Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Holčíkovce

erb Hlavná 40
09405 Holčíkovce
www.holcikovce.sk
IČO: 00332429, DIČ: 2020641051

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 162 163 164 165 166 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
17
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 59.75 Aquaspiš spol. s.r.o, Sadová 12/2081 Spišská Nová Ves prevádzkovanie verejného vodovodu Detail
16
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 247.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 Košice elektrina MŠ Detail
15
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 32.06 Alda, s.r.o, Hudcovce 67 kancelárske potreby - matrika Detail
14
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 201.61 Alda, s.r.o, Hudcovce 67 kancelárske potreby Detail
13
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 1708.88 AUMO s.r.o, Berehovská 3432 Trebišov oprava motorového vozidla Detail
12
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 2611.00 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31 Košice elektrina Detail
11
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 107.13 Orange, a.s., Prievozská 6/A Bratislava telefón Detail
10
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 69.85 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 Bratislava telefón Detail
9
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 13500.00 JAGI s.r.o, Soľ 454 výstavba vodovodnej siete v RO Domaša Detail
8
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 314.74 Remopel, s.r.o, Hollého 44 Sabinov zneškodnenie odpadov Detail
7
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 20.40 SOZA, Rastislavova 3 Bratislava autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel Detail
6
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 71.00 S-EPI, s.r.o, Martina Rázusa 23A/8336 Verejná správa - ročný prístup na portál Detail
5
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 68.20 Unitech, Námestie slobody 1000 Vranov nad Topľou spotrebný materiál auta Detail
4
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 50.00 Made spol. s.r.o, Lazovná 69 Banská Bystrica služby Detail
3
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 75.66 Siettex s.r.o, Budovateľská 1310 Vranov nad Topľou nástenné kalendáre Detail
2
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 19.12 CBS spol.s.r.o, Kynceľová 54 Banská Bystrica Ročný poplatok za doménu Detail
1
(Faktúra prijatá)
08.02.2012 104.26 Made spol. s.r.o, Hronského predmestie 4 Banská Bystrica systémová podpora Detail
Zmluva o pripojení
(Zmluva)
20.01.2011 0.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava Zmluva o pripojení o elektronických komunikáciach Detail
Zmluva o pripojení
(Zmluva)
15.12.2010 0.00 Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava Zmluva o pripojení Detail
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti separovaného zberu
(Zmluva)
19.02.2010 0.00 Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce zber (odvoz) vyseparovaného odpadu Detail
nahor << 1 ... 162 163 164 165 166 >> Spolu