Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 18 19 20 21 22 ... 37 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2017/275
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 16.71 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služobný mobil - matrikárka Detail
DF2017/274
(Faktúra prijatá)
06.12.2017 322.80 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava archívna skriňa KD - na ozvučenie Detail
Objednávka 2017
(Objednávka vystavená)
04.12.2017 0.00 GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom geodetické práce Detail
Objednávka
(Objednávka vystavená)
04.12.2017 0.00 GEOSTA - Ing. Radovan Stacho, Tematínska 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom geodetické práce Detail
Zápisnica z 33. zasadnutia OZ
(Zápisnica)
28.11.2017 0.00 Zápisnica z 33. zasadnutia OZ v Dolnom Srní konaného dňa 26.9.2017 Detail
Uznesenia č. 159 - 164
(Uznesenie)
27.11.2017 0.00 Uznesenia z 34. zasadnutia OZ dňa 22.11.2017 Detail
Návrh VZN č.5/2017
(Nariadenie)
24.11.2017 0.00 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb Detail
Návrh VZN č.4/2017
(Nariadenie)
24.11.2017 0.00 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Detail
Zmluva č. 0166-PRB-2017
(Zmluva)
26.10.2017 6300.00 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti Detail
Zmluva č. 0165-PRB-2017
(Zmluva)
26.10.2017 200200.00 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov Detail
DF2017/273
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 386.40 EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20,84103,Bratislava ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk MŠ, KD Detail
DF2017/272
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 103.20 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner HP 2x Detail
DF2017/271
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 252.00 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/270
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 15.34 Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice materiál pre MŠ Detail
DF2017/269
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 302.40 AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom septik BD Detail
DF2017/268
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 200.00 AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza audítorské práce za rok 2016 Detail
DF2017/267
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 585.00 Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie vodoinštalačné a kúrenárske práce - oprava MŠ Detail
DF2017/266
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 306.24 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/265
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 231.91 Prvá komunálna finančná, Samova,949 01,Nitra poistenie majetku (1.10.2017-31.12.2017) Detail
DF2017/264
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 1105.90 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/263
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 282.61 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO Detail
DF2017/262
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 79.60 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/261
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 21.58 Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2,810 06,Bratislava skeny z fotoarchívu SNM Detail
DF2017/260
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 323.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/259
(Faktúra prijatá)
16.10.2017 104.80 Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom toner Brother, HP - MŠ Detail
nahor << 1 ... 18 19 20 21 22 ... 37 >> Spolu