zmluva)
07.05.2015 0.00 Grantprojekt s.r.o., J.Simora 5/7939, 940 01 Nové Zámky Zmluva o službách Detail
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku č. 1/2014 uzatvorená v súlade s § 51 Občianskeho zákonníka
(Zmluva)
19.02.2014 0.00 Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 42, 060 01 Kežmarok Detail
Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia
(Zmluva)
19.02.2014 0.00 SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Detail
Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia
(Zmluva)
18.02.2014 0.00 SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
05.02.2014 0.00 Rastislav Mižigár, Rakúsy č.d 391 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
30.01.2014 0.00 Vladimír Mirga, Rakúsy 393 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
30.01.2014 0.00 František Mirga , Rakúsy 392 Detail
0056-PRB/2012/Z Záložná zmlúva
(Zmluva)
14.01.2014 0.00 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 Detail
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
(Zmluva)
31.12.2013 0.00 Štefan Žoldák, Rakúsy č. 94 Detail
03/2012 Dodatok č.1
(Zmluva)
30.12.2013 0.00 PROSPECT,spol.s r.o. Detail
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
(Zmluva)
30.12.2013 0.00 Štefan Žoldák, Rakúsyč 94 Detail
046/4.1MP/2013
(Zmluva)
27.12.2013 163190.00 Ministerstvo životného prostredia Slovesnkej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1 Detail
42/§52/2013/ NP VAOTP SR-3
(Zmluva)
09.12.2013 0.00 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, Dr.Alexandra č.61, Kežmarok 060 01 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
09.12.2013 0.00 Obec Rakúsy, Rakúsy 35 Detail
114/2012-IZ-5.0V/ Zmluva o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach
(Zmluva)
05.12.2013 0.00 Fond sociálneho rozvoja, Špitálska 6, Bratislava 814 55 Detail
1.11.2013/ Kúpna zmluva
(Zmluva)
25.11.2013 0.00 NAJ,s.r.o., Nová Ľubovňa 1, Nová Ľubovňa 065 11 Detail
5/2013/ O údržbe softvéru
(Zmluva)
25.11.2013 0.00 NAJ,s.r.o., Nová Ľubovňa 1, Nová Ľubovňa 065 11 Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
21.11.2013 0.00 Obec Raakúsy , Rakúsy 35 Detail
DF2013/516
(Faktúra prijatá)
19.11.2013 34.09 HAGARD:HAL, a.s., Pražská 9,94911,Nitra Materiál-CVČ-novostavba Detail
DF2013/517
(Faktúra prijatá)
19.11.2013 1163.23 Matúš Heldák, 116,059 76,Rakúsy Maľovanie fasády-CVČ-novost. Detail
DF2013/518
(Faktúra prijatá)
19.11.2013 20.90 SiNET A01 s.r.o., Kukučínova 4250,058 01,Poprad Prevádzka internetu Detail
DF2013/519
(Faktúra prijatá)
19.11.2013 1782.00 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské Nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 Zemný plyn-11/2013 Detail
DF2013/520
(Faktúra prijatá)
19.11.2013 5208.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice Elektrina Detail
DF2013/521
(Faktúra prijatá)
19.11.2013 129.36 Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad Vodné-výtokový stojan-osada Detail
DF2013/522
(Faktúra prijatá)
19.11.2013 41.88 Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad Vodné-CVČ-obec Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 50 >> Spolu