Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 45 46 47 48 49 ... 51 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Objednávka č. 02/2012
(Objednávka vystavená)
25.07.2012 457.61 Michal Kapucian, Klimkovičova 24, 040 11 Košice dodávka materiálu a montáž osvetlenia multifunkčného športoviska Detail
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 0120/5300/2012
(Zmluva)
24.07.2012 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice výstavba trafostanice - 8 b.j. Detail
FA č. 120051
(Faktúra prijatá)
20.07.2012 5343.06 MARCK s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa stavebné práce - 6 b.j. Detail
Faktúra č. SH-II-06-2012
(Faktúra prijatá)
18.07.2012 150.00 Ján Bystriansky, Dolná Lehota 77, 976 98 Dolná Lehota stavebný dozor - 6 b.j. Detail
FA č. 120052
(Faktúra prijatá)
17.07.2012 5415.12 MARCK s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa stavebné práce - 6 b.j. Detail
Mandátna zmluva č. 01/2012 - SK - HU
(Zmluva)
17.07.2012 3647.00 Peter Krásnohorský - PKR servis, Námestie Oceliarov 9, 040 15 Košice - Šaca výkon stavebného dozoru - "Cyklotrasa" Detail
Dohoda č. 03/2012/26 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR š.p. Banská Bystrica
(Zmluva)
04.07.2012 15600.00 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica rekonštrukcia miestnej komunikácie Detail
FA č. 01/07/2012
(Faktúra vystavená)
03.07.2012 430.00 R.I., s.r.o. Košice, Pokroku 20, 040 11 Košice prenájom nebytových priestorov Detail
Objednávka č. 03/2012
(Objednávka vystavená)
02.07.2012 230.00 Vladimír Vanta - GEO-KS, Bohdanovce 298, 044 16 Bohdanovce vyhotovenie geometrického plánu Detail
Zmluva o nájme
(Zmluva)
02.07.2012 430.00 R.I., s.r.o. Košice, Pokroku 20, 040 11 Košice prenájom nebytových priestorov Detail
Faktúra č. 2012040004
(Faktúra prijatá)
02.07.2012 29.95 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa zverejnenie dokumentov Detail
Upomienka č. 8220008855
(Faktúra prijatá)
02.07.2012 1680.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava 1 platba za dodávku energie Detail
Zmluva o nájme
(Zmluva)
30.06.2012 30762.00 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice prenájom odstavnej a manipulačnej plochy Detail
Zmluva o dielo č. 4905.2060023SGA
(Zmluva)
29.06.2012 383403.82 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice výstavba cezhraničnej cyklotrasy Detail
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 4/2012
(Zmluva)
15.06.2012 600.00 Ing. Žigmund Szathmáry, Mudroňova 23, 040 01 Košice vykonanie auditu účtovnej závierky na rok 2012 Detail
Faktúra č. SH-II-05-2012
(Faktúra prijatá)
12.06.2012 150.00 Ján Bystriansky, Dolná Lehota 77, 976 98 Dolná Lehota stavebný dozor - 6 b.j. Detail
FA č. 120037
(Faktúra prijatá)
11.06.2012 18022.58 MARCK s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa stavebné práce - 6 b. j. Detail
Vyúčtovanie poistného
(Faktúra prijatá)
07.06.2012 7.68 KOOPERATÍVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava poistenie majetku - multifunkčné ihrisko Detail
Faktúra č. 2012002
(Faktúra prijatá)
31.05.2012 3500.00 Elwaste s.r.o., Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom dodávka tovaru - rekonštrukcia detského ihriska Detail
FA č. 62511306-2-39
(Faktúra prijatá)
28.05.2012 17680.00 Dr. László Nyári E.V., Petöfi út. 8, 8555 Bakonytamási, Maďarsko vypracovanie projektovej dokumentácie - výstavba cyklotrasy Detail
Faktúra č. 2012-05
(Faktúra prijatá)
18.05.2012 210.00 Matúš Maťašovský, Blažice 107, 044 16 Bohdanovce zemné práce v objekte OcÚ a cintorína Detail
FA 120029
(Faktúra prijatá)
11.05.2012 7719.74 MARCK s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa stavebné práce - 6 b. j. Detail
Zálohová fatkúra č. 12001
(Faktúra prijatá)
09.05.2012 350.00 Elwaste s.r.o., Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom dodávka tovaru - rekonštrukcia detského ihriska Detail
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700021
(Zmluva)
03.05.2012 33428.36 Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 úprava verejných pristranstiev - MAS Detail
Objednávka č. 01/2012
(Objednávka vystavená)
26.04.2012 210.00 Matúš Maťašovský, Blažice 107, 044 16 Bohdanovce zemné práce v objekte OcÚ a cintorína Detail
nahor << 1 ... 45 46 47 48 49 ... 51 >> Spolu