Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná umelecká škola Dezidera Kardoša

Novomeského 3
95704 Bánovce nad Bebravou
www.zusdkbanovce.sk
IČO: 36128457, DIČ: 2021638971

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 27 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
137
(Faktúra prijatá)
07.01.2021 3.60 Záp.vodárenská spol. a.s., Továrenská 2208 95555 Topoľčany Služba Detail
136
(Faktúra prijatá)
07.01.2021 350.00 Mikuš Miroslav-MENEX, Novomeského 1320/2-14 95704 Bánovce nad Bebravou Práce v areáli školy, oprava zariadenia. Detail
135
(Faktúra prijatá)
07.01.2021 160.19 Záp.vodárenská spol. a.s., Továrenská 2208 95555 Topoľčany vodné, stočné Detail
134
(Faktúra prijatá)
07.01.2021 93.28 Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17 81105 Bratislava poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb Detail
133
(Faktúra prijatá)
07.01.2021 9.90 cns s.r.o., Ivánska cesta 23 82104 Bratisalva internet Detail
132
(Faktúra prijatá)
07.01.2021 20.00 RZMOSP-Regionálne vzdelávacie centrum, K dolnej stanici 20A 91101 Trenčín školenie RVC mzdová účtovníčka Detail
131
(Faktúra prijatá)
07.01.2021 250.60 Zapadosloven. energetika, Culenova 6 81647 Bratislava El.energia Detail
130
(Faktúra prijatá)
07.01.2021 39.79 Slovak Telekom, Bajskalská 28 81762 Bratislava telefón Detail
129
(Faktúra prijatá)
07.01.2021 1729.43 Byttherm s.r.o., Holleho 148 95701 Banovce nad Bebravou teplo Detail
128
(Faktúra prijatá)
07.01.2021 60.00 BP - COM s.r.o., Diviacka Nová Ves 569 97224 Diviacka Nová Ves BOZP služby Detail
127
(Faktúra prijatá)
07.01.2021 504.00 Čakajda Ľubomír, K nemocnici 35 95701 Bánovce nad Bebravou OP a OS blezkozvodu a elektroinštalácie Detail
126
(Faktúra prijatá)
07.01.2021 218.40 GASTROMAS s.r.o., Horné Naštice 136 95641 Horné Naštice Strava. Detail
125
(Faktúra prijatá)
07.01.2021 39.98 Slovak Telekom, Bajskalská 28 81762 Bratislava telefón Detail
124
(Faktúra prijatá)
07.01.2021 400.00 Mikuš Miroslav-MENEX, Novomeského 1320/2-14 95704 Bánovce nad Bebravou Práce v areáli školy, oprava zariadenia. Detail
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
14.12.2020 43.00 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Detail
123
(Faktúra prijatá)
12.11.2020 9.90 cns s.r.o., Ivánska cesta 23 82104 Bratisalva internet Detail
122
(Faktúra prijatá)
12.11.2020 1354.23 Byttherm s.r.o., Holleho 148 95701 Banovce nad Bebravou teplo Detail
121
(Faktúra prijatá)
12.11.2020 170.23 Záp.vodárenská spol. a.s., Továrenská 2208 95555 Topoľčany vodné, stočné Detail
120
(Faktúra prijatá)
12.11.2020 40.19 Slovak Telekom, Bajskalská 28 81762 Bratislava telefón Detail
119
(Faktúra prijatá)
12.11.2020 333.43 Zapadosloven. energetika, Culenova 6 81647 Bratislava El.energia Detail
118
(Faktúra prijatá)
12.11.2020 873.60 GASTROMAS s.r.o., Horné Naštice 136 95641 Horné Naštice Strava. Detail
117
(Faktúra prijatá)
12.11.2020 22.63 Zapadosloven. energetika, Culenova 6 81647 Bratislava El.energia Detail
21
(Objednávka vystavená)
28.10.2020 19.00 Igaz Miroslav MIRA Tlač a aplikácia loga ZUŠ. Detail
20
(Objednávka vystavená)
28.10.2020 424.00 Consul s.r.o. Učebné pomôcky - výtvarný odbor Detail
19
(Objednávka vystavená)
28.10.2020 305.00 Marián Tichý Ladenie pianín a koncertného krídla. Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 27 >> Spolu