Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Búč

erb Tesárska 91
94635 Búč
www.obecbuc.sk
IČO: 00306398, DIČ: 2021046654

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. 1 2 3 4 5 6 7 8 Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva č. 4/1000090161
(Zmluva)
14.08.2017 0.00 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Detail
Zmluva o poskytnutí nenávrtného finančného príspevku na podporu implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja
(Zmluva)
07.08.2017 4520.00 Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov, Klížska Nemá č. 52. 946 20 Klížska Nemá č. NSK/LEADER2/2017-OP123/1/8 Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
01.08.2017 4520.00 Festivitas, s.r.o., 946 37 Moča, č. 196 Vytvorenie verejných informačných systémov v obciach Búč, Kravany nad Dunajom, Moča a Chotín Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
31.07.2017 26398.00 RENER, s.r.o., Jókaiho 71, 943 60 Nána Zhotovenie a montáž platových okien a dverí Detail
Dodatok č. 1 KŽP-PO4-SC431-2015-6/244
(Zmluva)
21.07.2017 252029.00 Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - rekonštrukcia obecného úradu Detail
Zmluva o spolupráci a poradenstve
(Zmluva)
13.07.2017 0.00 T-Consult Slovakia, a.s., Skuteckého 12, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o spolupráci a poradenstve Detail
Záverečný účet 2016
(Zápisnica)
26.06.2017 0.00 Záverečný účet obce za rok 2016 Detail
Dodatok č. 1
(Zmluva)
16.06.2017 0.00 Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku Detail
Dohoda o zrušení zmluvy
(Zmluva)
05.06.2017 0.00 Regionálna poradenská spoločnosť, a.s., Skuteckého 12, 974 01 Banská Bystrica Dohoda o zrušení zmluvy o spolupráci a poradenstve Detail
4/1000086804
(Zmluva)
01.06.2017 54.00 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Detail
Zmluva č. 57053
(Zmluva)
30.05.2017 5000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Dotácia DHZ Búč Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
24.05.2017 200.00 Regionálna rozvojová agentúra, Nádvorie Európy č. 50/1, 945 01 Komárno Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
18.05.2017 826.29 TONEX, spol. s r.o., Dunajské nábr. 1152, 945 01 Komárno Nájomná zmluva 8 b.j. Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
18.05.2017 261313.48 MJM STAV s.r.o., Vikárska 9, 949 01 Nitra Zhotovenie stavby "Zberný dvor Búč" Detail
Zmluva o prevádzke webového sílda
(Zmluva)
05.05.2017 360.00 Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda Zmluva o prevádzke webového sídla Detail
Zmluva o vytvorení webového sídla
(Zmluva)
05.05.2017 960.00 Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda Zmluva o vytvorení webového sídla Detail
272/12/SPPD/CEZ
(Zmluva)
03.04.2017 0.00 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Zmluva o údržbe a opravách plynárenskeho zariadenia Detail
271/12/SPPD/CEZ
(Zmluva)
03.04.2017 1.00 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia Detail
KŽP-PO4-SC431-2015-6/244
(Zmluva)
08.03.2017 247029.77 Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Detail
4/43807170
(Zmluva)
01.03.2017 0.00 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Detail
č.4/43807270
(Zmluva)
01.03.2017 0.00 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Detail
4/43807140
(Zmluva)
01.03.2017 0.00 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Detail
č.4/43807120
(Zmluva)
01.03.2017 0.00 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Detail
č.4/43807160
(Zmluva)
01.03.2017 0.00 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Detail
č.4/43807070
(Zmluva)
01.03.2017 0.00 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Detail
nahor 1 2 3 4 5 6 7 8 Spolu