Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Hatalov

Hatalov 185
07201 Hatalov
www.obechatalov.sk
IČO: 00325147, DIČ: 2020738808

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 67 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
1/2020
(Zmluva)
24.01.2020 396.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bermoláka č. 2, 07101 Michalovce Dodatok č. 2 k zmluve o dielo Detail
14/2019
(Zmluva)
27.12.2019 29.72 Allianz - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava Poistná zmluva č.8019365374 Detail
17/2019
(Zmluva)
19.12.2019 0.00 Enviromentálny fond, Nevädzová 806/5,821 01 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve č. 13466408U03
Detail
16/2019
(Zmluva)
13.12.2019 53.00 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava 1 Zmluvné poistenie Detail
15/2019
(Zmluva)
13.12.2019 29.72 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava Zmluvné poistenie - Príves Pronar Detail
13/2019
(Zmluva)
09.12.2019 1009.48 UNIQA poisťovňa , Krasovského 15,851 01 Bratislava Poistná zmluva č. 9127000369 Detail
12/2019
(Zmluva)
20.11.2019 170000.00 Environmentálny fond, Nevädzová 806/5,82101 Bratislava Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy - Kultúrny dom Hatalov č. zml. 14027208002 Detail
10/2019
(Zmluva)
02.10.2019 0.00 Dising, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.:201912157 Detail
9/2019
(Zmluva)
19.09.2019 123000.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Municipálny úver - Univerzál Detail
8/2019
(Zmluva)
16.09.2019 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte - dotácia z EF Detail
6/2019
(Zmluva)
12.09.2019 37000.00 Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody Zmluva o poskytnutí dotácia na podporu rozvoja športu na rok 2019 - multifunkčné ihrisko Detail
7/2019
(Zmluva)
12.09.2019 53485.00 Enviromentálny fond, Martinská 49,821 05 Poskytnutie podpory z EF
na zabezpečenie triedeného zberu
Detail
11/2019
(Zmluva)
10.09.2019 53460.00 ZORA-MIMEX servis s.r.o, 04951, Brzotín 376 Technická podpora k zabezpečenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Hatalov Detail
5/2019
(Zmluva)
28.08.2019 0.00 Tajba a.s., Železničná 2, 044414 Čaňa Rámcová zmluva č. 1101063 Detail
4/2019
(Zmluva)
15.08.2019 212525.45 PŠP s.r.o., Vajanského 1, Michalovce Zmluva o dielo č. 2 - KD Hatalov Detail
3/2019
(Zmluva)
08.07.2019 0.00 Slovenská republika zastúpená ministerstvom vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-451/2019 Detail
2/2019
(Zmluva)
03.06.2019 500.00 Občianske združenie uchovávania ľudových tradícií, zvykov a remesiel Fodra, Hatalov 114, 072 16 Hatalov Poskytnutie dotácie OZ Fodra Detail
1/2019
(Zmluva)
09.05.2019 1400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovová 17 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Detail
23/2018
(Zmluva)
11.01.2019 0.00 Pramo, s.r.o., Jána Komenského 1331/12, 071 01 Michalovce Dodatok č. 1 - Požiarna zbrojnica Detail
24/2018
(Zmluva)
10.01.2019 900.00 Tender Consult s.r.o., Klokočov 45, 072 36 Poskytnutie odborného poradenstva pri VO Detail
22/2018
(Zmluva)
04.01.2019 0.00 PLYNMONT Humenne, s.r.o., CHemlonská 1 066 33 Humenné Dodatok č. 1 Detail
18315
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 2807.45 Kužma Michal, Lučkovce 072 03,Moravany oprava montáž OFK Detail
18314
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 120.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce prace technika-služby Detail
18313
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 70.00 Peter Vaľo, Štefánikova ,071 01,Michalovce služby CO Detail
18312
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 24197.88 Pramo, Komenskeho1331,071 01,Michalovce rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 67 >> Spolu