Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Gemerský Jablonec

erb Hlavná 277
980 35 Gemerský Jablonec
www.gemerskyjablonec.ocu.sk
IČO: 00318710, DIČ: 2021230123

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 100 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
3200302
(Faktúra prijatá)
22.05.2020 1740.00 ENEGROS,s.r.o., Zd.Nejedlého 29 Detail
202001
(Faktúra prijatá)
22.05.2020 1400.00 PRODEC Fehér Štefan , Gemerský Jablonec Detail
VF20001
(Faktúra prijatá)
22.05.2020 1148.00 PRODEC Fehér Štefan , Gemerský Jablonec Detail
200299
(Faktúra prijatá)
22.05.2020 264.00 MAPA Slovakia Digital,s.r.o., Dvojkrížna 49 Bratislava Detail
133901235400
(Faktúra prijatá)
22.05.2020 899.00 SSE Žilina, Pri Rajčianke 8591/48 Detail
8180461929
(Faktúra prijatá)
22.05.2020 1134.00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a Detail
2200020
(Faktúra prijatá)
22.05.2020 30.00 j2-net, okružná 56 Detail
2020063
(Faktúra prijatá)
22.05.2020 70.80 VITO , Hajnáčka 65 Detail
200023
(Faktúra prijatá)
22.05.2020 240.00 Waspe s.r.o., Gerlachovská 1 Detail
300420
(Faktúra prijatá)
22.05.2020 142.00 Regionálne zduženie, SNP 15 Rim. Sobota Detail
2004444
(Faktúra prijatá)
22.05.2020 38.40 SLOVGRAM, Jakubovo 14. Detail
02/2020
(Faktúra prijatá)
22.05.2020 330.00 Ádám Veronika , Gemerský Jablonec Detail
ŠJ2020016
(Faktúra prijatá)
22.05.2020 2203.20 Školská jedáleň, Gemerský Jablonec Detail
ŠJ2020015
(Faktúra prijatá)
22.05.2020 54.48 Školská jedáleň, Gemerský Jablonec Detail
ŠJ2020017
(Faktúra prijatá)
22.05.2020 76.80 Školská jedáleň, Gemerský Jablonec Detail
200004
(Faktúra prijatá)
22.05.2020 1820.00 Centrum komunitných technológií, Školská 10 Rim. Sobota Detail
2020/07
(Faktúra prijatá)
22.05.2020 348.50 Z.p.o.Geopark Novohrad-Nógrád , Podhradská 14 Fiľakovo Detail
20200243
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 0.00 R E S T A , Mateja Bela 10 Detail
2020010
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 532.65 Ťažký Igor , Gemerský Jablonec Detail
1062000561
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 57.60 Brantner s.r.o., Košická cesta 344 Rim. Sobota Detail
1062000669
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 1.50 Brantner s.r.o., Košická cesta 344 Rim. Sobota Detail
1062000562
(Faktúra prijatá)
19.05.2020 988.21 Brantner s.r.o., Košická cesta 344 Rim. Sobota Detail
2000196
(Faktúra prijatá)
15.05.2020 120.00 Šk -SERVIS s.r.o., Sedliacka 3127/19A Detail
2544029349
(Faktúra prijatá)
15.05.2020 69.80 Orange Slovensko, Metodova 8 Bratislava Detail
5255215664
(Faktúra prijatá)
15.05.2020 71.62 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 Bratislava Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 100 >> Spolu