Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Búč

erb Tesárska 91
94635 Búč
www.obecbuc.sk
IČO: 00306398, DIČ: 2021046654

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Nájomná zmluva TONEX
(Zmluva)
29.10.2015 1.00 Tonex, spol. s.r.o., Dun. nábtr. 1152, 94501, Komárno Nájomná zmluva TONEX Detail
Dosfa 01.01.2015-01.08.2015
(Faktúra prijatá)
07.10.2015 0.00 Detail
PS 001032
(Zmluva)
08.09.2015 10.00 PT Security Group s.r.o., Bratislavská cesta, Komárno Zmluva o poskytovaní sluzieb Detail
zámenná zmluva
(Zmluva)
08.09.2015 0.00 účastník 1-5, Búč zámenná zmluva Detail
prerušenie distribúcie
(Uznesenie)
07.08.2015 0.00 Prerušenie distr.el.energ. Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
20.07.2015 142412.53 Kovil s.r.o., Moča č. 370, 946 37 Moča Zmluva o dielo Detail
Dohoda o poskyt. údajov .soc.poistovna
(Zmluva)
09.07.2015 0.00 SociSlna poist'ovfia, Ul.29.augusta8a10 813 63 Bratislava Dohoda o poskyt. údajov .soc.poistovna Detail
RWE gas zmluva
(Zmluva)
23.06.2015 0.00 RWE Gas Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo 13 81102, Bratislava zmluva rwe gas Detail
Meghívó testületi ülésre
(Zápisnica)
22.06.2015 0.00 Meghívó képviső testületi ülésre Detail
dodatok k zmluve c. 8 -
(Zmluva)
22.06.2015 0.00 Prima banka Slovensko, Žilina , HODŹOVA 11 Dodatok k zmluve DEXIA Detail
Záverecny ucet obce 2014
(Zápisnica)
10.06.2015 0.00 Záverečný účet obce za rok 2014 Detail
VO 01/05/2015
(Zmluva)
03.06.2015 134232.00 KomAgrartechnik, s.r.o., Hlavná 1444, 94632 Marcelová Kúpna zmluva Detail
dohoda KD o skoncení nájmu+o výpožičke
(Zmluva)
28.05.2015 0.00 CSEMADOK ZO, Búč, 94635 Búč Dohoda o skoncení nájmu Detail
dohoda KD o skoncení nájmu
(Zmluva)
28.05.2015 0.00 CSEMADOK ZO, Búč, 94635 Búč Dohoda o skoncení nájmu Detail
zmluva o dielo
(Zmluva)
06.05.2015 1500.00 RRA KOMÁRNO, Nádvorie Európy 50/1,Komárno zmluva o dielo Detail
Nájomná zmluva NBP
(Zmluva)
04.05.2015 9.95 Nájomná zmluva nebyt. priest. Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
04.05.2015 1200.00 Tücsök kúpna zmluva Detail
Kérvény tájékoztató, reklámhordozó és propaganda célú objektum elhelyezésének engedélyezésére
(Nariadenie)
30.04.2015 0.00 letölthető dokumentum Detail
Építési engedély kérvény
(Nariadenie)
30.04.2015 0.00 Letölthető dokumentum Detail
Értesítés termő gyümölcsfák kivágásáról
(Nariadenie)
30.04.2015 0.00 Letölthető dokumentum Detail
Fakivágási kérvény
(Nariadenie)
30.04.2015 0.00 Fakivágási kérvény /kétnyelvű Detail
Dohoda č. 23/2015/&54-VZ
(Zmluva)
28.04.2015 0.00 ÚPSVR Komárno, M.R.Štefánika 9, 94501,Komárno o poskytovaní fin. prísp. na podp. vytv. nových prac. miest Detail
217/2015
(Zmluva)
23.03.2015 23640.00 Jozef Ferkodid - BUSEXPRES.., Janka Jesenského 6/4295 kúpna zmluva-autobus Detail
212/2015
(Zmluva)
19.03.2015 25.90 MVDr. Sidó Szilveszter Kúpna Zmluva Detail
kúpna zmluva
(Zmluva)
25.02.2015 26500.00 Nikoleta Brusziová Kúpna zmluva - Rodinny dom Detail
nahor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spolu