Detail dokumentu


Typ dokumentu Nariadenie
Číslo/názov dokumentu Návrh dodatku č.1 k VZN č.4/2017
Súbor dokumentu (PDF, 779.7 KB)
Popis dokumentu Návrh dodatku č.1 k VZN č.4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Dolné Srnie
Dátum zverejnenia 1.12.2020
  Späť