Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Hatalov

Hatalov 185
07201 Hatalov
www.obechatalov.sk
IČO: 00325147, DIČ: 2020738808

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 82 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
14/2020
(Zmluva)
06.08.2020 58646.02 Maro, s.r.o, Popradská cesta 2, 038 52 Sučany Zmluva o dielo č. 028/2020 multifunkčné ihrisko Detail
13/2020
(Zmluva)
29.07.2020 500.00 RENDERTEAM, s.r.o, Volgogradská 9, 080 01 Prešov Mandátna zmluva - VO Detail
12/2020
(Zmluva)
29.07.2020 1000.00 Lenka Hujdičová, Poloreckého 9, 851 04 Bratislava Mandátna zmluva - Vodný zdroj Hatalov - Ridzina Detail
11/2019
(Zmluva)
29.06.2020 12500.00 Technické a záhradnicke služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce Dodatok č. 3k Zmluve o vývoze a zneškodňovaní odpadu č. 5/2003 Detail
10/2020
(Zmluva)
18.05.2020 0.00 STABILITA, d.d.s., a.s., Bačíkova 5, 040 01 Košice Zamestnávateľská zmluva
100 012675
Detail
9/2020
(Zmluva)
18.05.2020 1080.00 DALNet s.r.o., Jilemnického 20, 071 01 Dodatok č.1 k servisnej zmluve 03/0103/2015 Detail
8/2020
(Zmluva)
18.05.2020 1400.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluva č. 1420 488 dotácia DPO Detail
7/2020
(Zmluva)
31.03.2020 0.00 WEBY GROUP, s.r.o,, Nižovec 2a, 960 01 Zvolen Zmluva o dielo -WEBY GROUP s.r.o. Detail
6/2020
(Zmluva)
31.03.2020 0.00 WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen Zmluva o spracúvaní osobných údajov Detail
5/2020
(Zmluva)
16.03.2020 900.00 Ing Marta Podolcová, 9. mája 15, 071 01 Michalovce Poskytovanie audítorských služieb Detail
4/2020
(Zmluva)
04.03.2020 0.00 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, Košice 040 01 Dodatok č. 1 Detail
3/2020
(Objednávka vystavená)
10.02.2020 0.00 LIFTA Sound Ligts, Kráľovský Chlmec Ozvučenie FS- 2020 Detail
2/2020
(Objednávka vystavená)
10.02.2020 300.00 Jana Kovaľová, Martina Rázusa 1848/8, 07101 Michalovce Zabezpečenie chodu školskej jedálne vrátanie vedenia dokladov Detail
1/2020
(Objednávka vystavená)
10.02.2020 250.00 Iveta Sedlická, 075 01 Trebišov, SNP 2342/80 Uzávierka všetkých účtovných dokladov v ZŠ s MŠ za r. 2019 Detail
3/2020
(Zmluva)
10.02.2020 502.00 dm drogerie markt, s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35 Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Detail
2/2020
(Zmluva)
24.01.2020 396.00 GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bermoláka č. 2, 07101 Michalovce Dodatok č. 2 k zmluve o dielo Detail
1/2020
(Zmluva)
14.01.2020 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Zmluva č. 40-000157844PO2020 Detail
19356
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 75.10 VVS a.s., Komenkého 50,04248,Košice Detail
19353
(Faktúra prijatá)
31.12.2019 135.37 Orange, Prievozská 6,82108,Bratislava Detail
18/2019
(Zmluva)
31.12.2019 3300.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91 Košice Združená dodávka plynu Detail
19355
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 127.20 Roman Vorreiter, Prof.Hlavača 26,07101,Michalovce Detail
19354
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 11.28 Amigo Prima, Pr.Hlavača,07101,Michalovce Detail
19352
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 80.91 LE Cheque Dejeuner s.r.o., Tomašikova 23,82101,Bratislava Detail
19348
(Faktúra prijatá)
30.12.2019 210.00 Matej Paľo, Žbince,07216,Žbince Detail
14/2019
(Zmluva)
27.12.2019 29.72 Allianz - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava Poistná zmluva č.8019365374 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 82 >> Spolu