Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Čierna Lehota

Čierna Lehota 154
956 53 Čierna Lehota
www.ciernalehota.sk
IČO: 00310310, DIČ: 2021053342

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 12 13 14 15 16 17 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
25/2013
(Faktúra prijatá)
18.03.2013 24.40 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40 Žilina Predplatné "Poradca" na rok 2013 Detail
24/2013
(Faktúra prijatá)
10.03.2013 36.59 T-com Bratislava, Karadžičova 10 Bratislava Telekomunikačné a internetové služby za mesiac február 2013 Detail
23/2013
(Faktúra prijatá)
10.03.2013 244.47 EKO Hunka s.r.o., Stará cesta 512 Chynorany Vývoz TKO za mesiac február 2013 Detail
22/2013
(Faktúra prijatá)
10.03.2013 13.50 KEO Záhorce, Poľná Záhorce Aktualizácia programu KEO Detail
21/2013
(Faktúra prijatá)
22.02.2013 30.00 J2-net, Okružná 56, Stará Ľubovňa Poplatok za zverejňovanie dokumentov na internetovej stránke obce. Detail
20/2013
(Faktúra prijatá)
12.02.2013 60.00 EKO Hunka s.r.o., Stará cesta 512 Chynorany Obaly na separovaný zber plastov. Detail
19/2013
(Faktúra prijatá)
08.02.2013 20.40 SOZA Bratislava, Rastislavova 3, Bratislava Poplatok za reprodukovanú hudbu do SOZA na rok 2013 Detail
18/2013
(Faktúra prijatá)
05.02.2013 48.84 Slovak Telekom, Karadžičova 10 Bratislava Telekomunikačné a internetové služby za mesiac 01/2013 Detail
17/2013
(Faktúra prijatá)
05.02.2013 13.50 KEO Záhorce, Poľná Záhorce Aktualizácia KEO 3/2013 Detail
16/2013
(Faktúra prijatá)
05.02.2013 393.61 Komunálna poisťovňa, Horná 25 Banská Bystrica Poistenie majetku obce na rok 2013 Detail
15/2013
(Faktúra prijatá)
05.02.2013 362.00 EKO Hunka s.r.o., Stará cesta 512 Chynorany Vývoz a uloženie TKO za mesiac 01/2013 Detail
14/2013
(Faktúra prijatá)
30.01.2013 42.58 CONNECT Zsolt Marczibal, Kralov Brod 56 Nákup daňových tlačív. Detail
13/2013
(Faktúra prijatá)
24.01.2013 13.50 KEO Záhorce, Poľná Záhorce Aktualizácia programu KEO č.2/2013 Detail
12/2013
(Faktúra prijatá)
22.01.2013 120.47 ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 Bratislava Zálohová faktúra naIQ 2013 za budova č. 38 Detail
11/2013
(Faktúra prijatá)
22.01.2013 62.04 Spoločný obecný úrad Krásna Ves, Krásna Ves 142 Preddavok na IQ 2013- Spoločný obecný úrad Krásna Ves Detail
10/2013
(Faktúra prijatá)
21.01.2013 809.49 ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 Bratislava Preddavková fa. za el. energiu zaIQ 2013 za Dom smútku, OcÚ, TJ, VO. Detail
9/2013
(Faktúra prijatá)
21.01.2013 111.79 ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 Bratislava Preddavok za el energiu na IQ 2013 za DK Detail
8/2013
(Faktúra prijatá)
16.01.2013 479.91 ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 Bratislava Doplatok za el energiu za odberné miesta OcÚ, dom smútku, VO,TJ,za rok 2012 Detail
7/2013
(Faktúra prijatá)
15.01.2013 13.50 KEO Záhorce, Poľná Záhorce Aktualizácia programu KEO 1/2013 Detail
6/2013
(Faktúra prijatá)
15.01.2013 34.34 ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 Bratislava Do účtovacia faktúra za el energiu DK č. 128 za rok 2012 Detail
5/2013
(Faktúra prijatá)
14.01.2013 168.73 ZSE Energia a.s. Bratislava, Čulenova 6 Bratislava Do účtovacia faktúra za el. energiu budova 38 za rok 2012 Detail
4/2013
(Faktúra prijatá)
08.01.2013 52.00 Inprost s.r.o., Smrečianska 29,Bratislava Predplatné za Obecné noviny na rok 2013 Detail
3/2013
(Faktúra prijatá)
08.01.2013 13.20 RZMOS Str. Považia, K dolnej stanici 20/a Trenčín Členský poplatok na RZMOS Stredného Považia na rok 2013 Detail
2/2013
(Faktúra prijatá)
08.01.2013 42.62 Slovak Telekom, Karadžičova 10 Bratislava Telekomunikačné a internetové služby za mesiac 12 / 2012 Detail
1/2013
(Faktúra prijatá)
07.01.2013 260.92 EKO Hunka s.r.o., Stará cesta 512 Chynorany Vývoz a uloženie TKO za 12 / 2012 Detail
nahor << 1 ... 12 13 14 15 16 17 >> Spolu