Oznamy subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

Pozvánka na OZ
(15.11.2017)  
Starosta obce Dolné Srnie zvoláva 34. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní, ktoré sa bude konať v stredu 22.11.2017 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Dolnom Srní.
Príloha: Pozvánka