Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola na Fábryho ulici Košice

Fábryho 44
040 22 Košice

IČO: , DIČ:

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 15 16 17 18 19 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúry 2014 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
10.02.2014 0.00 Spracované došlé faktúry za január 2014 (školská jedáleň) Detail
Zmluva o servisnej službe č. 135645
(Zmluva)
21.01.2014 5.04 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 83104, Bratislava doprava, výmena a uloženie 1 ks rohože Detail
Zmluva o dodávke plynu č. 804126
(Zmluva)
16.01.2014 0.00 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Dodávka plynu Detail
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.108/2014
(Zmluva)
13.01.2014 0.00 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 85107, Bratislava Bezodplatný prevod majetku štátu - počítače Detail
Faktúry 2013 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
09.01.2014 0.00 Spracované došlé faktúry za december 2013 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2013 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
13.12.2013 0.00 Spracované došlé faktúry za november 2013 (školská jedáleň) Detail
Zmluva č. 1/NP/1102/2013
(Zmluva)
03.12.2013 0.00 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, 83105, Bratislava Zmluva o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Detail
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 3224/01/2013
(Zmluva)
15.11.2013 210.00 Karate klub UNION, občianske združenie, Varšavská 12, 040 13, Košice Prenájom malej a veľkej telocvične v budove školy na účely tréningov karate. Detail
Zmluva o výpožičke č. 3224/04/2013
(Zmluva)
13.11.2013 50.40 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22, Košice Vypožičanie priestorov školy (tried) na účely zriadenia a prevádzkovania volebnej miestnosti pre voľby do VÚC 2013 - druhé kolo. Detail
Faktúry 2013 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
11.11.2013 0.00 Spracované došlé faktúry za október 2013 (školská jedáleň) Detail
Zmluva o výpožičke č. 3224/02/2013
(Zmluva)
04.11.2013 50.40 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22, Košice Vypožičanie priestorov školy (tried, vestibulu, chodby, sociálnych zariadení) na účely zriadenia a prevádzkovania určenej volebnej miestnosti pre voľby do VÚC 2013. Detail
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 3224/03/2013
(Zmluva)
14.10.2013 266.60 Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice Prenájom priestorov školy (telocvičňa, ateliér, triedy, kuchynka) za účelom zabezpečenia činnosti CVČ na výchovno-vzdelávacie a športové aktivity detí. Detail
Faktúry 2013 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
12.09.2013 0.00 Spracované došlé faktúry za september 2013 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2013 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
06.09.2013 0.00 Spracované došlé faktúry za jún 2013 (školská jedáleň) Detail
Zmluva č.1602/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
(Zmluva)
27.08.2013 0.00 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 85107, Bratislava Zmluva s NÚCEM o zapojení sa do projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania". Detail
Faktúry 2013 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
15.06.2013 0.00 Spracované došlé faktúry za máj 2013 (školská jedáleň) Detail
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
21.05.2013 446.00 Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - nájom veľkej telocvične, ateliéru, tried Detail
Faktúry 2013 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
15.05.2013 0.00 Spracované došlé faktúry za apríl 2013 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2013 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
15.04.2013 0.00 Spracované došlé faktúry za marec 2013 (školská jedáleň) Detail
Zmluva o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
03.04.2013 271.50 Karate klub UNION Košice, občianske združenie, Varšavská 12, 040 13, Košice Prenájom nebytových priestorov - veľká telocvičňa v budove školy Detail
Faktúry 2013 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
27.03.2013 0.00 Spracované došlé faktúry za február 2013 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2013 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
14.02.2013 0.00 Spracované došlé faktúry za január 2013 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2012 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
20.01.2013 0.00 Spracované došlé faktúry za december 2012 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2012 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
13.12.2012 0.00 Spracované došlé faktúry za november 2012 (školská jedáleň) Detail
Faktúry 2012 - Školská jedáleň - výdaje
(Faktúra prijatá)
13.11.2012 0.00 Spracované došlé faktúry za október 2012 (školská jedáleň) Detail
nahor << 1 ... 15 16 17 18 19 >> Spolu