Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 40 41 42 43 44 ... 47 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra za služby pevnej siete 2
(Faktúra prijatá)
09.01.2013 25.38 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava služby pevnej siete Detail
Faktúra č. 400/2012
(Faktúra prijatá)
03.01.2013 40.00 R.D.TECH. - Radoslav Dugas, Jarovnice 246, 082 63 Jarovnice výkon činnosti technika PO Detail
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
(Zmluva)
02.01.2013 0.00 AVE Košice s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice zmena platnosti cenníka Detail
Nájomná zmluva č. 08/2012/8BJ
(Zmluva)
01.01.2013 1430.25 Jozef Hošták, Palárikova 5, 040 01 Košice nájom bytu č. 8 - 8 b.j. Detail
Faktúra za mobilné služby 2
(Faktúra prijatá)
22.12.2012 65.56 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mobilné služby Detail
Faktúra č. 120102
(Faktúra prijatá)
21.12.2012 14644.06 MARCK s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa stavebné práce - 6 b.j. Detail
Faktúra č. 0029/2012
(Faktúra prijatá)
19.12.2012 106.01 TRIX Slovakia, s.r.o., Kováčska 27, 040 01 Košice satelitný konvektor Detail
Nájomná zmluva č. 02/2012/8BJ
(Zmluva)
14.12.2012 1992.60 Melánia Némethová, Plechotice 131/27, 075 01 Trebišov nájom bytu č. 2 - 8 b.j. Detail
Nájomná zmluva č. 01/2012/8BJ
(Zmluva)
14.12.2012 1430.25 Ľuboslav Bačo, Karpatská 1327/2, 040 01 Košice nájom bytu č. 1 - 8 b.j. Detail
Nájomná zmluva č. 03/2012/8BJ
(Zmluva)
14.12.2012 1992.60 Renáta Ilavská, Jánošíkova 2349/8, 040 01 Košice nájom bytu č. 3 - 8 b.j. Detail
Nájomná zmluva č. 04/2012/8BJ
(Zmluva)
14.12.2012 1430.25 Alena Maňová, Gerlachovská 861/2, 040 01 Košice nájom bytu č. 4 - 8 b.j. Detail
Nájomná zmluva č. 05/2012/8BJ
(Zmluva)
14.12.2012 1430.25 Štefan Bakyta, Dénešova 11, 040 01 Košice nájom bytu č. 5 - 8 b.j. Detail
Nájomná zmluva č. 06/2012/8BJ
(Zmluva)
14.12.2012 1992.60 René Bezucha, Humenská 344/22, 040 01 Košice nájom bytu č. 6 - 8 b.j. Detail
Nájomná zmluva č. 07/2012/8BJ
(Zmluva)
14.12.2012 1992.60 Ing. Milan Medzihradský, Fejova 1527/4, 040 01 Košice nájom bytu č. 7 - 8 b.j. Detail
FA 12023
(Faktúra prijatá)
05.12.2012 4800.00 Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou vypracovanie a realizácia verejného obstarávania - výstavba cyklotrasy Detail
Zmluva o dielo číslo 01/2013 - údržba ciest
(Zmluva)
01.12.2012 0.00 MK spol. s r.o., Masarykova 1669/6, 040 01 Košice zimná údržba miestnych komunikácií v obci Detail
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000374S/2012
(Zmluva)
30.11.2012 0.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice združená dodávka elektriny - 8 b.j. Detail
Faktúra č. 49060068002712012
(Faktúra prijatá)
29.11.2012 93147.37 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice výstavba cyklotrasy Detail
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 95636-2012
(Zmluva)
29.11.2012 402449.17 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava zabezpečenie pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi Detail
Úverová zmluva č. 95636-2012
(Zmluva)
29.11.2012 402449.17 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava úver - financovanie výstavby cyklotrasy Detail
Faktúra č. 490600680002402012
(Faktúra prijatá)
12.11.2012 225378.65 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice výstavba cyklotrasy Detail
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo číslo 4905.2060023SGA
(Zmluva)
08.11.2012 93147.37 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice výstavba cyklotrasy Detail
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0173-PRB-2010 zo dňa 19.05.2012
(Zmluva)
08.11.2012 0.00 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava zmena termínu kolaudácie stavby Detail
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0208-PRB-2011 zo dňa 21.07.2011
(Zmluva)
08.11.2012 0.00 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava zmena termínu kolaudácie stavby Detail
Zmluva o dielo č. 01/10/2012
(Zmluva)
25.10.2012 15799.99 BUILD SYSTEMS, s.r.o., Gelnická 12, 040 11 Košice oprava časti miestnej komunikácie Detail
nahor << 1 ... 40 41 42 43 44 ... 47 >> Spolu