Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Stará Lesná

Stará Lesná 29
05952 Stará Lesná
www.staralesna.sk
IČO: 00326577, DIČ: 2021212732

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 185 186 187 188 189 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2012/10
(Faktúra prijatá)
27.01.2012 11.45 Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad vodne, stočne zš Detail
DF2012/8
(Faktúra prijatá)
26.01.2012 16.04 Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad vodne stočne Detail
Zmluva o uverejnení inzercie
(Zmluva)
24.01.2012 62.00 NEO Slovakia, s.r.o., Levočská 4292, 058 01 Poprad Zmluva o uverejnení inzercie Detail
DF2013/16
(Faktúra prijatá)
24.01.2012 81.00 Prastav, Popradská 504/27, 05952, Veľká Lomnica úprava koryta - Studený potok Detail
DF2012/12
(Faktúra prijatá)
23.01.2012 9.60 Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s., 81480 Bratislava poplatok za vedenie účtu - cenné papiere Detail
DF2012/16
(Faktúra prijatá)
23.01.2012 1102.50 Tomáš Haščák, 05801 Skibus 1.1.-8.1.2012 Detail
DF2012/9
(Faktúra prijatá)
23.01.2012 3.54 Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad voda DS Detail
DF2012/7
(Faktúra prijatá)
20.01.2012 25.20 Podtatranská vodarenska, Hraničná,05889,Poprad mš voda Detail
DF2012/6
(Faktúra prijatá)
20.01.2012 814.78 JUDr. Jozef Sotolář advokát, 04001,Košice pravná pomoc 1-6/2012 Detail
Zmluva 90/2012 o poskytovaní hromadných údajov z katastra
(Zmluva)
18.01.2012 0.00 Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, 080 01 Prešov Zmluva 90/2012 o poskytovaní hromadných údajov z katastra Detail
DF2012/5
(Faktúra prijatá)
13.01.2012 54.98 Slovak Telekom, Námestiwe slobody,81762,Bratislava telefon ocu mobil Detail
DF2012/4
(Faktúra prijatá)
13.01.2012 41.34 Marek mešár, Družstevná,05901,Spišská belá zelenina šj Detail
DF2012/3
(Faktúra prijatá)
13.01.2012 439.75 Swan a.s., Borská 6,84104,Bratislava virtual box int. stránka Detail
Zmluva č. 0112012 o zimnej údržbe
(Zmluva)
12.01.2012 25.00 Dušan PITKA, Školská 272/7, 059 52 Veľká Lomnica Zmluva č. 0112012 o zimnej údržbe Detail
DF2012/2
(Faktúra prijatá)
09.01.2012 49.00 AJFA AVIS s.r.o., Klemensová 34,01001,Žilina predplatne mzdova učtovnička Detail
DF2012/1
(Faktúra prijatá)
09.01.2012 1929.40 Le Chegue Dejeuner s.r.o, Vajnorská 32,83103,Bratislava stravne lísky 500ks Detail
ZMLUVA O ZNESKODNENI ODPADU č. 14/2012
(Zmluva)
12.12.2011 0.00 Obec Ľubica, Gen.Svobodu 127,059 71 Ľubica ZMLUVA O ZNESKODNENI ODPADU
č. 14/2012
Detail
ZMLUVA o nájme nebytových priestoroch č. 5/2011
(Zmluva)
03.11.2011 5.00 Centrum vol'ného času, Školská č. 267, Vel'ká Lomnica ZMLUVA o nájme nebytových priestoroch č. 5/2011 pre FK Stará Lesná Detail
ZMLUVA O DIELO č.043 Okná a dvere
(Zmluva)
20.09.2011 0.00 VENTANA SK s.r.o, Teplická 3979,058 0l Poprad Zmluva o dodávke - Okná a dvere Detail
DF2011/117
(Faktúra prijatá)
02.05.2011 1192.00 Slovensky plynárenský pr, Mlynské Nivy 44,82511,Bratrislava plyn 5/2011 Detail
DF2011/116
(Faktúra prijatá)
02.05.2011 2651.00 Vychodosl. energetika, Mlynská 31,04291,Košice elektrina zálohove platby Detail
Dodatok k zmluve o pripojení t.č.0903637778
(Zmluva)
14.03.2011 0.00 Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Detail
2011-01 Objednavka
(Objednávka vystavená)
14.03.2011 0.00 FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky Objednávame si vývoz nebezpečného odpadu v roku 2011 v dvoch termínoch Detail
Zmluva o reklame
(Zmluva)
17.01.2011 1030.00 Tatranské dopravné družstvo, Tatranská Lomnica 41, 05960 Vysoké Tatry Zmluva o reklame Detail
Zmluva o dielo č. 221/2011
(Zmluva)
05.01.2011 0.00 VPS Vysoké Tatry s.r.o., Starý Smokovec 45, 062 01 Vysoké Tatry Zmluva o zbere a zneškodňovaní komunálnych odpadov Detail
nahor << 1 ... 185 186 187 188 189 >> Spolu