Detail dokumentu


Typ dokumentu Zmluva
Číslo/názov dokumentu Memorandum o spolupráci
Súbor dokumentu (PDF, 166.1 KB)
Popis dokumentu Memorandum o spolupráci uzatvorené podľa §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len memorandum)
Meno partnera Mesto Žilina
Adresa partnera Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO partnera 00321796
Cena s DPH [EUR]
Dátum zverejnenia 15.11.2021
Dátum uzavretia zmluvy
15.10.2021
Účinnosť zmluvy od
Platnosť zmluvy do
Identifikácia súvisiacej zmluvy
  Späť