Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Krížová Ves

erb Krížová Ves 51
05901 Krížová Ves
krizovaves.sk
IČO: 00326305, DIČ: 2020697195

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 138 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
190
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 42.00 Osobnýúdaj.sk s.r.o. výkon činnosti zodpovednej osoby Detail
189
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 170.00 Polana Trans s.r.o. doprava-MS Detail
188
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 918.40 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. vodné a stočné-271 Detail
187
(Faktúra prijatá)
02.05.2023 824.96 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. voda-bytovky-228,229 Detail
186
(Faktúra prijatá)
28.04.2023 3206.83 Archivovanie SK s.r.o. archivovanie dokumentov Detail
185
(Faktúra prijatá)
27.04.2023 1750.00 Ing. Veronika Kutková audit učtov.závierky r. 2022 Detail
184
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 102.78 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. vodné a stočné - MS Detail
183
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 79.57 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. vodné a stočné-MS Detail
182
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 8.04 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. vodné -COV Detail
181
(Faktúra prijatá)
26.04.2023 92.83 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. vodne a stočné-OCU Detail
179
(Faktúra prijatá)
24.04.2023 650.00 Ing. Rastislav Tapšák Verejné obstaravanie -zberny dvor Detail
178
(Faktúra prijatá)
24.04.2023 143.52 FINEKOL, s.r.o. Vývoz VOK-04/23 Detail
177
(Faktúra prijatá)
21.04.2023 473.00 Rozvoj Krížovej Vsi výroba a montáž obkladov-radiatory- ZS Detail
176
(Faktúra prijatá)
21.04.2023 1.16 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Košice nájomné za potok Detail
175
(Faktúra prijatá)
21.04.2023 449.28 Ivan Pacan žalúzie-kuchyna Detail
174
(Faktúra prijatá)
20.04.2023 24.60 Brantner Poprad, s.r.o. odvoz kuchyn.odpadu Detail
173
(Faktúra prijatá)
20.04.2023 260.00 Ing.Ján Gnojčák- Elektroservis Servis káblovej televízie Detail
172
(Faktúra prijatá)
19.04.2023 154.34 Marko Tatry, s.r.o. Tovar do Sj-03/23 Detail
171
(Faktúra prijatá)
18.04.2023 170.71 VIDAGLOB,s.r.o. pracovna obuv a odev Detail
170
(Faktúra prijatá)
18.04.2023 5400.00 ASIO-SK,s.r.o. projektová dokumentácia-CoV Detail
169
(Faktúra prijatá)
17.04.2023 4404.72 Východoslovenská energetika, a.s. Elektrina-bytovky-271 Detail
168
(Faktúra prijatá)
17.04.2023 254.06 Východoslovenská energetika, a.s. elekrina-MS Detail
167
(Faktúra prijatá)
17.04.2023 980.45 Východoslovenská distribučná, a.s., elektrina-verej.osvetlenie Detail
166
(Faktúra prijatá)
17.04.2023 51.90 Xcoffe s.r.o. Káva-OCU Detail
165
(Faktúra prijatá)
17.04.2023 95.04 Tatranská mliekaren a.s. Tovar do SJ - 03/23 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 138 >> Spolu