Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 17 18 19 20 21 ... 24 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Objednávka č.16/2017
(Objednávka vystavená)
13.04.2017 980.00 HASPO-TEX s.r.o., Považská 12, 04011, Košice činnosť technika BOZP, PO a CO na rok 2017.
Detail
Objednávka č.17/2017
(Objednávka vystavená)
13.04.2017 53.89 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219, Košice Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2016.
Detail
Zmluva o servisnej službe č. 313635.
(Zmluva)
12.04.2017 297.79 ILLE-Papier-Service Sk, spol. s r.o., Lichardova 16, 90901, Skalica Dodávka hygienických potrieb. Detail
Faktúry 2017 - škola
(Faktúra prijatá)
06.04.2017 0.00 Spracované faktúry za marec 2017 - uskutočnené platby (základná škola). Detail
Zmluva č. 3224/03/2017
(Zmluva)
06.04.2017 36.00 Dušan Varga, Kysucká 14, 04011, Košice Predmetom zmluvy je odvoz odpadu. Detail
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3224/01/2017
(Zmluva)
06.04.2017 1236.24 MUDr. Jolana Hrušovská, Fábryho 34, 04022, Košice Prenájom časti budovy školy na účely stomatologickej ambulancie. Detail
Zmluva o poskytovaní vybraných činností č.014/Z/2017
(Zmluva)
27.03.2017 0.00 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219, Košice Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán. Detail
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.3224/03/2016
(Zmluva)
24.03.2017 173.71 Ing.Vladimír Kukuvka - Agentúra Delfín, Sv.Ladislava 40, 04014, Košice Prenájom nebytových priestorov školy o výmere 3m2, nápojový automat. Detail
Faktúry 2017 - škola
(Faktúra prijatá)
13.03.2017 0.00 Spracované faktúry za február 2017 - uskutočnené platby (základná škola). Detail
Faktúry 2017 - školská jedáleň
(Faktúra prijatá)
13.03.2017 0.00 Spracované došlé faktúry za február 2017 (školská jedáleň). Detail
Zmluva o obstaraní základného lyžiarskeho výcviku
(Zmluva)
23.02.2017 6900.00 PROMET Trans, spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice Obstaranie a zabezpečenie lyžiarskeho výcviku. Detail
Faktúry 2017 - škola
(Faktúra prijatá)
07.02.2017 0.00 Spracované faktúry za január 2017 - uskutočnené platby (základná škola). Detail
Faktúry 2017 - školská jedáleň
(Faktúra prijatá)
07.02.2017 0.00 Spracované došlé faktúry za január 2017 (školská jedáleň). Detail
Faktúry 2016 - škola
(Faktúra prijatá)
10.01.2017 0.00 Spracované faktúry za december 2016 - uskutočnené platby (základná škola). Detail
Faktúry 2016 - školská jedáleň
(Faktúra prijatá)
10.01.2017 0.00 Spracované došlé faktúry za december 2016 (školská jedáleň). Detail
Objednávky - škola 2016
(Objednávka vystavená)
09.01.2017 0.00 Zoznam objednávok v roku 2016 pre základnú školu. Detail
Dodatok č.1 k zmluve č.3224/06/2014
(Zmluva)
16.12.2016 0.00 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 04011, Košice Dodatok k zmluve - zmeny, služby ver. obstar. Detail
Faktúry 2016 - školská jedáleň
(Faktúra prijatá)
13.12.2016 0.00 Spracované došlé faktúry za november 2016 (školská jedáleň). Detail
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.3224/07/2016
(Zmluva)
13.12.2016 53.61 KONZERVATÓRIUM JOZEFA ADAMOVIČA, Exnárova 8, 04022, Košice Nájom veľkej telocvične v budove ZŠ na účely futbalového turnaja. Detail
Faktúry 2016 - škola
(Faktúra prijatá)
07.12.2016 0.00 Spracované faktúry za november 2016 - uskutočnené platby (základná škola). Detail
Faktúry 2016 - školská jedáleň
(Faktúra prijatá)
18.11.2016 0.00 Spracované došlé faktúry za október 2016 (školská jedáleň). Detail
Faktúry 2016 - škola
(Faktúra prijatá)
08.11.2016 0.00 Spracované faktúry za október 2016 - uskutočnené platby (základná škola). Detail
Faktúry 2016 - škola
(Faktúra prijatá)
07.10.2016 0.00 Spracované faktúry za september 2016 - uskutočnené platby (základná škola). Detail
Faktúry 2016 - školská jedáleň
(Faktúra prijatá)
07.10.2016 0.00 Spracované došlé faktúry za september 2016 (školská jedáleň) Detail
Zmluva o výpožičke č. 3224/05/2016
(Zmluva)
07.10.2016 3129.00 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011, Košice Prenájom nebytových priestorov školy na zabezpečenie činnosti CVČ na výchovno-vzdelávacie a športové aktivity detí. Detail
nahor << 1 ... 17 18 19 20 21 ... 24 >> Spolu