Detail dokumentu


Typ dokumentu Nariadenie
Číslo/názov dokumentu Návrh VZN č.1/2019
Súbor dokumentu (PDF, 497.7 KB)
Popis dokumentu O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dátum zverejnenia 27.11.2019
  Späť