Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Vrbov

Vrbov 204
05972 Vrbov
www.obecvrbov.sk
IČO: 00326721, DIČ: 2020697371

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 101 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva č. 4/2017
(Zmluva)
25.04.2017 500.00 Ochotnícke divadlo Vrbov dotácia z rozpočtu obce Detail
Zmluva č. 3/2017
(Zmluva)
25.04.2017 6500.00 FK Thermal Park Vrbov, Vrbov dotácia z rozpočtu obce Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
25.04.2017 3500.00 Immaculata, akad. soch. štefan Kovaľ, Vyšné Ružbachy B/103 renovácia sochy Immaculaty - Mariánsky stĺp Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
24.04.2017 0.00 ALBA FORREST s.r.o., Pavla Suržina 69/4, Smižany drevná hmota Detail
7/2017
(Zmluva)
24.04.2017 500.00 Slovenský skauting - 66. Zbor Eduarda Korponaya dotácia z rozpočtu obce Detail
6/2017
(Zmluva)
24.04.2017 700.00 OZ Naša dedina, Vrbov 279 dotácia z rozpočtu obce Detail
2/2017
(Zmluva)
24.04.2017 500.00 Slovenský červený kríž - miestny spolok Vrbov dotácia z rozpočtu obce Detail
1/2017
(Zmluva)
24.04.2017 700.00 Klub dôchodcov , Vrbov 204 dotácia z rozpočtu obce Detail
4 zmluva o poskytovaní štatutárneho auditu
(Zmluva)
24.04.2017 2500.00 Ing. Mária Kyselová, Matejovská 4094/54, Poprad poskytovanie štatutárneho auditu Detail
3. Zmluva o poskytovaní štatutárneho auditu
(Zmluva)
24.04.2017 2500.00 Ing. Mária Kyselová, Matejovská 4094/54 Poprad poskytovanie štatutárneho auditu Detail
Rámcová sponzorská zmluva - darovacia zmluva
(Zmluva)
11.04.2017 0.00 Plantex s.r.o., č. 417, Veselé pri Piešťanoch darovanie finančnej čiastky v hodnote odobranej jablkovej šťavy alebo jabĺk v šk. roku 2017/2018 Detail
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
11.04.2017 0.00 Plantex s.r.o., č. 417, Veselé pri Piešťanoch dodávka čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny Detail
Dodatok č. 1
(Zmluva)
10.04.2017 0.00 Marius Pedersen a.a., Opatovská 1735, Trenčín Dodatok k zmluve č. 29 213 : poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Detail
9/2017/TZ
(Zmluva)
04.04.2017 0.00 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, Poľná 1, 06 001 Kežmarok poskytovanie služieb spojených so zberom, odvozom, dotrieďovaním, prípravou na odovzdanie odberateľovi a odvoz nečistôt na skládku odpadov z vytriedeného odpadu Detail
Dodatok č. 1
(Zmluva)
27.03.2017 0.00 VSE a.s., Mlynská 31, košice dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307545C Detail
KRHZ-PO-74-001/2017
(Zmluva)
16.03.2017 0.00 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava darovacia zmluva na cestné špeciálne motorové vozidlo IVECO Detail
Zmluva o búducej zmluve
(Zmluva)
14.03.2017 0.00 M.M. a J.M. o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam Detail
Zmluva o budúcej zmluve
(Zmluva)
14.03.2017 0.00 J. M. o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam Detail
DF2017/49
(Faktúra prijatá)
02.03.2017 582.30 Tomáš Pokorný - Firemax, Sv. Anny 148,020 61,Lednické Rovne Šatníková skriňa, lavička Detail
DF2017/48
(Faktúra prijatá)
02.03.2017 29.35 SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalska 28,825 13,Bratislava Za telefon TSP Detail
DF2017/47
(Faktúra prijatá)
02.03.2017 79.20 Webglobe - YEGON s.r.o, Stará prievozská 2,82109,Bratislava – mestská časť Vrak Prevádzka obecvrbov.sk Detail
DF2017/46
(Faktúra prijatá)
02.03.2017 311.75 OFFICE DEPOT s.r.o., Drobného 27,841 02,Bratislava Kanc. kreslo, papier,. kanc. potreby Detail
DF2017/45
(Faktúra prijatá)
02.03.2017 627.59 Vychodosl. energetika a.s, Mlynska 31,04291,Kosice Za el. energiu VO Detail
DF2017/44
(Faktúra prijatá)
02.03.2017 283.94 Vychodosl. energetika a.s, Mlynska 31,04291,Kosice Za el. energiu OU Detail
DF2017/43
(Faktúra prijatá)
02.03.2017 205.99 Slovenský pozemkový fond, Budkova 36,817 15,Bratislava Nájomné Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 101 >> Spolu