Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Hatalov

Hatalov 185
07201 Hatalov
www.obechatalov.sk
IČO: 00325147, DIČ: 2020738808

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 83 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
7/2021
(Zmluva)
08.04.2021 0.00 Slovenská republika - Štatistický úrad , Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke - ŠÚ SR Detail
2/2021
(Zmluva)
25.01.2021 19348.20 FURA s.r.o. , Jantárová 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Detail
5/2021
(Zmluva)
22.01.2021 0.00 Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Detail
4/2021
(Zmluva)
22.01.2021 806.16 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 017 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-optika MŠ Detail
3/2021
(Zmluva)
22.01.2021 1190.40 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 017 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb-optika obec Detail
6/2021
(Zmluva)
22.01.2021 0.00 DZS-M.K.TRANS, s.r.o., Staničná 3 Zmluva o poskytovaní služieb MOM Detail
1/2021
(Zmluva)
05.01.2021 360.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Detail
24/2020
(Zmluva)
16.12.2020 0.00 Inšpektorát práce Košice , Masarykova 10, 040 01 Košice Darovacia zmluva - IP-KE Detail
23/2020
(Zmluva)
09.12.2020 800.00 Ing Marta Podolcová, 9. mája 15, 071 01 Michalovce Zmluva-audítorské služby Detail
č. 22/2020
(Zmluva)
07.12.2020 0.00 Slovenská republika-Štatistický úrad, Miletičova 3, 824 67 Bratislava Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad Detail
21/2020
(Zmluva)
20.11.2020 12000.00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava Zmluva o návratnej finančnej výpomoci-MF SR Detail
20/2020
(Zmluva)
13.10.2020 0.00 Úrad práce sociálnych veci a rodiny Michalovce, Seleziánov 1, 071 01 Michalovce Dohoda č.20/42/010/21-§10 o pomoci v hmotnej núdzi Detail
19/2020
(Zmluva)
15.09.2020 0.00 Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Michalovce, Seleziánov 1, 071 01 Michalovce Dohoda č.20/42/012/57 Detail
18/2020
(Zmluva)
11.09.2020 30.00 ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov Zmluva ZD2020/KE4015 -zber a odvoz jedlých olejov a tukov Detail
11/2020
(Objednávka vystavená)
31.08.2020 300.00 GEOCassa s.r.o, Baška 222 Geodetické práce (výškopis, polohopis) v rámci prípravy projektu, "Vodný zdroj Hatalov - Ridzina" Detail
17/2020
(Zmluva)
28.08.2020 1750.00 TENES, s.r.o., Komarány 59, 093 01 Vranov n/T Hatalov-vodný zdroj Ridzina Detail
16/2020
(Zmluva)
21.08.2020 10482.00 ARKONA s.r.o., Pri hati 1, 040 01 Košice Zmluva o dielo č.1808/2020-Hydrologický prieskum pre vodný zdroj Ridzina Detail
15/2020
(Zmluva)
13.08.2020 39.84 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice Zmluva Komensky -dodatok č.ZK01/VK/09/09/444 Detail
9/2020
(Objednávka vystavená)
12.08.2020 350.00 AUTO - IMPEX spol. s.r..o., Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava Periodická servisná prehliadka podvozku CAS 15 Iveco Daily a hasičského čerpadla Magirus Detail
10/2020
(Objednávka vystavená)
11.08.2020 150.00 Ing. Peter Hilčanský, Komečná 3556/5, 071 01 Michalovce Posúdeniestatických vlasnosti poškodeného komína kotolnev ZŠ Hatalov Detail
14/2020
(Zmluva)
06.08.2020 58646.02 Maro, s.r.o, Popradská cesta 2, 038 52 Sučany Zmluva o dielo č. 028/2020 multifunkčné ihrisko Detail
13/2020
(Zmluva)
29.07.2020 500.00 RENDERTEAM, s.r.o, Volgogradská 9, 080 01 Prešov Mandátna zmluva - VO Detail
12/2020
(Zmluva)
29.07.2020 1000.00 Lenka Hujdičová, Poloreckého 9, 851 04 Bratislava Mandátna zmluva - Vodný zdroj Hatalov - Ridzina Detail
7/2020
(Objednávka vystavená)
10.07.2020 550.00 HydroGep, s.r.o., Hájnická 149, 96231 Sliač - Hájníky Projekt geologickej úlohy pre zámer "Vybudovanie vodného zdroja pre časť Hatalov-Ridzina" Detail
11/2019
(Zmluva)
29.06.2020 12500.00 Technické a záhradnicke služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce Dodatok č. 3k Zmluve o vývoze a zneškodňovaní odpadu č. 5/2003 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 83 >> Spolu