Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Priekopa

erb Priekopa 100
072 61 Priekopa
www.priekopa.yw.sk
IČO: 00325686, DIČ: 2020752338

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 57 58 59 60 61 ... 72 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2014/88
(Faktúra prijatá)
02.09.2014 54.00 DAES, s.r.o, Košická 4,010 01,Žilina Fa - nákup čerpadla - do zahr. fontany- ocu Detail
DF2014/87
(Faktúra prijatá)
02.09.2014 417.60 ABRIS s.r.o., V.I.Čapajeva 247,071 01,Michalovce fa - nakup lavičiek LL009 - 3 Ks Detail
DF2014/86
(Faktúra prijatá)
02.09.2014 19.98 PP Poradca, a.s., Martina Rázusa 23A,0101,Žilina časopis - FIN /2015 Detail
DF2014/85
(Faktúra prijatá)
02.09.2014 145.00 CBS Foto , s.r.o, 54,974 01,Kynceľová fotomapa obce - 1.časť Detail
DF2014/84
(Faktúra prijatá)
02.09.2014 22.94 T-COM, Karadžičova 10,825 13,Bratislava fa - telefon 07/2014 Detail
DF2014/83
(Faktúra prijatá)
02.09.2014 72.00 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48,821 02,Bratislava – mestská časť Vrak časopis - ROPO - učtovníctvo obci Detail
DF2014/82
(Faktúra prijatá)
02.09.2014 26.75 ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava fa - mobil - 08/2014 Detail
DF2014/81
(Faktúra prijatá)
02.09.2014 16.80 FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce nebezp. odpad - 07/2014 Detail
DF2014/80
(Faktúra prijatá)
02.09.2014 131.58 FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce odpad - 07/2014 Detail
DF2014/79
(Faktúra prijatá)
02.09.2014 107.00 SPP,a.s., Mlynské Nivy 44 a,82511,Bratislava fa - plyn -08/2014 Detail
DF2014/78
(Faktúra prijatá)
02.09.2014 138.00 Združ.podnik. - Timočko -Geľatič, Michalovská 108,073 01,Sobrance zhotovenie drevenného rámu na obraz obce Detail
DF2014/77
(Faktúra prijatá)
02.09.2014 380.00 VSE , a.s., Mlynska 31,040 01,Košice elektrina - III.Q/2014 Detail
012014
(Nariadenie)
14.08.2014 0.00 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2014 Detail
DF2014/76
(Faktúra prijatá)
01.08.2014 14.40 FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce odpad - spracovanie hlasení Detail
DF2014/75
(Faktúra prijatá)
01.08.2014 86.26 JACKO Blažej, Michalovská 1417,073 01,Sobrance udržba KD - sietky na okna . KV Detail
DF2014/74
(Faktúra prijatá)
01.08.2014 107.00 SPP,a.s., Mlynské Nivy 44 a,82511,Bratislava fa - plyn - 07/2014 Detail
DF2014/73
(Faktúra prijatá)
01.08.2014 16.80 FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce nebezpečný odpad - 06/2014 Detail
DF2014/72
(Faktúra prijatá)
01.08.2014 22.57 T-COM, Karadžičova 10,825 13,Bratislava telefon - 06/2014 Detail
DF2014/71
(Faktúra prijatá)
01.08.2014 25.00 ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobil starostu Detail
DF2014/70
(Faktúra prijatá)
01.08.2014 160.01 TERAsport-Muller, Žirovnická 3124,106 00,Praha parny čistič TERA 231 Detail
DF2014/69
(Faktúra prijatá)
01.08.2014 12.62 KUZMA Martin stav.a el..mat., Štefanikova 28,073 01,Sobrance udržba KD - KV - vodar. mater. Detail
DF2014/68
(Faktúra prijatá)
01.08.2014 208.44 KUZMA Martin stav.a el..mat., Štefanikova 28,073 01,Sobrance udržba KD - KV - stav. mater. Detail
DF2014/67
(Faktúra prijatá)
01.08.2014 131.98 FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce odpad - 06/2014 Detail
DF2014/66
(Faktúra prijatá)
01.08.2014 95.47 Vsl. vodárenská spoločnosť, 040 12,Košice – mestská časť Nad jaze voda - 2.Q.2014 Detail
DF2014/65
(Faktúra prijatá)
01.08.2014 38.16 GENERALI, Plynárenska 7/C,810 00,Bratislava poistka - menšie obecne služby Detail
nahor << 1 ... 57 58 59 60 61 ... 72 >> Spolu