Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Vrbov

Vrbov 204
05972 Vrbov
www.obecvrbov.sk
IČO: 00326721, DIČ: 2020697371

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 54 55 56 57 58 ... 137 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
24ZVS0000038845A
(Zmluva)
05.08.2016 0.00 VSD, a.s., Mlynská 31, Košice zmluva o pripojení Detail
Dohoda číslo 15840-64/2015-PP
(Zmluva)
04.08.2016 0.00 Sociálna poisťovňa, Poprad, Ul.1.mája 1053/24 poskytovanie údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného
dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne
z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
Detail
29/PZ-KK/2016
(Zmluva)
03.08.2016 0.00 Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad úprava vzájomných práv povinností, dodacie a platobné podmienky pre nakladanie s odpadmi Detail
DF2016/99
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 206.60 Reg. združenie TPO, Petzvalova18,05901,Spišská Belá ČL. príspevok 2016 Detail
DF2016/98
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 263.60 Komunálna poisťovňa, BA, Dr. V. Klementisa 10,82102,Bratislava Zodpovednosť miest a obcí Detail
DF2016/97
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 198.20 Komunálna poisťovňa, BA, Dr. V. Klementisa 10,82102,Bratislava Združené poistenie majetku Detail
DF2016/96
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 175.64 ALD MOBIL,s.r.o., Levočská33,064 01,Stará Ľubovňa Kontrola Dacia Detail
DF2016/95
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 41.80 SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalska 28,825 13,Bratislava Telefon starostka Detail
DF2016/94
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 997.72 ZAMPI,s.r.o., 346,059 72,Vrbov Zhotovenie zábradlia na drevenom moste Detail
DF2016/93
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 600.00 Peter Cehuľa ml., 79,059 71,Vlkovce Rezbárske práce Detail
DF2016/92
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 50.00 ACOM spol. s.r.o., Jesenského 25,0401,Košice Školenie LIBRIS knižnica Detail
DF2016/91
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 466.00 KOVOVYROBA ZAMOČNICTVO, Slavkovska ces.,06001,Kežmarok Zasklenie prístreškov SAD Detail
DF2016/90
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa Zverejňovanie dokumentov Detail
DF2016/89
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 26.99 SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalska 28,825 13,Bratislava Telefon TSP Detail
DF2016/88
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 85.20 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina Prístup na portál VS Detail
DF2016/87
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 120.74 SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalska 28,825 13,Bratislava za telefony Detail
DF2016/86
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 300.00 1.STT,s.r.o., Majunkeho 4867,058 01,Poprad Odborná prehliadka PZ Detail
DF2016/85
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 5.22 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad Vodné, stočné PO Detail
DF2016/84
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 52.25 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad Vodné stočné obec Detail
DF2016/83
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 2.62 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hraničná 662/17,05801,Poprad Vodné knižnica Detail
DF2016/82
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 25.00 RVC-ZO, so sídlom v Štrbe, Hlavná 188/67,05938,Štrba Knižná publíkácia Účtovné súvzťažnosti Detail
DF2016/81
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 569.42 Vychodosl. energetika a.s, Mlynska 31,04291,Kosice El. energia VO Detail
DF2016/80
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 0.80 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava Telefón voľby mobil Detail
DF2016/79
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 41.44 KP plus s.r.o., MUDr. Alexandra 23,06001,Kežmarok Kancelárske potreby Detail
DF2016/78
(Faktúra prijatá)
21.07.2016 62.02 Slov. autobusová doprava, Wolkerova 466,05801,Poprad Za prepravu osôb 0216 Detail
nahor << 1 ... 54 55 56 57 58 ... 137 >> Spolu