Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Hatalov

Hatalov 185
07201 Hatalov
www.obechatalov.sk
IČO: 00325147, DIČ: 2020738808

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 66 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
13/2019
(Zmluva)
09.12.2019 1009.48 UNIQA poisťovňa , Krasovského 15,851 01 Bratislava Poistná zmluva č. 9127000369 Detail
12/2019
(Zmluva)
20.11.2019 170000.00 Environmentálny fond, Nevädzová 806/5,82101 Bratislava Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy - Kultúrny dom Hatalov č. zml. 14027208002 Detail
10/2019
(Zmluva)
02.10.2019 0.00 Dising, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.:201912157 Detail
9/2019
(Zmluva)
19.09.2019 123000.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Municipálny úver - Univerzál Detail
8/2019
(Zmluva)
16.09.2019 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte - dotácia z EF Detail
6/2019
(Zmluva)
12.09.2019 37000.00 Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody Zmluva o poskytnutí dotácia na podporu rozvoja športu na rok 2019 - multifunkčné ihrisko Detail
7/2019
(Zmluva)
12.09.2019 53485.00 Enviromentálny fond, Martinská 49,821 05 Poskytnutie podpory z EF
na zabezpečenie triedeného zberu
Detail
11/2019
(Zmluva)
10.09.2019 53460.00 ZORA-MIMEX servis s.r.o, 04951, Brzotín 376 Technická podpora k zabezpečenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Hatalov Detail
5/2019
(Zmluva)
28.08.2019 0.00 Tajba a.s., Železničná 2, 044414 Čaňa Rámcová zmluva č. 1101063 Detail
4/2019
(Zmluva)
15.08.2019 212525.45 PŠP s.r.o., Vajanského 1, Michalovce Zmluva o dielo č. 2 - KD Hatalov Detail
3/2019
(Zmluva)
08.07.2019 0.00 Slovenská republika zastúpená ministerstvom vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-451/2019 Detail
2/2019
(Zmluva)
03.06.2019 500.00 Občianske združenie uchovávania ľudových tradícií, zvykov a remesiel Fodra, Hatalov 114, 072 16 Hatalov Poskytnutie dotácie OZ Fodra Detail
1/2019
(Zmluva)
09.05.2019 1400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovová 17 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Detail
23/2018
(Zmluva)
11.01.2019 0.00 Pramo, s.r.o., Jána Komenského 1331/12, 071 01 Michalovce Dodatok č. 1 - Požiarna zbrojnica Detail
24/2018
(Zmluva)
10.01.2019 900.00 Tender Consult s.r.o., Klokočov 45, 072 36 Poskytnutie odborného poradenstva pri VO Detail
22/2018
(Zmluva)
04.01.2019 0.00 PLYNMONT Humenne, s.r.o., CHemlonská 1 066 33 Humenné Dodatok č. 1 Detail
18315
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 2807.45 Kužma Michal, Lučkovce 072 03,Moravany oprava montáž OFK Detail
18314
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 120.00 Peter Vaľo, Štefánikova 70,071 01,Michalovce prace technika-služby Detail
18313
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 70.00 Peter Vaľo, Štefánikova ,071 01,Michalovce služby CO Detail
18312
(Faktúra prijatá)
27.12.2018 24197.88 Pramo, Komenskeho1331,071 01,Michalovce rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice Detail
18311
(Faktúra prijatá)
26.12.2018 10936.49 Pramo, Komenského 1331,071 01,Michalovce Rekonštrukcia chodníkov Detail
18310
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 217.74 Uniqa, Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 Poistne Detail
18309
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 91.76 Uniqa, Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 Poistne Detail
18308
(Faktúra prijatá)
25.12.2018 1053.08 Andrejov Ľubomír, Hatalov 178,072 16,Hatalov Vykonané práce Detail
18306
(Faktúra prijatá)
24.12.2018 299.98 Róbert Ďurčak, Hatalov,072 16,Hatalov Montážne práce Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 66 >> Spolu