Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Gemerský Jablonec

erb Hlavná 277
980 35 Gemerský Jablonec
www.gemerskyjablonec.ocu.sk
IČO: 00318710, DIČ: 2021230123

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 92 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
134100868070
(Faktúra prijatá)
06.12.2019 986.00 SSE , Žilina Detail
8832574438
(Faktúra prijatá)
06.12.2019 958.00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a Detail
20192235
(Faktúra prijatá)
06.12.2019 100.80 Disig,a.s., Záhradnícka 151 Detail
14/OU/2019
(Faktúra prijatá)
06.12.2019 4779.60 Školská jedáleň, Gemerský Jablonec Detail
15/OU/2019
(Faktúra prijatá)
06.12.2019 206.40 Školská jedáleň, Gemerský Jablonec Detail
17/ou/2019
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 137.36 Školská jedáleň, Gemerský Jablonec Detail
2019060
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 169.67 Ťažký Igor , Gemerský Jablonec 276 Detail
2019065
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 203.58 Ťažký Igor , Gemerský Jablonec 276 Detail
20190127
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 2760.00 PROUNION,a.s., Piaristická 2 Detail
3121900303
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 216.00 DUEL-PRESS s.r.o., Bajkalská 19/B Detail
00673/2019
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 131.88 Jozef Smrhola - OLYMP, Madarovska 145 Detail
160604
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 60.19 Jozef Ferencz, Fiľakovo Detail
19VF0084
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 127.08 W-NET s.r.o., Hajnáčka 233 Detail
1061903050
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 868.95 Brantner s.r.o., Košická cesta 344 Rim. Sobota Detail
1061903049
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 258.14 Brantner s.r.o., Košická cesta 344 Rim. Sobota Detail
2520627993
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 0.00 Orange Slovensko, Metodova 8 Bratislava Detail
2107654601
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 70.00 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28 Bratislava Detail
190105
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 240.00 Waspe s.r.o., Gerlachovská 1 Detail
190760
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 19.00 EKRONN s.r.o., Cukrovarská 12 Detail
19kdi01008
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 193.20 EKOTEC spol s.r.o., Lamačská cesta 20 Detail
3190906
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 840.00 Enegros, s.r.o., Zd.Nejedlého 29 Detail
2019/474
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 245.02 GREP SLOVAKIA s.r.o., Komenského 22 Komárno Detail
87-9-2019
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 302.50 SPROPEX s.r.o., Nová Bašta 42 Detail
134100868070
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 986.00 SSE, Žilina Detail
873568626
(Faktúra prijatá)
05.12.2019 958.00 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 92 >> Spolu