Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Vrbov

Vrbov 204
05972 Vrbov
www.obecvrbov.sk
IČO: 00326721, DIČ: 2020697371

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 117 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
3/2018
(Objednávka vystavená)
19.02.2018 0.00 Technická inšpekcia, Južná trieda 95, Košice Objednávka na vyjadrenie k projektovej dokumentácii
"Telocvičňa pri ZŠ "
Detail
52/B/88
(Zmluva)
07.02.2018 73.00 M.M Zmluva o prenájme hrobového miesta Detail
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
06.02.2018 0.00 Slovak telekom, Bajkálska 28, Bratislava Dodatok k zmluve - balík služieb Detail
51/B/92
(Zmluva)
05.02.2018 60.00 K. B. prenájom hrobového miesta Detail
DF2016/438
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 80.93 Slov. autobusová doprava, Wolkerova 466,05801,Poprad Za prepravu osôb 14216 Detail
DF2016/437
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 19.20 ESPIK Group s.r.o., 133,065 43,Orlov Zber a odvoz použ. oleja Detail
DF2016/436
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 4.20 TOPSET Solutions,s.r.o, Holleho 2366,900 31,Stupava Aktualilzácia programov na CD Detail
DF2016/435
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 12.50 Lindstrom s.r.o., Orešianska ulica č. 3,91701,Trnava Pranie a prenájom rohoží Detail
DF2016/434
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 312.20 Dušan Pichnarčík, 30,059 72,Vrbov 30 za pestovnú činnosť november údržba lesných ciest Detail
DF2016/433
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 6.00 O2 Slovakia,s.r.o., Einsteinova,85101,Bratislava Telefon Detail
DF2016/432
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 30.00 ANTIK Telecom,s.r.o., Cárskeho,040 01,Košice GPS mes. Detail
DF2016/431
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 75.24 SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalska 28,825 13,Bratislava za telefon Detail
DF2016/430
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 431.46 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,911 01,Trenčín Zneskodnenie odpadu 1216 Detail
DF2016/429
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 717.63 Služby obce Lubica,s.r.o., Gen.Svobodu 248/127 248,059 71,Ľubica komunálny odpad a uloženie odpadu 1216 Detail
DF2016/428
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 1380.32 Tech. sluzby s.r.o., Poľná 1,06001,Kežmarok Odvoz TKO z obce 1216 Detail
DF2016/427
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 180.00 TULEJA Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok za výkon BOZP Detail
DF2016/426
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 2134.28 Krempaský Peter, Pod lesom 883/18,05971,Ľubica ťažba dreva 12/2016 Detail
DF2016/425
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 82.20 raz dva tri, s.r.o., Ivanská cesta 10,82104,Bratislava Filtre a olej na Fiat Ducato Detail
DF2016/424
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 225.08 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23,962 63,Pliešovce Výkon činnosti OLH Detail
DF2016/423
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 40.99 SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalska 28,825 13,Bratislava Telefon starostka Detail
DF2016/422
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 225.08 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23,962 63,Pliešovce Výkon činnosti OLH Detail
DF2016/421
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 50.99 Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,01011,Žilina Popl. za ročné vedenie äúčtu majiteľa CP Detail
DF2016/420
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 1.36 LESY SR, š.p., Nám SNP 8,97566,Banská Bystrica Skladovanie osiva Detail
DF2016/419
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 27.08 SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalska 28,825 13,Bratislava Telefon TSP Detail
DF2016/418
(Faktúra prijatá)
30.01.2018 1056.00 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589,060 01,Kežmarok Kalendáre Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 117 >> Spolu