Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Priekopa

erb Priekopa 100
072 61 Priekopa
www.priekopa.yw.sk
IČO: 00325686, DIČ: 2020752338

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 77 78 79 80 81 ... 90 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2014/41
(Faktúra prijatá)
06.05.2014 300.00 MADE spol. s.r.o., Lazovna 69,974 01,Banská Bystrica systemová podpora URBIS - r.2014 Detail
DF2014/40
(Faktúra prijatá)
06.05.2014 90.17 Vsl. vodárenská spoločnosť, 040 12,Košice – mestská časť Nad jaze fa - voda - 1Q/14 Detail
DF2014/39
(Faktúra prijatá)
06.05.2014 132.08 FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce fa - odpad - 03/2014 Detail
DF2014/38
(Faktúra prijatá)
06.05.2014 16.80 FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce nebezpečný odpad Detail
DF2014/37
(Faktúra prijatá)
06.05.2014 107.00 SPP,a.s., Mlynské Nivy 44 a,82511,Bratislava fa - plyn - 3/2014 Detail
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
(Zmluva)
23.04.2014 0.04 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/a bratislava Zaradenie odberateľa do kategórie v tarife M3, zabezpečí pre obec nížšie mesačné platby za plyn v objeme cca 15 % čo predstavuje 0,0357 €/kWh a fixnú platbu 1,58 €/mesiac Detail
DF2014/36
(Faktúra prijatá)
04.04.2014 65.00 CBS Foto , s.r.o, 54,974 01,Kynceľová fotografovanie obce - 2014 Detail
DF2014/35
(Faktúra prijatá)
04.04.2014 20.40 SOZA, 3,810 00,Bratislava SOZA - hud. produkcia Detail
DF2014/34
(Faktúra prijatá)
04.04.2014 30.00 j2-net, s.r.o., Okružna 56,064 01,Stará Ľubovňa Uhrada - zverejňovanie dokument./2014 Detail
DF2014/33
(Faktúra prijatá)
04.04.2014 20.00 Centrum voľného času, Nám. slobody 1,073 01,Sobrance príspevok -centrum voľného času Detail
DF2014/32
(Faktúra prijatá)
04.04.2014 103.06 Komunalna poisťovňa POIST., Hlavna 7,040 01,Košice poistka budov Detail
DF2014/31
(Faktúra prijatá)
04.04.2014 25.00 ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobil - 03/2014 Detail
DF2014/30
(Faktúra prijatá)
04.04.2014 25.25 T-COM, Karadžičova 10,825 13,Bratislava telefon Detail
DF2014/29
(Faktúra prijatá)
04.04.2014 131.88 FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce odpad - 02/14 Detail
DF2014/28
(Faktúra prijatá)
04.04.2014 16.80 FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce odpad - nebezpečný 02/2014 Detail
DF2014/27
(Faktúra prijatá)
04.04.2014 34.20 FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce odpad - potlač - harmonogr.2014 Detail
Dodatok č. 1
(Zmluva)
01.04.2014 300.00 MADE s.r.o., Lazová 69, 974 01 Banská Bystrica Dodatok k licenčnej zmluve č. U1331/2013 Detail
348-11-1047/2014
(Zmluva)
14.03.2014 18.00 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava Zmluva o poskytnutí vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľnosti Detail
07.03.2014
(Uznesenie)
10.03.2014 0.00 Zápisnioca a Uznesenie z rokovania OZ Detail
06/2014
(Zmluva)
10.03.2014 20.00 Centrum voľného času, Nám. slobody 1, Sobrance 073 01 Zmluva o poskytutí finačných prostriedkov na podporu záujmového vzdelavania v školskom roku 2013/2014 Detail
5/2014
(Zmluva)
08.03.2014 1.00 LSPS Priekopa, Priekopa Zmluva o vypôžičke motorvého vozidla Škoda Picap na rok 2014 Detail
DF2014/26
(Faktúra prijatá)
03.03.2014 122.50 LIM PO, Jesenná 1,080 05,Prešov reflexne pásiky Detail
DF2014/24
(Faktúra prijatá)
03.03.2014 18.00 Geodetický a kartogr. ústav, Chlumeckého 4,827 05,Bratislava – mestská časť Ruži inf. systém katastra nehnuteľ. Detail
DF2014/23
(Faktúra prijatá)
03.03.2014 18.00 Reg.- vzdelavacie centrum, 30,071 01,Michalovce školenie - učt. Detail
DF2014/22
(Faktúra prijatá)
03.03.2014 117.60 DECENT SC, T.J. Moussona 3635,071 01,Michalovce kancel. potreby Detail
nahor << 1 ... 77 78 79 80 81 ... 90 >> Spolu