Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 40 41 42 43 44 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR
(Zmluva)
12.12.2011 59825.30 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava výstavba cyklotrasy - cezhraničná spolupráca Detail
FA č. 110013
(Faktúra prijatá)
08.12.2011 10783.16 MARCK, s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa stavebné práce - 6 b.j. Detail
FA č. 110011
(Faktúra prijatá)
15.11.2011 26240.84 MARCK, s.r.o. Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa stavebné práce - 6 b.j. Detail
Zmluva o výpožičke č. 27/99-2011
(Zmluva)
28.10.2011 0.00 Lesy SR, št. podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica výpožička drobného vodného toku Detail
FA č. 20110474
(Faktúra prijatá)
27.10.2011 41678.40 MARO, s.r.o. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany stavebné práce - výstavba multifunkčného športoviska Detail
FA č. 110010
(Faktúra prijatá)
27.10.2011 19165.15 MARCK, s.r.o. Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa stavebné práce - 6 b.j. Detail
FA č. 217 2011
(Faktúra prijatá)
27.10.2011 4200.00 Ing. arch. Peter Poradovský Vihorlatská 45 040 01 Košice vypracovanie projektovej dokumentácie na "Prestavba II. NP objektu obecného úradu a kult. domu v obci Slanská Huta" Detail
Úverová zmluva č. UEO 78115-2011
(Zmluva)
24.10.2011 6946.00 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava poskytnutie úveru - výstavba multifunkčného športoviska v obci - DPH Detail
Úverová zmluva č. UEO 78107-2011
(Zmluva)
24.10.2011 34730.00 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava poskytnutie úveru - výstavba multifunkčného športoviska v obci - práce Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č. S1107000259
(Zmluva)
03.10.2011 0.00 .A.S.A. Slovensko spol. s r. o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor dodatok k zmluve - zmena práv a povinností Zhotoviteľa Detail
FA: SH02011013
(Faktúra prijatá)
22.09.2011 14327.86 BUILD SYSTEMS, s.r.o., Gelnická 12, 040 11 Košice stavebné práce - 8 b.j. Detail
Mandátna zmluva č. 75803-2011
(Zmluva)
14.09.2011 153583.01 Slovenská záručná a rozvojová banka, Štefánikova 27, 814 99 Bratislava banková záruka - 6 bj Detail
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru č. 806/567/2011
(Zmluva)
14.09.2011 153583.01 Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37 prestavba II. NP budovy OcÚ a KD v obci Sl. Huta Detail
Zmluva o poskytnutí nenávtatného finančného príspevku č. 5700006
(Zmluva)
14.09.2011 34730.00 Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 výstavba multifunkčného športoviska Detail
Darovacia zmluva
(Zmluva)
12.09.2011 0.00 Agropodnik Slamoz spol. s r. o. Zemplínska Teplica, Zemplínska Teplica č. 94, 076 64 darovanie jatočnej ošípanej Detail
Zmluva o dielo č. 03/2011
(Zmluva)
22.08.2011 34732.00 MARO, s.r.o. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany výstavba multifunkčného športoviska Detail
SH02011012
(Faktúra prijatá)
22.08.2011 9756.32 BUILD SYSTEMS, s.r.o. Gelnická 12, 040 11 Košice stavebné práce - 8 b. j. Detail
Zmluva o poradenskej, konzultačnej a inžinierskej činnosti
(Zmluva)
28.07.2011 1500.00 Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING Dolná Lehota 77 976 98 Dolná Lehota stavebný dozor - 6 b.j. Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
28.07.2011 200577.35 MARCK, s.r.o. Kozmonautická 35 044 14 Čaňa prestavba II. NP budovy OcÚ a KD - 6 b.j. Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
28.07.2011 4200.00 Ing. arch. Peter Poradovský Vihorlatská 45 040 01 Košice vypracovanie PD - 6 b.j. Detail
Zmluva č. 0208-PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
(Zmluva)
27.07.2011 51190.00 Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR, Nám. slobody 6 810 05 Bratislava zmluva o poskytnutie dotácie - 6 b. j. Detail
Zmluva o dielo na vyhotovenie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie
(Zmluva)
20.07.2011 3000.00 Propagprojekt Vladimír Čuchran Letná 40, 040 01 Košice PD-Úprava verejných priestranstiev Detail
SH02011011
(Faktúra prijatá)
20.07.2011 17605.98 BUILD SYSTEMS, s.r.o. Gelnická 12, 040 11 Košice stavebné práce Detail
SH02011010
(Faktúra prijatá)
18.07.2011 26799.84 BUILD SYSTEMS, s.r.o. Gelnická 12, 040 11 Košice stavebné práce Detail
Zmluva o nájme
(Zmluva)
13.06.2011 1000.00 BUILD SYSTEMS, s.r.o. Gelnická 12, 040 11 Košice nájom nebytových priestorov Detail
nahor << 1 ... 40 41 42 43 44 >> Spolu