Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola v Kurime

Družstevná 222
08612 Kurima
www.zskurima.edu.sk
IČO: 37873962, DIČ: 2021639356

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 125 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
132
(Faktúra prijatá)
30.08.2018 34.00 Jarmila Šikulová, Sitnianska 19 97411 Banská Bystrica ruský jazyk CD Detail
131
(Faktúra prijatá)
30.08.2018 76.70 Vladimír Mucha, Buzulucká 14 04022 Košice-Dargovských hrdinov odznaky pre prvákov Detail
130
(Faktúra prijatá)
30.08.2018 16.88 innogy Slovensko, s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice plyn Detail
52
(Objednávka vystavená)
27.08.2018 0.00 Jarmila Šikulová Objednávame si u Vás multimediálne CD ruský jazyk 1 v počte 1 ks za 20,00 € a Ruská konverzácia v počte 1 kus za 10,00 €. Detail
51
(Objednávka vystavená)
27.08.2018 0.00 Vladimír Mucha Objednávame si u Vásodznaky pre prvákov v počte 26 kusov po 2,95 €. Detail
129
(Faktúra prijatá)
24.08.2018 13.08 Jozefina Miňová - MIŇO, Nám. Sv. Michala 216 08612 Kurima údrž.mat. Detail
128
(Faktúra prijatá)
24.08.2018 87.23 Jozefina Miňová - MIŇO, Nám. Sv. Michala 216 08612 Kurima farba,štetec Detail
127
(Faktúra prijatá)
24.08.2018 40.00 ORANGE Slovensko, Metodova 8 82108 Bratislava mobil Detail
126
(Faktúra prijatá)
24.08.2018 70.00 Mgr. Stanislava Krukárová, Zlaté 160 08601 Rokytov revízia komínov Detail
125
(Faktúra prijatá)
24.08.2018 69.71 VVS-Vých.vodarenská spoločnos, Dulianska 3 08564 Bardejov vodné,stočné Detail
124
(Faktúra prijatá)
24.08.2018 940.00 innogy Slovensko, s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice plyn Detail
123
(Faktúra prijatá)
24.08.2018 30.00 Slovak Telecom,a.s., Namestie slobody 6 81762 Bratislava telefon Detail
122
(Faktúra prijatá)
24.08.2018 19.00 Slovak Telecom,a.s., Namestie slobody 6 81762 Bratislava mobil Detail
121
(Faktúra prijatá)
20.08.2018 720.00 VSE-Východos.energetika,a.s., Mlynská 31 04291 Košice elektrina Detail
120
(Faktúra prijatá)
20.08.2018 30.00 J2net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa zverejňov. dokumentov Detail
119
(Faktúra prijatá)
20.08.2018 79.00 Abiset, 1.mája 46/5470 90101 Malacky Ikelp - program ŠJ-aktual. Detail
118
(Faktúra prijatá)
14.08.2018 108.00 RAABE, Štefanovičova 20 81104 Bratislava pedag. diár Detail
117
(Faktúra prijatá)
14.08.2018 18.00 KOMENSKÝ, s.r.o, Park Mládeže 1 04001 Košice bez kriedy plus - prístup Detail
50
(Objednávka vystavená)
06.08.2018 0.00 Mgr. Stanislava Krukárová Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. Detail
116
(Faktúra prijatá)
01.08.2018 619.34 Ján Šesták- UNION, Predajňa Pod Lipkou 08501 Bardejov oprava podlahy Detail
115
(Faktúra prijatá)
01.08.2018 1080.00 TIBURON, s.r.o., Levočská 12 08001 Prešov manaž.projektu Detail
114
(Faktúra prijatá)
01.08.2018 40.00 ORANGE Slovensko, Metodova 8 82108 Bratislava mobil Detail
113
(Faktúra prijatá)
01.08.2018 30.00 Slovak Telecom,a.s., Namestie slobody 6 81762 Bratislava telefon Detail
112
(Faktúra prijatá)
01.08.2018 62.78 Juraj Mašlej obch.činnosť šk.pomôcky ŠKD Detail
111
(Faktúra prijatá)
01.08.2018 141.48 Juraj Mašlej obch.činnosť čistiace prost. ŠJ Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 125 >> Spolu