Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Vrbov

Vrbov 204
05972 Vrbov
www.obecvrbov.sk
IČO: 00326721, DIČ: 2020697371

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 123 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2018/82
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 120.00 Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b,82511,Bratislava Poplatok za vyjadrenie Detail
DF2018/81
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 66.00 VUB, a.s. Mlynské nivy 1, Mnoheľova 28329,05817,Poprad poplatok za vyprac. správy pre audit Detail
DF2018/80
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 60.00 Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 11,01011,Žilina Poplatok za informáciu auditorke Detail
DF2018/79
(Faktúra prijatá)
30.04.2018 6.00 O2 Slovakia,s.r.o., Einsteinova,85101,Bratislava Nehlasové služby Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
27.04.2018 0.00 Jozef R Detail
Dohoda o urovnaní
(Zmluva)
23.04.2018 0.00 J.P., Vrbov Dohoda o urovnaní Detail
kúpna zmluva
(Zmluva)
23.04.2018 0.00 J.M., Vrbov Detail
KOmisionárska zmluva
(Zmluva)
19.04.2018 0.00 Up Slovensko, s.r.o, Tomášikova 23/D Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
13.04.2018 130580.00 SN Zmluva o dielo Detail
Dista/2016
(Objednávka vystavená)
04.04.2018 0.00 Dista, Janka Dunajská, Šrobárová 2682/50, Poprad objednávka na vyhotovenie projektovej dokumentácie k projektom:
- chodník ku cintorínu
- chodník pri kostole
- chodník ku ZŠ
Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
28.03.2018 0.00 L S Kúpna zmluva Detail
Dodatok č. 2/2018
(Zmluva)
28.03.2018 0.00 D P Dodatok č. 2/2018 k zmluve o dodávkach prác v pestovaní a ochrane lesa.... Detail
Zmluva o dodaní služieb
(Zmluva)
28.03.2018 0.00 DP Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
20.03.2018 0.00 S Detail
321/183/18Pv
(Zmluva)
19.03.2018 0.00 PVPS,a.s. Detail
Poistná zmluva Biznis Plus- Dodatok č.1
(Zmluva)
08.03.2018 0.00 ČSOB Poistná zmluva Biznis Plus- Dodatok č.1 Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
08.03.2018 0.00 N Detail
Dohoda č. 18/46/054/18
(Zmluva)
07.03.2018 0.00 ÚP Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest... Detail
Dodatok č.1 k NZ
(Zmluva)
01.03.2018 0.00 Eva W Dodatok k Nájomnej zmluve - obchod Detail
DFI2018/1
(Faktúra prijatá)
28.02.2018 6900.00 PNR s.r.o. Ing. Jolzef Petrik, Jána Stilla 77,059 86,Nová Lesná PD telocvičňa Detail
DF2018/64
(Faktúra prijatá)
28.02.2018 880.00 Hrebeňár Pavol, 059 72,Vrbov 255 Odhrňanie snehu a posypovanie Detail
DF2018/63
(Faktúra prijatá)
28.02.2018 54.89 SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalska 28,825 13,Bratislava Telefon starostka Detail
DF2018/62
(Faktúra prijatá)
28.02.2018 50.40 TOPSET Solutions,s.r.o, Holleho 2366,900 31,Stupava Aktualizácia programov Detail
DF2018/61
(Faktúra prijatá)
28.02.2018 272.40 TOPSET Solutions,s.r.o, Holleho 2366,900 31,Stupava Aktualizácia programov Detail
DF2018/60
(Faktúra prijatá)
28.02.2018 25.31 SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalska 28,825 13,Bratislava Telefon TSP Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 123 >> Spolu