Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 56 57 58 59 60 61 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
15/2012
(Objednávka vystavená)
30.11.2012 0.00 STAVBAU s.r.o., ul. K cintorínu 651, Žilina Dovoz materiálu a rozhrnutie materiálu Detail
Kúpna Zmluva
(Zmluva)
30.11.2012 46.90 viď Kúpna zmluva Kúpna zmluva - rozšírenie miestnej komunikácie "Záhorčie" Detail
14/2012
(Objednávka vystavená)
31.10.2012 650.00 Milan Kolesár, Kotrčiná Lúčka 119 Stavebné práce pri rekonštrukcií miestnej komunikácie Detail
13/2012
(Objednávka vystavená)
30.10.2012 80.00 Milan Kolesár, Kotrčiná Lúčka 119 Stavebné práce pri rekonštrukcií Zvonice Detail
12/2012
(Objednávka vystavená)
15.10.2012 400.00 Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 64 Stavebné práce pri rekonštrukcií Kaplnky Detail
11/2012
(Objednávka vystavená)
30.09.2012 0.00 Roman Gašiak, ul. Tulská 23/49, Žilina Stavebné práce pri rekonštrukcií Kaplnky Detail
10/2012
(Objednávka vystavená)
30.09.2012 220.00 Ján Hrazdíra, Peklina 63 Autoplošina pri výmene svietidiel verejného osvetlenia Detail
09/2012
(Objednávka vystavená)
30.09.2012 0.00 Oblastná kancelária údržby SSE, Predmestská, Žilina Osadenie chráničiek na vedenie nn počas obnovy zvonice Detail
Zmluva o zabezpečení zálohovej platby
(Zmluva)
30.09.2012 5750.00 Obecný podnik služieb, Nám. sv. Floriána 1, 013 03 Varín Zabezpečenie ručenia OZ Partnerstvo pre MAS TD Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
31.07.2012 46858.48 CESTY NITRA a.s., Burgašova 6, 949 78 Nitra Rekonštrukcia existujúcej komunikácie Kotrčiná Lúčka Detail
08/2012
(Objednávka vystavená)
15.06.2012 250.00 Petr Čunát, Nezbudská Lúčka 56 Revízie a servis plynových zariadení: Kultúrny dom a Kaplnka Panny Márie-pomocnice kresťanov Detail
07/2012
(Objednávka vystavená)
15.05.2012 1200.00 Pavol Boháč, Kotrčiná Lúčka 88 Náter strechy kultúrneho domu Detail
06/2012
(Objednávka vystavená)
15.04.2012 0.00 T+T a.s., ul. A. Kmeťa 18, Žilina Vývoz separovaného odpadu Detail
05/2012
(Objednávka vystavená)
15.04.2012 408.00 Top Print s.r.o., A. Rudnay 21, Žilina Počítačová zostava Detail
04/2012
(Objednávka vystavená)
31.03.2012 400.00 Štefan Berešík, Lopušné Pažite 18 Osadenie žľabov pred KD Detail
Zmluva o poskytnutí NFP
(Zmluva)
31.03.2012 42444.27 Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 Poskytnutie NFP na Rekonštrukciu existujúcej komunikácie Detail
03/2012
(Objednávka vystavená)
15.03.2012 30.00 Tri-On s.r.o., Parcelná 351, Gbeľany Strojové výkopové práce pri oprave kanalizácie Detail
02/2012
(Objednávka vystavená)
15.03.2012 300.00 Bytterm a.s., Selezianska 4, Žilina Tlakové čistenie kanalizácie v budove MŠ a obecného bytu Detail
01/2012
(Objednávka vystavená)
28.02.2012 437.40 BINS s.r.o., Vašinova 61 Plastové nádoby 240 l Detail
16/2011
(Objednávka vystavená)
11.12.2011 979.20 STAVREAL SLOVAKIA s.r.o., Dubská cesta 2648, 024 01 Kysucké Nové Mesto Výroba žľabu Detail
15/2011
(Objednávka vystavená)
31.10.2011 990.00 Róbert Borošinec, Rakové 660/62, 010 01 Trnové Zemné práce Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
31.10.2011 85072.38 MATE s.r.o. Zmluva o dielo - Viacúčelové ihrisko Detail
111/2010
(Faktúra prijatá)
31.10.2011 11091.18 MK hlas s.r.o. Rekonštrukcia obecného rozhlasu Detail
110/2011
(Faktúra prijatá)
31.10.2011 36080.52 MATE s.r.o. Čiastočná fakturácia - Viacúčelové ihrisko Detail
Zmluva o dielo č. 20110803
(Zmluva)
30.09.2011 11091.18 MK hlas s.r.o. Rekonštrukcia obecného rozhlasu Detail
nahor << 1 ... 56 57 58 59 60 61 >> Spolu