Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Vrbov

Vrbov 204
05972 Vrbov
www.obecvrbov.sk
IČO: 00326721, DIČ: 2020697371

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 109 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva 47/B/85
(Zmluva)
13.10.2017 60.00 M.V. prenájom hrobového miesta Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
28.09.2017 1000.00 Ľubomír Schlosár, Polomská 104, Betliar hnuteľné veci pre dom smútku Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
23.08.2017 40869.00 Tatradlažby Poprad, Martin Strelko, Vrbov 244 realizácia prác na stavbe: Výstavba chodníkov v obci Vrbov - Chodník ku cintorínu, popri ceste II/536 Detail
17/46/054/113
(Zmluva)
21.08.2017 8995.05 ÚPSVaR, Dr. alexandra 61, 06001 Kežmarok dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov v rámci projektu "Cesta na trh práce" Detail
12/2017
(Objednávka vystavená)
21.08.2017 0.00 VLM SR, š.p. LS Ľubica, Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec mulčovanie Jankurovej lúky Detail
Dodatok k mandátnej zmluve č. 57/2015-1
(Zmluva)
02.08.2017 0.00 BTS Ing. Pavol Tuleja dodatok k mandátnej zmluve Detail
11/2017
(Objednávka vystavená)
01.08.2017 390.00 OZ Naša Obec, Vrbov objednávka na vrbovský groš, hrnčeky Vrbov Detail
2017/157
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 7331.00 Bretz Ľubomír, S. Tomášika, Kežmarok Za sadenice Detail
DF2017/213
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 214.55 Vychodosl. energetika a.s, Mlynska 31,04291,Kosice Za el. energiu OU Detail
DF2017/212
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 332.83 Vychodosl. energetika a.s, Mlynska 31,04291,Kosice Za el. energiu VO 0617 Detail
DF2017/211
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 520.00 STROMSERVS, s.r.o., Partizánska 697,058 01,Poprad Orez stromov v chatovej oblasti a na cintoríne Detail
DF2017/210
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 402.44 DREVO TRANS s.r. o., 319,053 76,Mlynky Preprava dreva Detail
DF2017/209
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 792.00 BONK MICHAL DREVOVYROBA, Popradská,059 01,Spišská Belá Zemné práce na svažnici Detail
DF2017/208
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 19.20 ESPIK Group s.r.o., 133,065 43,Orlov Zber a odvoz použ. oleja 0617 Detail
DF2017/207
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 15.00 HG data s.r.o., 473,059 55,Ždiar internet Detail
DF2017/206
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 240.00 ESPERANCA s.r.o., 6,059 03,Reľov Čistenie nádrží na odpadovú vodu Detail
DF2017/205
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 160.00 MADE spol. s r.o., Hronské predmestie 4,97401,Banská Bystrica systémová podpora Urbis Detail
DF2017/204
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 1146.68 Krempaský Peter, Pod lesom 883/18,05971,Ľubica Za ťažbu 0617 Detail
DF2017/203
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 931.00 innogy Slovensko, s.r.o., Mlynská 31,042 91,Košice Zemný plyn 0717 Detail
DF2017/202
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 2701.85 Dušan Pichnarčík, 30,059 72,Vrbov 30 za pestovnú činnosť 0617 Detail
DF2017/201
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 75.06 SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalska 28,825 13,Bratislava za telefon Detail
DF2017/200
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 30.00 OZO-RECYCLING, s.r.o., Priemyselná 2053,031 42,Liptovský Mikuláš Skartácia dokumentov Detail
DF2017/199
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 58.82 Slov. autobusová doprava, Wolkerova 466,05801,Poprad Za prepravu osôb 0617 Detail
DF2017/198
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 6.00 O2 Slovakia,s.r.o., Einsteinova,85101,Bratislava Telefon Detail
DF2017/197
(Faktúra prijatá)
31.07.2017 409.30 Materská škola - Vrbov, Školská jedáleň,05972,Vrbov ZŠ strava hmotná núdza Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 109 >> Spolu