Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Búč

erb Tesárska 91
94635 Búč
www.obecbuc.sk
IČO: 00306398, DIČ: 2021046654

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. 1 2 3 4 5 6 7 8 Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Dodatok č. 1
(Zmluva)
16.06.2017 0.00 Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku Detail
4/1000086804
(Zmluva)
01.06.2017 54.00 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Detail
Zmluva č. 57053
(Zmluva)
30.05.2017 5000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Dotácia DHZ Búč Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
24.05.2017 200.00 Regionálna rozvojová agentúra, Nádvorie Európy č. 50/1, 945 01 Komárno Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
18.05.2017 826.29 TONEX, spol. s r.o., Dunajské nábr. 1152, 945 01 Komárno Nájomná zmluva 8 b.j. Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
18.05.2017 261313.48 MJM STAV s.r.o., Vikárska 9, 949 01 Nitra Zhotovenie stavby "Zberný dvor Búč" Detail
Zmluva o prevádzke webového sílda
(Zmluva)
05.05.2017 360.00 Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda Zmluva o prevádzke webového sídla Detail
Zmluva o vytvorení webového sídla
(Zmluva)
05.05.2017 960.00 Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda Zmluva o vytvorení webového sídla Detail
272/12/SPPD/CEZ
(Zmluva)
03.04.2017 0.00 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Zmluva o údržbe a opravách plynárenskeho zariadenia Detail
271/12/SPPD/CEZ
(Zmluva)
03.04.2017 1.00 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia Detail
KŽP-PO4-SC431-2015-6/244
(Zmluva)
08.03.2017 247029.77 Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Detail
4/43807170
(Zmluva)
01.03.2017 0.00 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Detail
č.4/43807270
(Zmluva)
01.03.2017 0.00 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Detail
4/43807140
(Zmluva)
01.03.2017 0.00 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Detail
č.4/43807120
(Zmluva)
01.03.2017 0.00 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Detail
č.4/43807160
(Zmluva)
01.03.2017 0.00 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Detail
č.4/43807070
(Zmluva)
01.03.2017 0.00 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Detail
č.4/4380729
(Zmluva)
01.03.2017 0.00 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Detail
č.4/43807150
(Zmluva)
01.03.2017 0.00 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Detail
č.4/43807110
(Zmluva)
01.03.2017 0.00 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Detail
Mandátna zmluva č. 01/2017
(Zmluva)
23.02.2017 0.00 Ing. Jozef Mažár - MAPRO, 945 01 Komárno, Lesná 24 Zmluva na výkon technického dozoru objednávateľa, inžinierskej činnosti a odborného poradenstva Detail
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/107
(Zmluva)
19.01.2017 0.00 Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Zmluva o poskytnutí NFP Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
13.01.2017 0.00 Confidence partner s.r.o., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo Poradenstvo a vykonávanie potrebných činnosti počas realizácie a implementácie projektu "Rekonštrukcia obecného úradu v obci Búč" Detail
Dohoda č. 17/14/012/1
(Zmluva)
11.01.2017 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno, Nám. M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno Dohoda č. 17/14/012/1 Detail
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
07.01.2017 0.00 Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej, Školská 332, 946 31 Chotín Zmluva o poskytovaní služieb školského stravovania Detail
nahor 1 2 3 4 5 6 7 8 Spolu