Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Košice

Janigova 2
040 23 Košice
www.zsjanigova.sk
IČO: 35542632, DIČ: 2021635660

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. 1 2 3 4 5 6 Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Prima banka
(Zmluva)
18.12.2015 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 040 11 Žilina Zmluva o bežnom účte Detail
3229052015
(Zmluva)
28.09.2015 855.70 Centrum voľného času, Orgovánova 5, 040 11 Košice činnosť záujmových útvarov CVČ Detail
3229042015
(Zmluva)
21.04.2015 0.00 Stredisko služieb škole, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Detail
3229012015
(Zmluva)
27.02.2015 347.66 Košické bedmintonové centrum, Tulipánova 19, Malá Ida Zmluva o nájme Detail
3229022015
(Zmluva)
27.02.2015 396.22 LIBA ACADEMY 11, Národná trieda 48, Košice Zmluva o nájme Detail
3229012015 Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
05.02.2015 149.86 Mestská časť Košice-Sidlisko KVP, Trieda KVP č. 1 Košice Zmluva o výpožičke na účely - referendum o rodine Detail
3229042014
(Zmluva)
13.11.2014 139.94 Mestská časť Košice-sídlisko KVP zmluva o výpožičke Detail
2014/2015 Kúpna zmluva
(Zmluva)
03.09.2014 0.00 Ematrade,s.r.o., Krosnianska 79 Dodávka ovocia,zeleniny a výrobkov z nich Detail
210/2004
(Zmluva)
23.05.2014 40764.55 Mesto Košice, Tr. SNP 48/A Dodatok č. 1 k zmluve č. 210/2004 Detail
3229032014
(Zmluva)
23.05.2014 123.22 Mestská časť Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1 Zmluva o výpožičke volebnej miestnosti pre voľby do EÚ Detail
Zmluva o výpožičke
(Zmluva)
23.05.2014 123.00 Mestská časť Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1 Prenajaté priestory pre voľby do EÚ Detail
zmluva
(Zmluva)
23.05.2014 123.00 Mestská časť Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1 Zmluva na prenajaté priestory pre voľby do EÚ Detail
Zmluva o účasti na projekte
(Zmluva)
14.05.2014 0.00 Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, Bratislava Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky Detail
Zmluva
(Zmluva)
14.05.2014 0.00 Stredisko služieb škole, Tr. SNP 48/A Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom Detail
01/04/2014
(Zmluva)
24.04.2014 0.00 Tecos Košice, s.r.o., Hroncova 1, 040 01 Košice Prenájomná a servisná zmluva na kopírovací stroj Detail
2014001
(Zmluva)
01.04.2014 0.00 MULTIP, s.r.o., Slovenskej jednoty 36, Košice rámcová kúpna zmluva a rámcová nájomná zmluva Detail
1-2014/Zmluva o dielo
(Zmluva)
01.04.2014 300.00 CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21 vypracovanie bezpečnostného projektu Detail
201411 Obstaranie zájazdu
(Zmluva)
18.02.2014 950.00 AMOS, Mgr. Iveta Lukáčová, Ružínska 5, Košice Škola v prírode Detail
Zmluva o obstaraní zájazdu
(Zmluva)
27.11.2013 0.00 Detská rekreácia, Drahoslava Juhásová, Hutnícka 1, Košice Škola v prírode Detail
201333
(Zmluva)
27.11.2013 0.00 AMOS, Mgr. Iveta Lukáčová, Ružínska 5, Košice Zmluva o obstaraní zájazdu - lyžiarsky Detail
2013
(Výzva na predloženie ponúk)
08.11.2013 4800.00 Oznámenie o zadávaní zákazky na dodanie tovaru Detail
229012013
(Zmluva)
08.11.2013 82.00 Mestská časť Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1 Zmluva o výpožičke Detail
1/2013 Zmluva o dielo
(Zmluva)
30.10.2013 27975.30 KODRESTAV, s.r.o., Bajzova 9, 040 01 Košice Oprava strechy v traktoch B,C a E Detail
2013001
(Zmluva)
21.10.2013 0.00 Študentské kluby, s.r.o., Jedlíkova 5, Košice Rámcová kúpna zmluva o dodávkach tovaru Detail
229022010
(Zmluva)
18.10.2013 0.00 Košické bedmintonové centrum, Hroncova 3 Zmluva o nájme Detail
nahor 1 2 3 4 5 6 Spolu