Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Búč

erb Tesárska 91
94635 Búč
www.obecbuc.sk
IČO: 00306398, DIČ: 2021046654

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Dodatok č. 2
(Zmluva)
16.10.2017 0.00 Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC111-2016-10/107 Detail
400/60/2017
(Zmluva)
12.10.2017 395238.33 Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37 Záložná zmluva Detail
Zmluva
(Zmluva)
05.10.2017 0.00 MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa Detail
MSD_Búč_01
(Zmluva)
05.10.2017 200.00 MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb Detail
Zmluva č. 0117-PRB/2017
(Zmluva)
07.09.2017 138330.00 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 15 Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
04.09.2017 399138.33 TONEX, spol. s r.o., Dunajské nábr. 1152, 945 01 Komárno Kúpna zmluva o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Detail
Zmluva o dielo (vypacovanie žiadosti)
(Zmluva)
31.08.2017 200.00 Regionálna rozvojová agentúra, Nádvorie Európy č. 53, 945 01 Komárno Vypracovanie žiadosti o dotácie na rekonštrukcie hasičskej zbrojnice Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
23.08.2017 223584.00 AGROBOR, s.r.o., Kpt. Jaroša 6, 941 10 Tvrdošovce Zmluva na dodávku strojov a zariadení Detail
Zmluva o úvere
(Zmluva)
22.08.2017 256900.00 Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37 Číslo zmluvy: 400/60/2017 Detail
Memorandum o spolupráci pri realizovaní Projektu
(Zmluva)
21.08.2017 0.00 Občianske zruženie Hrad-Slavín Memorandum o spolupráci Detail
Zmluva č. 4/1000090161
(Zmluva)
14.08.2017 0.00 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Detail
Zmluva o poskytnutí nenávrtného finančného príspevku na podporu implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja
(Zmluva)
07.08.2017 4520.00 Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov, Klížska Nemá č. 52. 946 20 Klížska Nemá č. NSK/LEADER2/2017-OP123/1/8 Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
01.08.2017 4520.00 Festivitas, s.r.o., 946 37 Moča, č. 196 Vytvorenie verejných informačných systémov v obciach Búč, Kravany nad Dunajom, Moča a Chotín Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
31.07.2017 26398.00 RENER, s.r.o., Jókaiho 71, 943 60 Nána Zhotovenie a montáž platových okien a dverí Detail
Dodatok č. 1 KŽP-PO4-SC431-2015-6/244
(Zmluva)
21.07.2017 252029.00 Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - rekonštrukcia obecného úradu Detail
Zmluva o spolupráci a poradenstve
(Zmluva)
13.07.2017 0.00 T-Consult Slovakia, a.s., Skuteckého 12, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o spolupráci a poradenstve Detail
Záverečný účet 2016
(Zápisnica)
26.06.2017 0.00 Záverečný účet obce za rok 2016 Detail
Dodatok č. 1
(Zmluva)
16.06.2017 0.00 Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku Detail
Dohoda o zrušení zmluvy
(Zmluva)
05.06.2017 0.00 Regionálna poradenská spoločnosť, a.s., Skuteckého 12, 974 01 Banská Bystrica Dohoda o zrušení zmluvy o spolupráci a poradenstve Detail
4/1000086804
(Zmluva)
01.06.2017 54.00 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Detail
Zmluva č. 57053
(Zmluva)
30.05.2017 5000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Dotácia DHZ Búč Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
24.05.2017 200.00 Regionálna rozvojová agentúra, Nádvorie Európy č. 50/1, 945 01 Komárno Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
18.05.2017 826.29 TONEX, spol. s r.o., Dunajské nábr. 1152, 945 01 Komárno Nájomná zmluva 8 b.j. Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
18.05.2017 261313.48 MJM STAV s.r.o., Vikárska 9, 949 01 Nitra Zhotovenie stavby "Zberný dvor Búč" Detail
Zmluva o prevádzke webového sílda
(Zmluva)
05.05.2017 360.00 Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda Zmluva o prevádzke webového sídla Detail
nahor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spolu