Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Búč

erb Tesárska 91
94635 Búč
www.obecbuc.sk
IČO: 00306398, DIČ: 2021046654

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva č. 114882 08U03
(Zmluva)
20.04.2016 0.00 Enviromentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotáci Detail
Zmluva o spolupráci a poradenstve
(Zmluva)
20.04.2016 0.00 Regionálna poradenská spoločnosť, a.s., Skuteckého 12, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o spolupráci a poradenstve Detail
Nájomná zmluva
(Zmluva)
19.04.2016 0.00 "Gazda" pozem. spol. obce Búč, Tesárska 91, 946 35 Búč Nájomná zmluva Detail
Zmluva č. 11/2016
(Zmluva)
18.04.2016 0.00 Ladislav Bús, 925 04 Tomášikovo, č. 221 Mandátna zmluva Detail
Zmluva o dielo - projektová dokumentácia
(Zmluva)
11.04.2016 3180.00 PROJEKTING ŠGT s.r.o., Železničná 6, 945 01 Komárno Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby - Zberný dvor Búč Detail
Zmluva o bežnom účte
(Zmluva)
18.03.2016 0.00 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Palatínova 39, 945 05 Komárno Zmluva o bežnom účte - dotačný Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
11.03.2016 0.00 Scheuden, Hlavná 1117/1, 943 54 Svodín Zmluva o dielo - čistenie odpadových a splaškových vôd zo žúmp Detail
Mandátna zmluva
(Zmluva)
09.03.2016 900.00 Silvia Matšková MAZY, 951 61 Čifáre 227 Mandátna zmluva - komplexné zabezpečenie procesu VO Detail
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
02.03.2016 0.00 PT SECURITY GROUP s.r.o., Bratislavská cesta 3024, 945 01 Komárno Zmluva o poskytovaní služieb pripojením na stredisko registrovania poplachov Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
18.02.2016 0.00 František Szalay, Dunajská 36, 946 37 Moča Zmluva o dielo o rozsahu požadovaných služieb pri čistení odpodových vôd Detail
Zmluva č. 26142
(Zmluva)
18.02.2016 2000.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Detail
Zmluva o nájme
(Zmluva)
24.01.2016 0.00 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Detail
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
24.01.2016 0.00 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislav Zmluva o spolupráci Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
20.01.2016 2500.00 Plusový dom s.r.o., Okružná 26, Šaľa Zmluva o dielo na vypracovanie energetického auditu Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
20.01.2016 3048.00 PROJEKTING ŠGT s.r.o., Železničná 6, 945 01 Komárno Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby Detail
Došlé faktúry
(Faktúra prijatá)
05.01.2016 0.00 Došlé faktúry 1.8.-31.12.2015 Detail
Zmluva č. 10-7-/2015
(Zmluva)
21.12.2015 0.00 EKOREAL s.r.o., 965 01 Žiar nad Hronom, SNP 19 Zmluva o odbere odpadu Detail
Zmluva o bežnom účte - sociálny fond
(Zmluva)
11.12.2015 0.00 UniCredit Bank, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava Zmluva o bežnom účte - sociálny fond Detail
Zmluva - ŠFRB účet
(Zmluva)
11.12.2015 0.00 UniCredit Bank, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava Zmluva - ŠFRB účet Detail
Zmluva
(Zmluva)
11.12.2015 0.00 UniCredit Bank, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava Zmluva o bežnom účte Detail
zmluva-content
(Zmluva)
30.11.2015 24752.98 Content stavebniny s.r.o., Hlavná 7 Zmluva Content Detail
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
(Zmluva)
24.11.2015 1200.00 Ing. Dagmar Horáková, 949 01 Nitra Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti Detail
Dohoda č. 15/14/010/33
(Zmluva)
04.11.2015 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno, Nám. M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno Dohoda č. 15/14/010/33 Detail
Dohoda č. 15/14/012/31
(Zmluva)
03.11.2015 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno, Nám. M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno dohoda Detail
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluve
(Zmluva)
29.10.2015 393820.00 TONEX, spol. s r.o., Dunajské nábr. 1152, 945 01 Komárno Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Detail
nahor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spolu