Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Vrbov

Vrbov 204
05972 Vrbov
www.obecvrbov.sk
IČO: 00326721, DIČ: 2020697371

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 105 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Dodatok č.1/2017
(Zmluva)
16.06.2017 0.00 Vojenské lesy a majetky SR, Gen. štefánika 26/217, Podolínec dodatok k zmluve č. 312-03-OZKK/2017 Detail
46/B/118
(Zmluva)
12.06.2017 60.00 M. K. prenájom hrobového miesta Detail
Mandátna zmluva
(Zmluva)
26.05.2017 1950.00 ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, Poprad vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby Detail
Nájomná zmluva č. 312-03-OZKK/2017
(Zmluva)
19.05.2017 1.00 Vojenské lesy a majetky SR š.p., Lesnícka 23, Pliešovce prenájom pozemkov Detail
Nájomná zmluva č. 3/2017
(Zmluva)
19.05.2017 171.42 ZEMEDAR s.r.o., ul. Františka Hečku 570/49, 05801 Poprad prenájom poľnohospodárskeho pozemku na dobu určitú Detail
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
(Zmluva)
19.05.2017 100.00 V.P. prenájom miesta na pohrebisku Detail
Dodatok č.1
(Zmluva)
18.05.2017 0.00 Alba Forrest s.r.o., Pavla Suržina 69/4, Smižany rozšírenie o druhy drevnej hmoty Detail
DF2017/122
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 180.00 TULEJA Pavol, Lanškrounská 2,060 01,Kežmarok za výkon BOZP Detail
DF2017/121
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 133.68 OFFICE DEPOT s.r.o., Drobného 27,841 02,Bratislava Skrinky policové Detail
DF2017/120
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 225.08 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23,962 63,Pliešovce Výkon činnosti OLH Detail
DF2017/119
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 78.12 TATRAHASIL,s.r.o., Lidicka 39,059 51,Matejovce Kontrola PHP Detail
DF2017/118
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 40.99 SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalska 28,825 13,Bratislava Telefon starostka Detail
DF2017/117
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 45.22 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23,962 63,Pliešovce Členský príspevok SPK Detail
DF2017/116
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 76.86 Ján Dučák, Levočská 1764,060 01,Kežmarok Oprava kotla v knižnici Detail
DF2017/115
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 57.00 PUSCHAPSON s.r.o., 36,974 01,Banská Bystrica Čistiace prostriedky Detail
DF2017/114
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 999.66 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,911 01,Trenčín Veľkoobjemový odpad Detail
DF2017/113
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 50.40 TOPSET Solutions,s.r.o, Holleho 2366,900 31,Stupava Aktualilzácia dát katastra Detail
DF2017/112
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 272.40 TOPSET Solutions,s.r.o, Holleho 2366,900 31,Stupava Aktualilzácia programov Detail
DF2017/111
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 87.96 OFFICE DEPOT s.r.o., Drobného 27,841 02,Bratislava Kanc. potreby Detail
DF2017/110
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 286.27 PLANTEX, s.r.o., 922 08,Veselé č. 417 Predaj školského ovocia Detail
DF2017/109
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 26.99 SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalska 28,825 13,Bratislava Za telefon TSP Detail
DF2017/108
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 19.20 ESPIK Group s.r.o., 133,065 43,Orlov Zber a odvoz použ. oleja 0317 Detail
DF2017/107
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 553.68 Vychodosl. energetika a.s, Mlynska 31,04291,Kosice Za el. energiu VO 0317 Detail
DF2017/106
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 238.44 Vychodosl. energetika a.s, Mlynska 31,04291,Kosice Elektrina 0317 Detail
DF2017/105
(Faktúra prijatá)
17.05.2017 67.90 Slov. autobusová doprava, Wolkerova 466,05801,Poprad Za prepravu osôb 0317 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 105 >> Spolu