Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Vrbov

Vrbov 204
05972 Vrbov
www.obecvrbov.sk
IČO: 00326721, DIČ: 2020697371

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 137 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DFI2018/16
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 2386.80 Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468,925 06,Čierna Voda Nová www.stránka Detail
DFI2018/15
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 227981.21 MILANKO spol.s r. o., Chrapčiakova 29,052 70,Spišská Nová Ves Stavebné práce Telocvičňa Detail
DFI2018/14
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 2400.00 Janju spol. s r.o., Hviezdoslavova 270,059 21,Svit Stavebný dozor Telocvičňa Detail
DFI2018/13
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 7795.20 Tatra dlažby Poprad, 324,059 72,Vrbov Chodník ku Flipperu Detail
DFI2018/12
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 1920.76 Martin Michalčík, 254,059 72,Vrbov Verejné osvetlenie Detail
DFI2018/11
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 20925.64 Tatra dlažby Poprad, 324,059 72,Vrbov Chodník ku Flipperu Detail
DFI2018/10
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 168.31 Jozef Janščák, Zochova 61,060 01,Kežmarok Projektová dokumentácie MŠ Detail
DFI2018/9
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 2400.00 Janju spol. s r.o., Hviezdoslavova 270,059 21,Svit Stavebný dozor Telocvičňa Detail
DFI2018/8
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 205.00 Taurus, Mgr. Michal Gáborčík, J Záborského 2337/1,060 01,Kežmarok PC HP Compaq 6200 Pro SFF Detail
DFI2018/7
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 227981.21 MILANKO spol.s r. o., Chrapčiakova 29,052 70,Spišská Nová Ves Stavebné práce Telocvičňa Detail
DFI2018/6
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 50297.16 Tatra dlažby Poprad, 324,059 72,Vrbov Chodník ku Flipperu Detail
DFI2018/5
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 2396.80 Martin Michalčík, 254,059 72,Vrbov Verejné osvetlenie pri chatách Detail
DFI2018/4
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 59357.20 Tatra dlažby Poprad, 324,059 72,Vrbov Chodník ku Flipperu Detail
DF2018/420
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 196.87 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,911 01,Trenčín Zneškodnenie odpadu objemný odpad Detail
DF2018/419
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 1377.65 Tech. sluzby s.r.o., Poľná 1,06001,Kežmarok Odvoz TKO z obce Detail
DF2018/418
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 763.36 Služby obce Lubica,s.r.o., Gen.Svobodu 248/127 248,059 71,Ľubica Zmesový komunálny odpad a uloženie Detail
DF2018/417
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 225.08 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23,962 63,Pliešovce Výkon činnosti OLH Detail
DF2018/416
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 2661.23 Dušan Pichnarčík, 30,059 72,Vrbov 30 za pestovnú činnosť 1118 Detail
DF2018/415
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 350.00 Hrebeňár Pavol, 059 72,Vrbov 255 Odhrňanie snehu a posypovanie Detail
DF2018/414
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 49.00 SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalska 28,825 13,Bratislava Telefon starostka Detail
DF2018/413
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 2322.11 Marián Depta MD, Kukučínova 4558,058 01,Poprad Oprava Fiat Ducato Detail
DF2018/412
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 27.43 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad Vodné knižnica Detail
DF2018/411
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 232.30 KEN s r.o., 059 72,Vrbov Materiál pre AČ Detail
DF2018/410
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 3.02 LESY SR, š.p., Nám SNP 8,97566,Banská Bystrica Skladovanie osiva Detail
DF2018/409
(Faktúra prijatá)
05.02.2019 40.76 PLANTEX, s.r.o., 922 08,Veselé č. 417 Školské ovocie Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 137 >> Spolu