Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 34 35 36 37 38 ... 46 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra č. 2014003
(Faktúra prijatá)
16.01.2014 37114.03 BUILD SYSTEMS, s.r.o., Gelnická 12, 040 11 Košice Úprava verejných priestranstiev - MAS Detail
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 4/2013
(Zmluva)
15.01.2014 700.00 Ing. Žigmund Szathmáry, Mudroňova 23, 040 01 Košice vykonanie auditu účtovnej závierky a výročnej správy Detail
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č. 4
(Zmluva)
02.01.2014 0.00 AVE Košice s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice zmena platnosti cenníka Detail
Objednávka č. 12/2013
(Objednávka vystavená)
24.12.2013 0.00 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice dodávka pitnej vody Detail
Zmluva č. 311-112-7951/2013 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
(Zmluva)
29.11.2013 0.00 Geodetický a kartografický ústav Btarislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava poskytovanie údajov z informačného systému katastra nehnuteľností Detail
Dodatok k zmluve č. SK 902795
(Zmluva)
21.11.2013 6640.00 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava zmena distribučnej sadzby Detail
Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve č. 95636-2012 uzavretej dňa 29.11.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.02.2013
(Zmluva)
20.11.2013 394638.82 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava prefinancovanie projektu výstavby cezhraničnej cyklotrasy Detail
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
(Zmluva)
29.10.2013 325.00 Geosense SK s.r.o., Michalovská 346/3, 040 11 Košice zhotovenie webovej aplikácie mapového portálu Detail
Záväzná objednávka
(Objednávka vystavená)
29.10.2013 325.00 Geosense SK s.r.o., Michalovská 346/3, 040 11 Košice poskytovanie servisných služieb pre mapový portál Detail
Záložná zmluva č. 0208-PRB-2011/Z
(Zmluva)
13.09.2013 51190.00 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava záložné právo v prospech MDVaRR SR - 6 BJ Detail
Dohoda č. 170/§52a/2013/NP VAOTP SR-2
(Zmluva)
09.09.2013 159.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Detail
Dohoda č. 162/§52/2013/NP VAOTP SR-2
(Zmluva)
15.08.2013 795.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Detail
Kúpna zmluva č. 1067/5300/2013
(Zmluva)
08.08.2013 1238.80 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice prevod vlastníctva PD stavby Detail
Objednávka č. 11/2013
(Objednávka vystavená)
26.07.2013 0.00 PROFI-KANÁL, s.r.o., Južná trieda č. 82, 040 01 Košice čistenie kanalizačného potrubia Detail
Nájomná zmluva č. 06/2013/6BJ
(Zmluva)
19.07.2013 0.00 Kamil Želinský, Zlatá Idka č. 209 nájomná zmluva - 6 BJ Detail
Nájomná zmluva č. 05/2013/6BJ
(Zmluva)
19.07.2013 0.00 Peter Novotný, Južná 134/55, 044 17 Slanec nájomná zmluva - 6 BJ Detail
Nájomná zmluva č. 04/2013/6BJ
(Zmluva)
19.07.2013 0.00 Michaela Bačová, Slanská Huta č. 23, 044 17 Slanec nájomná zmluva - 6 BJ Detail
Nájomná zmluva č. 03/2013/6BJ
(Zmluva)
19.07.2013 0.00 Csilla Urbanová, Slanská Huta 78, 044 17 Slanec nájomná zmluva - 6 BJ Detail
Nájomná zmluva č. 02/2013/6BJ
(Zmluva)
19.07.2013 0.00 Karol Urban, Slanská Huta č. 102, 044 17 Slanec nájomná zmluva - 6 BJ Detail
Nájomná zmluva č. 01/2013/6BJ
(Zmluva)
19.07.2013 0.00 Miriama Hurčíková, Fialková 5, 071 01 Michalovce nájomná zmluva - 6 BJ Detail
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času
(Zmluva)
10.07.2013 65.00 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice poskytnutie dotácie na mzdy Detail
Zmluva č. 02/2013/D o poskytnutí finančného daru
(Zmluva)
04.06.2013 336.00 Marián Keller, Slanská Huta č. 98, 044 17 Slanec finančný dar obci Detail
Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. TANS1300046
(Zmluva)
22.05.2013 196.00 U.S.Steel Košice, Vstupný areál U.S.STEEL, 044 54 Košice dodávka umelého kameniva Detail
Objednávka č. 09/2013
(Objednávka vystavená)
15.05.2013 0.00 ŠEVT, a.s., Moldavská cesta č. 10, 040 01 Košice rybárske lístky Detail
Objednávka č. 08/2013
(Objednávka vystavená)
13.05.2013 0.00 Elwaste s.r.o., Priemyselný park Šalgovík, 080 01 Prešov mulčovacia dekoračná kôra Detail
nahor << 1 ... 34 35 36 37 38 ... 46 >> Spolu