Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 18 19 20 21 22 ... 28 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2017/44
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 258.72 Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá vývoz odpadu Detail
DF2017/43
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 145.68 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina MŠ Detail
DF2017/42
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 408.92 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 elektrina VO pri PO Detail
DF2017/41
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 11.98 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné OcÚ Detail
DF2017/40
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 84.28 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete OcÚ, KD Detail
DF2017/39
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 29.99 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava služby pevnej siete MŠ Detail
DF2017/38
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 58.99 NIC Hosting. s.r.o., Dlhá 9,900 28,Ivanka pri Dunaji hostingové služby - www.dolnesrnie.sk Detail
DF2017/37
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 3597.00 innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice plyn MŠ, OcÚ, KD Detail
DF2017/36
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 481.11 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné zneškodnenie odpadu Detail
DF2017/35
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 70.00 PD Bošáca, 913 07,Bošáca zimná údržba ciest Detail
DF2017/34
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 322.40 Ľubor Sevald, 916 34,Lúka oprava plynového kotla BD 420/124 Detail
DF2017/33
(Faktúra prijatá)
15.03.2017 43.26 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava starostov služobný mobil Detail
Kúpna zmluva č.951/2016
(Zmluva)
13.03.2017 2222.00 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Kúpa zmluva, pozemok - parc.č. 457/3 Detail
Uznesenia č. 117 - 125
(Uznesenie)
21.02.2017 0.00 Uznesenia z 28. zasadnutia OZ dňa 15.02.2017 Detail
Uznesenia č. 115 - 116
(Uznesenie)
21.02.2017 0.00 Uznesenia z 27. zasadnutia OZ dňa 12.01.2017 Detail
DF2017/32
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 1715.54 LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava stravné lístky Detail
DF2017/31
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 995.45 Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca stravovanie v MŠ (1.1.2017 - 31.1.2017) Detail
DF2017/30
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 300.00 AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza audítorské práce za rok 2016 Detail
DF2017/29
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 140.40 Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá septik BD Detail
DF2017/28
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 200.00 Viliam Turan - TURANCAR, Bratislavská 29,949 01,Nitra preprava autobusom - Kultúrna komisia (lyžovačka) Detail
DF2017/27
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 25.08 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. mesačná údržba dát 1/2017 Detail
DF2017/26
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 89.57 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné MŠ Detail
DF2017/25
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 3.88 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné DS Detail
DF2017/24
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 0.56 Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín vodné ZD Detail
DF2017/23
(Faktúra prijatá)
21.02.2017 83.71 COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. inštalácia licencie - zálohový systém Detail
nahor << 1 ... 18 19 20 21 22 ... 28 >> Spolu