Oznamy subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

Návrh rozpočtu na rok 2019
(19.11.2018)  
Návrh rozpočtu na rok 2019
Príloha: Návrh rozpočtu na rok 2019