Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 40 41 42 43 44 ... 46 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra č. 2012040004
(Faktúra prijatá)
02.07.2012 29.95 j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa zverejnenie dokumentov Detail
Upomienka č. 8220008855
(Faktúra prijatá)
02.07.2012 1680.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava 1 platba za dodávku energie Detail
Zmluva o nájme
(Zmluva)
30.06.2012 30762.00 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice prenájom odstavnej a manipulačnej plochy Detail
Zmluva o dielo č. 4905.2060023SGA
(Zmluva)
29.06.2012 383403.82 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice výstavba cezhraničnej cyklotrasy Detail
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 4/2012
(Zmluva)
15.06.2012 600.00 Ing. Žigmund Szathmáry, Mudroňova 23, 040 01 Košice vykonanie auditu účtovnej závierky na rok 2012 Detail
Faktúra č. SH-II-05-2012
(Faktúra prijatá)
12.06.2012 150.00 Ján Bystriansky, Dolná Lehota 77, 976 98 Dolná Lehota stavebný dozor - 6 b.j. Detail
FA č. 120037
(Faktúra prijatá)
11.06.2012 18022.58 MARCK s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa stavebné práce - 6 b. j. Detail
Vyúčtovanie poistného
(Faktúra prijatá)
07.06.2012 7.68 KOOPERATÍVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava poistenie majetku - multifunkčné ihrisko Detail
Faktúra č. 2012002
(Faktúra prijatá)
31.05.2012 3500.00 Elwaste s.r.o., Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom dodávka tovaru - rekonštrukcia detského ihriska Detail
FA č. 62511306-2-39
(Faktúra prijatá)
28.05.2012 17680.00 Dr. László Nyári E.V., Petöfi út. 8, 8555 Bakonytamási, Maďarsko vypracovanie projektovej dokumentácie - výstavba cyklotrasy Detail
Faktúra č. 2012-05
(Faktúra prijatá)
18.05.2012 210.00 Matúš Maťašovský, Blažice 107, 044 16 Bohdanovce zemné práce v objekte OcÚ a cintorína Detail
FA 120029
(Faktúra prijatá)
11.05.2012 7719.74 MARCK s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa stavebné práce - 6 b. j. Detail
Zálohová fatkúra č. 12001
(Faktúra prijatá)
09.05.2012 350.00 Elwaste s.r.o., Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom dodávka tovaru - rekonštrukcia detského ihriska Detail
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700021
(Zmluva)
03.05.2012 33428.36 Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 úprava verejných pristranstiev - MAS Detail
Objednávka č. 01/2012
(Objednávka vystavená)
26.04.2012 210.00 Matúš Maťašovský, Blažice 107, 044 16 Bohdanovce zemné práce v objekte OcÚ a cintorína Detail
FA č. 2111033304
(Faktúra prijatá)
25.04.2012 304.75 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava 1 vyúčtovanie elektriny za 01.01.2011-31.12.2011 Detail
Zmluva o dielo č. 01/POD/2012
(Zmluva)
23.04.2012 3850.00 Elwaste s.r.o., Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom dodávka tovaru - rekonštrukcia detského ihriska Detail
Zmluva č. 86/POD-73/12 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2012
(Zmluva)
19.04.2012 3500.00 Enviromentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava Revitalizácia verejných priestranstiev v obci - rekonštrukcia detského ihriska Detail
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. ZoP/2012/117
(Zmluva)
13.04.2012 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice pripojenie do distribučnej sústavy - 8 b. j. Detail
FA 120023
(Faktúra prijatá)
12.04.2012 7147.42 MARCK s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa stavebné práce - 6 b. j. Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700006
(Zmluva)
12.04.2012 34730.00 Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 zmena čísla účtu konečného prijímateľa Detail
Objednávka kontraktu EFEKT 7 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
(Objednávka vystavená)
22.03.2012 0.00 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice dodávka elektriny za zvýhodnených podmienok Detail
FA č. 2111033305
(Faktúra prijatá)
22.03.2012 4.89 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava 1 vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011 Detail
FA č. 2111033303
(Faktúra prijatá)
22.03.2012 1109.24 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava 1 vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011 Detail
FA č. 2111033302
(Faktúra prijatá)
22.03.2012 127.10 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava 1 vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011 Detail
nahor << 1 ... 40 41 42 43 44 ... 46 >> Spolu